• LETÍME DO VESMÍRU – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽOV MATERSKÝCH A ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-353-8

LETÍME DO VESMÍRU – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽOV MATERSKÝCH A ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

WEBINÁR
Metodická príručka Letíme do vesmíru pomôže učiteľom MŠ a prvého stupňa ZŠ efektívne pracovať s pracovným zošitom Letíme do vesmíru tak, aby deti tému vesmírnych tajomstiev a astronomických javov ľahko a rýchlo pochopili.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    19,00 €

ks

Popis

Metodická príručka obsahuje vzdelávacie ciele, pomôcky, odporučený postup jednotlivých vzdelávacích aktivít, aj riešenia úloh zadaných v pracovnom zošite pre deti - Letíme do vesmíru. Tiež obsahuje prehĺbenie vedomostí o preberanej téme pre učiteľov a informácie o možnostiach s voľne prístupným počítačovým programom Stellarium, pomocou ktorého môžu deti vesmírne javy a telesá aj priamo pozorovať.  

Svojím obsahom sa metodická príručka opiera o štandardy, ktoré hovoria, čo by malo dieťa materskej školy a žiak prvého stupňa základnej školy o vesmíre vedieť. Pre učiteľov, ktorí sa s astronomickou problematikou doposiaľ nestretli, autorka spracovala výber základných informácií potrebných na základnú orientáciu v danej problematike.

Metodická príručka, so zámerom zvýšiť názornosť preberanej problematiky, ponúka aj zaujímavý bonus – možnosti využitia programu Stellarium a aj jednoduchý návod na realizáciu daného úkazu v tomto programe. Interaktívny program Stellarium je voľne stiahnuteľný a je určený na vzdelávacie účely na všetkých stupňoch vzdelávania. Ide o interaktívny počítačový program, ktorý nám zobrazí nočnú oblohu tak, ako ju môžeme vidieť v skutočnosti. Poskytuje nám však aj omnoho viac. Vďaka nemu sa napríklad môžeme posúvať v čase a v priestore, môžeme ho aktívne ovládať a využívať tak možnosti, ktoré nám ponúka.  


Výhody pracovného zošita Letíme do vesmíru:

  • Všetky základné astronomické pojmy sú vysvetlené jednoducho – pochopenie každej témy si môžu deti overiť cez mnohé aktivity a praktické úlohy.
  • Jediný pracovný zošit o vesmíre pre deti vo veku od 5 do 10 rokov.
  • Farebné kvalitné obrázky vesmírnych telies a javov spracovaných odborníkmi z hvezdární, špeciálne pre tento knižný titul.
  • Jednoduchým jazykom vysvetlené zložité astronomické fakty. 
  • Množstvo tvorivých úloh na riešenie aj zhrnutie informácií na zapamätanie.


Prácu s pracovným zošitom pedagógom uľahčuje práve Metodická príručka LETÍME DO VESMÍRU – spoločne vytvárajú komplexné dielo o vesmíre pre MŠ (deti od 5 rokov) a pre 1. stupeň ZŠ.   


BENEFIT PRE UČITEĽOV V MATERSKÝCH A ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

Navrátenie témy Základné astronomické pojmy a javy v predškolskej príprave do vzdelávacej oblasti Človek a príroda je pozitívnym krokom, chýbal však komplexný materiál pre učiteľa i dieťa, ktorý by problematiku o vesmíre a základných vesmírnych javoch pútavým aj pre dieťa aktívnym spôsobom vysvetľoval. Utváranie elementárnych astronomických poznatkov už v predškolskom veku je predpokladom utvorenia základnej astronomickej gramotnosti našej mládeže. Keďže nie všetky deti v predškolskom veku sa mali možnosť dostať k témam z astronómie, preto pre ďalšie kontinuálne vzdelávanie v tejto oblasti v rámci celku Človek a príroda je možné tieto pracovné listy zaradiť aj pre deti 1. až 3. ročníka základnej školy. 


ODBORNÁ GARANCIA

Editori: 
Mgr. Eduard Koči Odborník, hvezdáreň Hurbanovo
Mgr. Terézia Šebešová, učiteľka MŠ venujúca sa tematike vesmíru

Autor: 
© RNDr. Mária Csatáryová, PhD., Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove

Autori fotografií vesmírnych telies a javov:
Michal Danč, Marek Harman, Peter Hodulík, Leonard Kukľa, Ján Mäsiar, Ján Sadiv, Roman Tomčík 


