Typ produktu
26
Typ inštitúcie
17
18
19
21
22
69
Určené pre
30
31
32
33
34
35
37
Ročník
1
Oblasť
42
Obsah
58
64
65
66
67

PDF články

ALTERNATÍVNA PEDAGOGICKÁ KONCEPCIA MARIE MONTESSORI A MOŽNOSTI JEJ VYUŽITIA

ALTERNATÍVNA PEDAGOGICKÁ KONCEPCIA MARIE MONTESSORI A MOŽNOSTI JEJ VYUŽITIA


Cieľom príspevku je poukázať na význam aplikácie prvkov alternatívnej pedagogickej koncepcie Marie M..

6,00 €

AKO ZISTÍM, ŽE MÁM V TRIEDE DIEŤA S PORUCHOU POZORNOSTI A HYPERAKTIVITOU

AKO ZISTÍM, ŽE MÁM V TRIEDE DIEŤA S PORUCHOU POZORNOSTI A HYPERAKTIVITOU


V článku prinášame informácie o problémoch, ktoré sa vyskytujú pri hyperaktivite (napr.: dieťa s ADD..

4,00 €

VÝVIN ORTOGRAFICKÝCH SCHOPNOSTÍ U DETÍ

VÝVIN ORTOGRAFICKÝCH SCHOPNOSTÍ U DETÍ


Deti pri písaní využívajú základné korešpondencie hláska – písmeno, o ktorých sa učia v priebehu prv..

4,00 €

VYUŽITIE SKUPINOVEJ PRÁCE AKO AKTÍVNEJ METÓDY UČENIA SA

VYUŽITIE SKUPINOVEJ PRÁCE AKO AKTÍVNEJ METÓDY UČENIA SA


Skutočné učenie nie je pasívna aktivita nalievania informácii a faktov do malých hláv detí, ale vzru..

8,00 €

UČEBNÉ POMÔCKY A POMÁHAJÚCE POSTUPY V ETICKEJ VÝCHOVE

UČEBNÉ POMÔCKY A POMÁHAJÚCE POSTUPY V ETICKEJ VÝCHOVE


V sociálnej integrácii jednotlivca zohráva dôležitú úlohu rozvoj osobných a sociálnych kompetencií. ..

8,00 €

TVORIVÉ PÍSANIE NA HODINÁCH SLOVENSKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ

TVORIVÉ PÍSANIE NA HODINÁCH SLOVENSKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ


Písanie bez zaradenia do zmysluplného kontextu je len mechanická činnosť, ktorá je pre deti často ne..

6,00 €

TVORBA TESTOV A ICH VYUŽITIE V ŠKOLSKEJ PRAXI

TVORBA TESTOV A ICH VYUŽITIE V ŠKOLSKEJ PRAXI


Didaktický test je druh skúšky, kde testovaný subjekt vykonáva určitú aktivitu s cieľom prezentovať ..

8,00 €

RADY PRI ZAKLADANÍ A TVORBE ŠKOLSKÉHO ČASOPISU

RADY PRI ZAKLADANÍ A TVORBE ŠKOLSKÉHO ČASOPISU


Najnevyhnutnejšou podmienkou vzniku školského časopisu je vôľa tvoriť. Ďalšou nemenej dôležitou je u..

8,00 €

PREJAVY DYSORTOGRAFIE V ŠKOLE

PREJAVY DYSORTOGRAFIE V ŠKOLE


Pri dysortografii sa objavujú poruchy sluchového vnímania a rozlišovania. Deti nepočujú správne to, ..

4,00 €

PEDAGOGICKÁ RADA V MATERSKEJ ŠKOLE

PEDAGOGICKÁ RADA V MATERSKEJ ŠKOLE


Vďaka spracovanej téme získate informácie o postavení pedagogickej rady, jej členoch, funkciách, kto..

6,00 €

KOMUNIKÁCIA, KOMUNIKAČNÁ SCHOPNOSŤ, NARUŠENÁ KOMUNIKAČNÁ SCHOPNOSŤ

KOMUNIKÁCIA, KOMUNIKAČNÁ SCHOPNOSŤ, NARUŠENÁ KOMUNIKAČNÁ SCHOPNOSŤ


Tak ako je pre človeka samozrejmosťou a nevyhnutnosťou dýchanie, tak je pre neho samozrejmosťou aj k..

4,00 €

ČO JE POTREBNÉ VEDIEŤ O DYSLEXII

ČO JE POTREBNÉ VEDIEŤ O DYSLEXII


Dyslexia – neschopnosť osvojiť si čítanie – je celoživotným hendikepom, ktorý nepriaznivo ovplyvňuje..

4,00 €

ČÍTANIE A PRÍČINY PORÚCH ČÍTANIA

ČÍTANIE A PRÍČINY PORÚCH ČÍTANIA


Schopnosť človeka čítať predstavuje jednu zo základných podmienok pre prijímanie poznatkov. Táto sch..

4,00 €

AKO ZEFEKTÍVNIŤ VÝUČBU CUDZÍCH JAZYKOV

AKO ZEFEKTÍVNIŤ VÝUČBU CUDZÍCH JAZYKOV


Trieda s rozdielnou úrovňou žiakov predstavuje pre učiteľa závažný problém, ktorý mu do veľkej miery..

8,00 €

AKO PRACOVAŤ S DEŤMI S PORUCHOU POZORNOSTI A HYPERAKTIVITOU

AKO PRACOVAŤ S DEŤMI S PORUCHOU POZORNOSTI A HYPERAKTIVITOU


Dieťa s ADD/ADHD potrebuje mať istotu, že ho dospelý chápe a má ho rád. No zároveň je dôležité posta..

5,00 €

Zobrazenie 76 až 90 z 143 (10 stránok)