Typ produktu
26
Typ inštitúcie
17
18
19
21
22
69
Určené pre
30
31
32
33
34
35
37
Ročník
1
Oblasť
42
Obsah
58
64
65
66
67

PDF články

KÔŇ MÔŽE BYŤ AJ MODRÝ

KÔŇ MÔŽE BYŤ AJ MODRÝ


Vzdelávacia aktivita, ktorá spĺňa výkonové štandardy podľa ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v maters..

4,00 €

KALENDÁR UKRYTÝ V ROZPRÁVKE

KALENDÁR UKRYTÝ V ROZPRÁVKE


Upevnenie poznatkov získaných na vyučovaní. Aktivita vhodná pre Školský klub detí. ..

8,00 €

HYPERPROTEKTÍVNA VÝCHOVA A JEJ DÔSLEDKY NA SPRÁVANIE DIEŤAŤA

HYPERPROTEKTÍVNA VÝCHOVA A JEJ DÔSLEDKY NA SPRÁVANIE DIEŤAŤA


Cieľom článku je ukázať na príčiny, prejavy a dôsledky hyperprotektívnej výchovy a ponúknuť odporúča..

8,00 €

HYGIENICKÉ POŽIADAVKY NA PIESKOVISKÁ, ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ Z PIESKU A PREVENCIA

HYGIENICKÉ POŽIADAVKY NA PIESKOVISKÁ, ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ Z PIESKU A PREVENCIA


V jarných a letných mesiacoch aktuálne vystupuje do popredia problematika detských pieskovísk, keďže..

6,00 €

HYGIENICKÉ NORMY A POŽIADAVKY V PROSTREDÍ ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL ....

HYGIENICKÉ NORMY A POŽIADAVKY V PROSTREDÍ ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL ....


Aké sú povinnosti fyzických a právnických osôb, ktoré prevádzkujú zariadenie pre deti a mládež? Na č..

4,00 €

HRY A AKTIVITY VHODNÉ NA PREVENCIU ŠIKANOVANIA V MATERSKEJ ŠKOLE

HRY A AKTIVITY VHODNÉ NA PREVENCIU ŠIKANOVANIA V MATERSKEJ ŠKOLE


V článku ponúkame pedagógom viaceré typy aktivít zamerané na prevenciu rôznych prejavov nevhodného s..

8,00 €

EVIDENCIA POKLADNICE A EVIDENCIE SÚVISIACE S POKLADNIČNÝMI OPERÁCIAMI

EVIDENCIA POKLADNICE A EVIDENCIE SÚVISIACE S POKLADNIČNÝMI OPERÁCIAMI


Vedenie pokladničnej agendy je rozsiahla a náročná pracovná činnosť, ktorá vyžaduje prehľad vo viace..

10,00 €

DOKUMENTÁCIA V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

DOKUMENTÁCIA V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI


Cieľom článku je oboznámiť školské knižnice s právnymi predpismi a metodickými materiálmi, ktoré upr..

15,00 €

DOBROVOĽNÍCKA ČINNOSŤ V ŠKOLSTVE

DOBROVOĽNÍCKA ČINNOSŤ V ŠKOLSTVE


Môže škola platiť nemocenské poistenie za dobrovoľníka? Je škola povinná viesť evidenciu dobrovoľník..

6,00 €

DIEŤA V KONFLIKTOCH

DIEŤA V KONFLIKTOCH


Cieľom článku je podať čitateľovi základy z teórie konfliktov, popísať správanie dieťaťa v konflikte..

10,00 €

DIÁRIUM RIADITEĽKY MATERSKEJ ŠKOLY

DIÁRIUM RIADITEĽKY MATERSKEJ ŠKOLY


Riaditeľka materskej školy plní počas celého školského roka celý rad rôznych úloh, ktoré vyplývajú n..

8,00 €

DAROVACIA ZMLUVA, "SPONZORING" A ZÁMENNÁ ZMLUVA

DAROVACIA ZMLUVA, "SPONZORING" A ZÁMENNÁ ZMLUVA


Ďalším zo spôsobov nakladania s majetkom škôl alebo školských zariadení alebo nadobúdania majetku do..

8,00 €

CELODENNÝ JEDÁLNY LÍSTOK PRE ŽIAKOV STREDNEJ ŠKOLY

CELODENNÝ JEDÁLNY LÍSTOK PRE ŽIAKOV STREDNEJ ŠKOLY


Zariadenia školského stravovania v súlade s § 139 školského zákona zabezpečujú školské stravovanie a..

4,00 €

BOZP Z POHĽADU PRÁVNYCH PREDPISOV PRE ŠKOLY

BOZP Z POHĽADU PRÁVNYCH PREDPISOV PRE ŠKOLY


Koľko žiakov pripadá na jedného pedagogického zamestnanca počas akcie mimo sídla školy? Koľko žiakov..

8,00 €

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI


Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v školskej jedálni sa úplné odlišuje od bezpečnosti a ochrany..

10,00 €

Zobrazenie 61 až 75 z 143 (10 stránok)