Články

Nové témy RAABE webinárov na ďalší týždeň

Nové témy RAABE webinárov na ďalší týždeň
Odborné nakladateľstvo RAABE pripravilo v dňoch od 25. do 28. mája 2020 ďalšie tri bezplatné webináre pre učiteľov.


Všetky doteraz zrealizované webináre si môžete pozrieť na stránke https://www.raabe.sk/vzdelavanie-pedagogov-webinare


V dňoch 25., 27. a 28. mája 2020 sa uskutočnia tieto tri webináre:


 


Opakovaný webinár číslo 11: Čítať sa neučíme len na slovenčine!

Ako rozvíjať čítanie s porozumením a prácu s textom v 3. a 4. ročníku nielen na slovenčine, ale aj na prírodovede, matematike, angličtine...

Dátum: 25. máj 2020 (pondelok) o 17:00

Lektor: Mgr. Libuša Bednáriková, učiteľka v Súkromnej spojenej škole Cambridge International School 


Obsah webinára:

Ukážeme si, že čítanie s porozumením nemá byť len doménou predmetu slovenský jazyk. 

Dokážeme si, že čítanie je potrebné prepájať so všetkými predmetmi a učiť žiaka uvažovať nad textom a okolitým svetom, ktorý s ním súvisí.

Povieme si o vhodných textoch a materiáloch, ktoré môžeme pri precvičovaní čítania používať v treťom a štvrtom ročníku.

Ponúkneme praktické ukážky práce s textom, ktoré motivujú žiakov k čítaniu.

Prinesieme tipy a nápady, ako obohatiť rôzne vyučovacie predmety pomocou čítania zábavných textov.


Pre koho webinár odporúčame:

učitelia 1. stupňa ZŠ, rodičia a špeciálni pedagógovia


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU. 

Webinár číslo 12: Rozvíjanie grafomotoriky škôlkarov

Námety a inšpirácie na rozvíjanie grafomotorických zručností 4- až 5-ročných detí

Dátum: 27. máj 2020 (streda) o 17:00

Lektor: Mgr. Zuzana Grmanová, riaditeľka MŠ Limbova 4, Trnava 


Obsah webinára:

Prinesieme námety pre učiteľky aj rodičov, ktoré budú zamerané na podporu grafomotorických zručností 4- až 5-ročných detí.

Predstavíme názorné ukážky aktivít na precvičovanie jemnej motoriky s využitím pracovných listov pre danú vekovú kategóriu. 

Povieme si, aké sú najvhodnejšie cvičenia na jemnú motoriku, reguláciu svalového napätia, aktivity zamerané na hmatové aj auditívne vnímanie, na koordináciu rúk a očí a vizuálne vnímanie.

Prinesieme tipy, ako postupovať pri prechode od experimentovania k zámernej činnosti, od výtvarných činností k zvládnutiu potrebných spôsobilostí na uvoľnenie jemnej motoriky ako základu na nácvik budúceho písania.


Pre koho webinár odporúčame:

učitelia MŠ, rodičia


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 


Webinár číslo 13: Hráme sa s biológiou

Tvorivo a kreatívne na hodinách biológie na 2. stupni základných škôl a gymnáziách

Dátum: 28. máj 2020 (štvrtok) o 17:00

Lektor: RNDr. Lenka Praženková, učiteľka Gymnázium Ladislava Sáru, Bratislava 


Obsah webinára:

Predstavíme tipy, ako tvorivo a efektívne pracovať so žiakmi tak, aby sme ich neunudili a stali sa aj oni spolutvorcami našich vyučovacích hodín. 

Prinesieme inšpirácie, ako učiť inak a ako aktívne pracovať so žiakmi, aby mali radosť a chuť objavovať.

Na konkrétnych témach z učiva biológie ukážeme, že netreba škatuľkovať témy na kľúčové, neatraktívne a obľúbené. Všetky môžu byť hravé a zábavné!

Povieme si, ktoré materiály pomáhajú žiakom precvičovať a upevňovať si nové vedomosti.


Pre koho webinár odporúčame:

učitelia 2. stupňa ZŠ, učitelia SŠ, resp. gymnázií


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.