• oTESTUJ SA Z MATEMATIKY 9

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-448-1

oTESTUJ SA Z MATEMATIKY 9

WEBINÁR PODCAST
Testy na opakovanie učiva z matematiky pre 9. ročník ZŠ.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    9,00 € 8,10 €

ks

Popis


Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/11955:5-A2201

Vychádza ako druhý diel novej série oTESTUJ SA Z MATEMATIKY. Ďalšie pracovné zošity pre ostatné ročníky pripravujeme. 

Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom 9. ročníka na upevnenie, preopakovanie a precvičenie učiva z matematiky.


Pracovný zošit oTestuj sa z matematiky pre 9. ročník ZŠ: 

• kvalitný učebný materiál zahrňujúci celé učivo 9. ročníka podľa iŠVP, ktorý umožní žiakom zopakovanie si učiva z matematiky podľa jednotlivých prebraných tém, učiteľom preverovanie vedomostí žiakov, a na základe analýzy vypracovaných testov žiakmi, zistiť ich rezervy, ktoré treba následne opakovať/doplniť,
• odborne zostavená zbierka testov, ktorá ušetrí mnoho starostí a času pri hľadaní plnohodnotných materiálov na opakovanie učiva z matematiky,
• v jednej publikácii sú profesionálne vypracované testy na opakovanie učiva z jednotlivých tematických celkov z matematiky 
• testy sú vypracované podľa inovovaného ŠVP.

Pracovný zošit oTestuj sa 9 z matematiky pre 9. ročník ZŠ je určený na:

 na precvičenie aritmetiky, geometrie, aplikačných úloh,
 na oboznámenie s rôznymi typmi úloh,
 na rozvíjanie logického myslenia,
 na prácu s nesúvislými textami obsahujúcimi tabuľky, grafy, obrázky,
 na zlepšenie sa v čítaní s porozumením,
 na vyhľadanie informácií v texte.

Pracovný zošit oTestuj sa 9 z matematiky pre 9. ročník obsahuje aj:
 stručné zhrnutie učiva z matematiky pre daný ročník
 kľúč správnych odpovedí.

Vychádza ako prvý druhý novej série oTESTUJ SA Z MATEMATIKY. Ďalšie pracovné zošity pre ostatné ročníky pripravujeme.  


ODBORNÁ GARANCIA

Odborná garantka: RNDr. Viera Ringlerová, PhD

Recenzent:
Mgr. Pavol Kelecsényi


Autorka:
Mgr. Silvia Bodláková


OBSAH

Test I - Mocniny a odmocniny
Test II - Mocniny, odmicniny a zápis veľkých čísel
Test III - Pytagorova veta
Test IV - Pytagorova veta 
Test V - Lineárne rovnice a slovné úlohy 
Test VI - Lineárne rovnice a slovné úlohy 
Test VII - Lineárne nerovnice
Test VIII - Hranol a ihlan
Test IX - Valec, kužeľ a guľa 
Test X - Podobnosť trojuholníkov 
Test XI - Kombinatorika a štatistika
Test XII - Grafické znázornenie závislostí
Test XIII - Zmiešaný test
Test XIV - Zmiešaný test
Test XV - Zmiešaný test

Kľúč správnych odpovedí
Zhrnutie učivaObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu pracovný zošit
Počet strán 92
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Vypočujte si podcast

Podcast

Pozrite si webinár

Webinár

Ďalšie informácie

Typ produktu pracovný zošit
Počet strán 92
Formát A4

Súvisiace produkty

TESTOVANIE 5 ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY – TESTY PRE 5. ROČNÍK ZŠ

TESTOVANIE 5 ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY – TESTY PRE 5. ROČNÍK ZŠ

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/14236:6-A2201Koncepcia pracovného zošita Testovanie 5 zo ..

8,10 € 9,00 €

oTESTUJ SA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 9

oTESTUJ SA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 9

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/13600:5-A2201Pracovný zošit je určený žiakom 9. ročníka Z..

8,10 € 9,00 €

TESTOVANIE 9 ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY – TESTY PRE 9. ROČNÍK ZŠ a 4. ROČNÍK OSEMROČNÝCH GYMNÁZIÍ

TESTOVANIE 9 ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY – TESTY PRE 9. ROČNÍK ZŠ a 4. ROČNÍK OSEMROČNÝCH GYMNÁZIÍ

Odporúčacia doložka MŠVVŠ SR číslo 2021/14683:5-A2201Každý z testov v pracovnom zošite Testovanie 9 ..

8,10 € 9,00 €

TESTOVANIE 9 Z MATEMATIKY – TESTY PRE 9. ROČNÍK ZŠ a 4. ROČNÍK OSEMROČNÝCH GYMNÁZIÍ

TESTOVANIE 9 Z MATEMATIKY – TESTY PRE 9. ROČNÍK ZŠ a 4. ROČNÍK OSEMROČNÝCH GYMNÁZIÍ

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/11953:5-A2201Pracovný zošit Testovanie 9 z matematiky je ..

8,10 € 9,00 €

TESTOVANIE 5 Z MATEMATIKY – TESTY PRE 5. ROČNÍK ZŠ

TESTOVANIE 5 Z MATEMATIKY – TESTY PRE 5. ROČNÍK ZŠ

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/11973:5-A2201Koncepcia pracovného zošita Testovanie 5 z m..

8,10 € 9,00 €

SLOVENČINA V KOCKE

SLOVENČINA V KOCKE

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/12678:5-A2201Pracovný zošit Slovenčina v kocke obsahuj..

4,50 € 5,00 €

oTESTUJ SA Z MATEMATIKY 8

oTESTUJ SA Z MATEMATIKY 8

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/14638:5-A2201Vychádza ako tretí diel novej série oTESTUJ ..

8,10 € 9,00 €

CESTOVATEĽSKÁ NÁSOBILKA

CESTOVATEĽSKÁ NÁSOBILKA

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ 2018/14853:5-10K0Pracovný zošit, spracovaný v súlade s iŠVP, je určený na..

4,40 € 4,90 €

oTESTUJ SA Z MATEMATIKY 5

oTESTUJ SA Z MATEMATIKY 5

  Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom 5. ročníka na upevnenie, preopakovanie a pre..

8,10 € 9,00 €

TESTOVANIE 9 Z MATEMATIKY – TESTY PRE 9. ROČNÍK ZŠ V MAĎARSKOM JAZYKU

TESTOVANIE 9 Z MATEMATIKY – TESTY PRE 9. ROČNÍK ZŠ V MAĎARSKOM JAZYKU

Testy z matematiky pre žiakov 9. ročníka ZŠ v maďarskom jazyku. Riešením úloh z pracovného zošita Te..

9,00 €

DIDAKTIKA MATEMATIKY I.

DIDAKTIKA MATEMATIKY I.

Známi britskí autori Anne a Len Frobisherovci zdôrazňujú vo svojej knihe potrebu zmeny postojov žiak..

14,00 € 30,00 €