OBSAH

Úvod
1. Koľko trvá mesiac
1.1 Prehĺbenie vedomostí o téme
1.2 Práca s programom Stellarium k téme Koľko trvá mesiac
2. Ako určiť smer
2.1 Prehĺbenie vedomostí o téme
2.2 Práca s programom Stellarium k téme Ako určiť smer
3. Ako Slnko určuje čas...
3.1 Prehĺbenie vedomostí o téme
4. Príbehy na oblohe
4.1 Prehĺbenie vedomostí o téme
4.2 Práca s programom Stellarium k téme Príbehy na oblohe
5. Poznávanie súhvezdí
5.1 Prehĺbenie vedomostí o téme
5.2 Práca s programom Stellarium k téme Poznávanie súhvezdí
6. Planéty na oblohe – Zemi podobné
6.1 Prehĺbenie vedomostí o téme
6.2 Práca s programom Stellarium k téme Planéty na oblohe – Zemi podobné
7. Planéty na oblohe – plynní obri
7.1 Prehĺbenie vedomostí o téme
7.2 Práca v programe Stellarium k téme Planéty na oblohe – plynní obri
8. Malé planéty a asteroidy
8.1 Prehĺbenie vedomostí o téme
9. Pozdrav od kométy
9.1 Prehĺbenie vedomostí o téme
9.2 Práca s programom Stellarium k téme Pozdrav od kométy
10. Slnko – naša najbližšia hviezda
10.1 Prehĺbenie vedomostí o téme
10.2 Práca s programom Stellarium k téme Slnko – naša najbližšia hviezda
11. Slnečná sústava
11.1 Prehĺbenie vedomostí o téme
12. Tajomstvá oblohy
12.1 Prehĺbenie vedomostí o téme
12.2 Práca v programe Stellarium k téme Tajomstvá oblohy
13. Miesto, kde žijeme
13.1 Prehĺbenie vedomostí o téme
13.2 Práca s programom Stellarium k téme Miesto, kde žijeme
14. Ako skúmame vesmír
14.1 Prehĺbenie vedomostí o téme
15. Javy na oblohe
15.1 Prehĺbenie vedomostí o téme
16. Rekordy slnečnej sústavy Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu metodická príručka pre učiteľov MŠ a ZŠ
Počet strán 72
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Pozrite si webinár

Webinár

Ďalšie informácie

Typ produktu metodická príručka pre učiteľov MŠ a ZŠ
Počet strán 72
Formát A4

Súvisiace produkty

CUDZINEC V MOJEJ TRIEDE

CUDZINEC V MOJEJ TRIEDE

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/18361:5-A2201 Táto jedinečná pomôcka, aká doteraz na ..

10,00 €

LETÍME DO VESMÍRU – ZÁBAVNÉ AKTIVITY NA SPOZNÁVANIE VESMÍRNYCH TAJOMSTIEV

LETÍME DO VESMÍRU – ZÁBAVNÉ AKTIVITY NA SPOZNÁVANIE VESMÍRNYCH TAJOMSTIEV

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/14607:5-A2201Príbeh malej Kamilky, ktorá vďaka zábavn..

9,00 €

METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI PRVOUKY PRE 1. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY (PDF)

METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI PRVOUKY PRE 1. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY (PDF)

Publikáciu v elektronickej verzii zasielame po uhradení platby priamo do vašej emailovej schránkyAko..

17,00 €

METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI PRVOUKY PRE 2. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY (PDF)

METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI PRVOUKY PRE 2. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY (PDF)

Publikáciu v elektronickej verzii zasielame po uhradení platby priamo do vašej emailovej schránkyAko..

17,00 €

METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI PRVOUKY PRE 1. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY + CD

METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI PRVOUKY PRE 1. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY + CD

Metodická príručka je komplexnou pomôckou pre učiteľa k pracovnej učebnici prvouky pre 1. ročník ZŠ...

17,00 €

PRVOUKA PRE 1. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY

PRVOUKA PRE 1. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Objednajte si aspoň 10 ks pracovných učebníc prvouky pre 1. roč. ZŠ a ZADARMO získate: Metodickú pr..

6,00 €

METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI PRVOUKY PRE 2. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY + CD

METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI PRVOUKY PRE 2. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY + CD

Objednajte si aspoň 10 ks pracovných učebníc prvouky pre 2. roč. ZŠ a získate ZDARMA Metodickú príru..

17,00 €

PRVOUKA PRE 2. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY

PRVOUKA PRE 2. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2018/8358:4-10K0 Objednajte si aspoň 10 ks pracovných učebníc prvo..

6,00 €

PRVOUKA PRE 2. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM

PRVOUKA PRE 2. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM

Odporúčacia doložka 2019/9789:5-A1001 Objednajte si aspoň 10 ks pracovných učebníc prvouky pre 2...

8,00 €

KULIFERDO + BYSTRÁ MAKOVIČKA

KULIFERDO + BYSTRÁ MAKOVIČKA

Výhodný balík obsahuje 8 pracovných zošitov KULIFERDO – ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ (ROZVOJ) a 1 pracovný zošit ..

27,00 €

BYSTRÁ MAKOVIČKA

BYSTRÁ MAKOVIČKA

Aktivity, ktoré tvoria obsah pracovného zošita, sú rozdelené do štyroch častí, pričom každá z nich j..

9,00 €