Články

Na Slovensko prilieta netopier Matt!

Na Slovensko prilieta netopier Matt!
Hľadáte nové spôsoby, ako najmenších školákov zoznámiť s anglickým jazykom? Nechcete ich aktovku zbytočne zaťažovať ťažkou učebnicou aj pracovným zošitom? Uvítali by ste podporné materiály, ktoré uľahčia učiteľom prácu na hodinách a deťom prinesú viac zábavy? Máme pre vás riešenie!

Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko prináša na slovenský trh novinku – sériu s názvom MATT the Bat (Netopier Matt, pozn. red.) – Angličtina pre prvákov.

Ide o kombináciu viacerých učebných pomôcok, ktoré spoločne predstavujú moderné materiály. Ich ústrednou postavou je netopierik Matt, ktorý sprevádza najmenších žiakov na ich ceste k anglickému jazyku. „MATT the Bat  predstavuje moderného a variabilného sprievodcu pre jazykové vzdelávanie v prvom ročníku na základných školách. Kombinuje stránky klasickej učebnice a pracovného zošita, prináša materiály vhodné aj pre heterogénne triedy a zároveň integruje CLIL prvky (využíva medzipredmetové vzťahy).  Žiaci sa nebudú učiť iba izolované slová, pesničky a riekanky, ale učia sa pomocou jednoduchej angličtiny rozprávať o sebe, svojej rodine, svojich hračkách, oblečení a témach, ktoré sa ich týkajú. Na svoje si prídu žiaci i učitelia,“ predstavila novú edíciu Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka RAABE Slovensko.


V edícii Matt the Bat vyšlo:

MATT the Bat 1 – Pracovná učebnica – Angličtina pre prvákov + CD

MATT the Bat 1 –  Metodická príručka pre učiteľa – Angličtina pre prvákov

MATT the Bat 1 – Materiály na kopírovanie pre prvákov

MATT the Bat 1 – Obrázkové karty pre prvákov


MATT THE BAT 1 – PRACOVNÁ UČEBNICA – ANGLIČTINA PRE PRVÁKOV + CD

Obsah pracovnej učebnice je koncipovaný v súlade s Inovovaným štátnym vzdelávacím programom pre 1. stupeň ZŠ.

dolozka


  • Kombinuje stránky klasickej učebnice a pracovného zošita.
  • Prináša materiály vhodné aj pre heterogénne triedy.
  • Špeciálne vytvorená pre prvý kontakt dieťaťa s anglickým jazykom. 
  • Obsahuje aj lekcie s prvkami metodiky CLIL, kde sa žiaci pri výučbe angličtiny zoznamujú s inou kultúrou aj s poznatkami z iných vyučovacích predmetov (napr. matematika, prvouka a pod.).
  • Obsah pracovnej učebnice časovo rozvrhnutý do 33 hodín (dotácia 1 vyučovacia hodina týždenne na celý školský rok).


AKCIA PRE ŠKOLY

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNEJ UČEBNICE MATT THE BAT 1 MÔŽETE ZÍSKAŤ METODICKÚ PRÍRUČKU MATT THE BAT 1 ZADARMO. 

*AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.


MATT THE BAT 1 – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽA – ANGLIČTINA PRE PRVÁKOV

Metodická príručka pre učiteľa MATT the Bat 1 je odborným a metodickým sprievodcom v slovenskom jazyku pri práci s pracovnou učebnicou MATT the Bat 1 Angličtina pre prvákov a podporuje profesionálny rozvoj učiteľa. 

  • Poskytuje odbornú a metodickú podporu učiteľovi pri výučbe angličtiny. 
  • Prináša inšpirácie, ako pracovať s pracovnou učebnicou MATT the Bat 1 – Angličtina pre prvákov.
  • Ponúka námety na cvičenia pre žiakov s rôznymi schopnosťami. 
  • Obsahuje prepis všetkých textov na počúvanie. 


UPLATNITE SI AKCIU

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNEJ UČEBNICE MATT THE BAT 1 MÔŽETE ZÍSKAŤ METODICKÚ PRÍRUČKU MATT THE BAT 1 ZADARMO.*

* AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.MATT THE BAT 1 – MATERIÁLY NA KOPÍROVANIE PRE PRVÁKOV

Čiernobiele pracovné listy obsahujú varianty cvičení z pracovnej učebnice MATT the Bat 1 Angličtina pre prvákov (napr. jednoduchšie či ťažšie cvičenia použiteľné s rovnakou nahrávkou, aká je k cvičeniu v učebnici) a slúžia na ďalšie precvičenie učiva a rozvoj jazykových aj mimojazykových zručností. Súčasťou materiálov na kopírovanie sú aj šablóny na papierovú prstovú maňušku Matta a masku Matta na tvár. 
MATT THE BAT 1 – OBRÁZKOVÉ KARTY PRE PRVÁKOV

Hravou formou pomáhajú zapamätávaniu nanovo získaných slovíčok, keď slová prepájajú s obrázkom. Obrázkové karty sú doplnkovým materiálom pre učiteľa. Učiteľ ich používa na predstavenie nových slovíčok, opakovanie slovnej zásoby, prípadne hry. Na kartách veľkosti A5 je základná slovná zásoba z pracovnej učebnice MATT the Bat 1 Angličtina pre prvákov. Na prednej strane karty je obrázok, na zadnej strane zodpovedajúce slovo v angličtine. 


Dodajme, že odborné nakladateľstvo RAABE pripravuje už teraz v rovnakom zložení aj balíček pomôcok pre druhákov. Učitelia na prvom stupni tak získajú naozaj komplexnú sériu pomôcok pre výučbu anglického jazyka v prvých dvoch ročníkoch ZŠ.