• oTESTUJ SA Z MATEMATIKY 5

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-423-8

oTESTUJ SA Z MATEMATIKY 5

WEBINÁR
Testy na opakovanie učiva z matematiky pre 5. ročník ZŠ.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    9,00 €

NEPREHLIADNITE MNOŽSTVOVÉ ZĽAVY:

Počet súborov Cena za súbor
10 alebo viac 8,00 €
25 alebo viac 6,00 €
ks

Popis

Vychádza ako prvý diel novej série oTESTUJ SA Z MATEMATIKY. Ďalšie pracovné zošity pre ostatné ročníky pripravujeme. 

  

Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom 5. ročníka na upevnenie, preopakovanie a precvičenie učiva z matematiky.


Pracovný zošit oTestuj sa z matematiky pre 5. ročník ZŠ: 

• kvalitný učebný materiál zahrňujúci celé učivo 5. ročníka podľa iŠVP, ktorý umožní žiakom zopakovanie si učiva z matematiky podľa jednotlivých prebraných tém, učiteľom preverovanie vedomostí žiakov, a na základe analýzy vypracovaných testov žiakmi, zistiť ich rezervy, ktoré treba následne opakovať/doplniť,
• odborne zostavená zbierka testov, ktorá ušetrí mnoho starostí a času pri hľadaní plnohodnotných materiálov na opakovanie učiva z matematiky,
• v jednej publikácii sú profesionálne vypracované testy na opakovanie učiva z jednotlivých tematických celkov z matematiky:
     - Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión
     - Počtové výkony s prirodzenými číslami
     - Geometria a meranie
     - Súmernosť v rovine (osová a stredová)
     - Pracovať s tabuľkami a grafmi

• Testy sú vypracované podľa inovovaného ŠVP.

Pracovný zošit oTestuj sa 5 z matematiky pre 5. ročník ZŠ je určený na:

 na precvičenie aritmetiky, geometrie, aplikačných úloh,
 na oboznámenie s rôznymi typmi úloh,
 na rozvíjanie logického myslenia,
 na prácu s nesúvislými textami obsahujúcimi tabuľky, grafy, obrázky,
 na zlepšenie sa v čítaní s porozumením,
 na vyhľadanie informácií v texte.

Pracovný zošit oTestuj sa 5 z matematiky pre 5. ročník obsahuje aj:
 stručné zhrnutie učiva z matematiky pre daný ročník: Čo najdôležitejšie som sa naučil(a) z aritmetiky, geometrie a aplikačných úloh podľa tematických celkov:
      - Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión
      - Počtové výkony s prirodzenými číslami
      - Geometria a meranie
      - Súmernosť v rovine (osová a stredová)
      - Pracovať s tabuľkami a grafmi
 kľúč správnych odpovedí.

Vychádza ako prvý diel novej série oTESTUJ SA Z MATEMATIKY. Ďalšie pracovné zošity pre ostatné ročníky pripravujeme.  


ODBORNÁ GARANCIA

Odborná garantka: Mgr. Tatiana Košinárová

Recenzent:
Mgr. Pavol Kelecsényi


Autorka:
Mgr. Silvia Bodláková


OBSAH

Test I - Čítanie a zápis veľkých čísel, usporiadanie, číselná os a zaokrúhľovanie
Test II - Sčítanie a odčítanie veľkých čísel, slovné úlohy
Test III - Rímske čísla a diagramy
Test IV - Rysovanie, bod, úsečka, priamka, polpriamka, kruh, kružnica
Test V - Kolmice a rovnobežky, pomenovanie rovinných útvarov
Test VI - Telesá z kociek, pomenovanie telies
Test VII - Symetria - osová a stredová v štvorcovej sieti aj bežne matematicky
Test VIII - Násobenie a delenie prirodzených čísel, slovné úlohy
Test IX - Priorita matematických operácii a slovné úlohy
Test X - Meranie, premena jednotiek dĺžky a obvod rovinných geometrických útvarov
Test XI - Obsah v štvorcovej sieti, obvod tvarov zložených zo štvorcov a obdĺžnikov
Test XII - Aplikačné úlohy
Test XIII - Zmiešaný test
Test XIV - Zmiešaný test
Test XV - Zmiešaný test

Kľúč správnych odpovedí
Zhrnutie učivaObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu pracovný zošit
Počet strán 92
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Pozrite si webinár

Webinár

Ďalšie informácie

Typ produktu pracovný zošit
Počet strán 92
Formát A4

Súvisiace produkty

TESTOVANIE 5 ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY – TESTY PRE 5. ROČNÍK ZŠ

TESTOVANIE 5 ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY – TESTY PRE 5. ROČNÍK ZŠ

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/14236:6-A2201Koncepcia pracovného zošita Testovanie 5 zo ..

8,10 € 9,00 €

oTESTUJ SA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 5

oTESTUJ SA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 5

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/13593:5-A2201Pracovný zošit je určený žiakom 5. ročníka n..

8,10 € 9,00 €

oTESTUJ SA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 6

oTESTUJ SA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 6

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/13595:5-A2201Pracovný zošit je určený žiakom 6. ročníka Z..

8,10 € 9,00 €

oTESTUJ SA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 7

oTESTUJ SA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 7

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/13594:5-A2201Pracovný zošit je určený žiakom 7. ročníka Z..

8,10 € 9,00 €

oTESTUJ SA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 8

oTESTUJ SA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 8

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/13600:5-A2201Pracovný zošit je určený žiakom 8. ročníka Z..

8,10 € 9,00 €

oTESTUJ SA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 9

oTESTUJ SA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 9

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/13600:5-A2201Pracovný zošit je určený žiakom 9. ročníka Z..

8,10 € 9,00 €

oTESTUJ SA Z MATEMATIKY 9

oTESTUJ SA Z MATEMATIKY 9

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/11955:5-A2201Vychádza ako druhý diel novej série oTESTUJ ..

8,10 € 9,00 €

TESTOVANIE 5 Z MATEMATIKY – TESTY PRE 5. ROČNÍK ZŠ

TESTOVANIE 5 Z MATEMATIKY – TESTY PRE 5. ROČNÍK ZŠ

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/11973:5-A2201Koncepcia pracovného zošita Testovanie 5 z m..

8,10 € 9,00 €

SLOVENČINA V KOCKE

SLOVENČINA V KOCKE

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/12678:5-A2201Pracovný zošit Slovenčina v kocke obsahuj..

4,50 € 5,00 €

oTESTUJ SA Z MATEMATIKY 8

oTESTUJ SA Z MATEMATIKY 8

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/14638:5-A2201Vychádza ako tretí diel novej série oTESTUJ ..

9,00 €

CESTOVATEĽSKÁ NÁSOBILKA

CESTOVATEĽSKÁ NÁSOBILKA

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ 2018/14853:5-10K0Pracovný zošit, spracovaný v súlade s iŠVP, je určený na..

4,40 € 4,90 €

TESTOVANIE 9 Z MATEMATIKY – TESTY PRE 9. ROČNÍK ZŠ V MAĎARSKOM JAZYKU

TESTOVANIE 9 Z MATEMATIKY – TESTY PRE 9. ROČNÍK ZŠ V MAĎARSKOM JAZYKU

Testy z matematiky pre žiakov 9. ročníka ZŠ v maďarskom jazyku. Riešením úloh z pracovného zošita Te..

9,00 €

DIDAKTIKA MATEMATIKY I.

DIDAKTIKA MATEMATIKY I.

Známi britskí autori Anne a Len Frobisherovci zdôrazňujú vo svojej knihe potrebu zmeny postojov žiak..

14,00 € 30,00 €