Typ produktu
26
Typ inštitúcie
17
18
19
21
22
69
Určené pre
30
31
32
33
34
35
37
Ročník
1
Oblasť
42
Obsah
58
64
65
66
67

PDF články

PSYCHOHYGIENA UČITEĽA

PSYCHOHYGIENA UČITEĽA


Povolanie učiteľa patrí nepochybne k náročným profesiám. Na jednej strane má byť učiteľ humanistický..

10,00 €

PREJAVY DYSLEXIE V ŠKOLE

PREJAVY DYSLEXIE V ŠKOLE


Dyslexia sa u detí v škole môže prejavovať rôznymi spôsobmi, či už na začiatku, alebo aj počas plnen..

4,00 €

PREJAVY DYSGRAFIE V ŠKOLE

PREJAVY DYSGRAFIE V ŠKOLE


Dyslexia sa u detí v škole môže prejavovať rôznymi spôsobmi, či už na začiatku, alebo aj počas plnen..

4,00 €

PREJAVY A DIAGNOSTIKA NARUŠENEJ KOMUNIKAČNEJ SCHOPNOSTI

PREJAVY A DIAGNOSTIKA NARUŠENEJ KOMUNIKAČNEJ SCHOPNOSTI


Článok prináša konkrétne východiská, ktoré môžu pedagógovi pomôcť pri určovaní toho, ktoré prejavy ž..

4,00 €

PORUCHY UČENIA V KONTEXTE NARUŠENEJ KOMUNIKAČNEJ SCHOPNOSTI

PORUCHY UČENIA V KONTEXTE NARUŠENEJ KOMUNIKAČNEJ SCHOPNOSTI


Súčasťou kategorizácie narušenej komunikačnej schopnosti podľa fenomenoligického hľadiska sú špecifi..

4,00 €

PORUCHY A NARUŠENIE MATEMATICKÝCH SCHOPNOSTÍ

PORUCHY A NARUŠENIE MATEMATICKÝCH SCHOPNOSTÍ


V rámci matematických schopností dieťaťa a ich narušenia rozoznávame 6 základných narušení: kalkusté..

4,00 €

MODERNÉ TRENDY V PONÍMANÍ DYSORTOGRAFIE

MODERNÉ TRENDY V PONÍMANÍ DYSORTOGRAFIE


Oproti starším rokom a starším výskumom, v ktorých prevládal názor že pri dyslexii a dysortografii i..

4,00 €

ČO JE POTREBNÉ VEDIEŤ O PORUCHE POZORNOSTI A O HYPERAKTIVITE

ČO JE POTREBNÉ VEDIEŤ O PORUCHE POZORNOSTI A O HYPERAKTIVITE


Obsahom hárku je 23 tvrdení, ktoré sú charakteristické pre dieťa s hyperaktivitou a poruchou pozorno..

4,00 €

ČO JE POTREBNÉ VEDIEŤ O DYSKALKÚLII

ČO JE POTREBNÉ VEDIEŤ O DYSKALKÚLII


Dyskalkúlia je špecifická vývinová porucha učenia s výraznejšie narušenou vnútornou štruktúrou vlôh ..

4,00 €

ČO JE POTREBNÉ VEDIEŤ O DYSGRAFII

ČO JE POTREBNÉ VEDIEŤ O DYSGRAFII


Dysgrafia je vývinová porucha písania, ktorej podstatou nie je zmyslové alebo pohybové postihnutie, ..

4,00 €

ČO ČÍTAŤ SO ŽIAKMI NA 2. STUPNI ZŠ

ČO ČÍTAŤ SO ŽIAKMI NA 2. STUPNI ZŠ


Mimočítanková literatúra dopĺňa a rozširuje vedomosti žiaka z oblasti literatúry, preto tvorí neodde..

6,00 €

ČO ČÍTAŤ SO STREDOŠKOLÁKMI

ČO ČÍTAŤ SO STREDOŠKOLÁKMI


Najdôležitejšou zložkou štúdia literatúry je osobná živá skúsenosť s umeleckým textom. V konkurencii..

6,00 €

ČO ČÍTAŤ S DEŤMI NA 1. STUPNI ZŠ

ČO ČÍTAŤ S DEŤMI NA 1. STUPNI ZŠ


Mimočítankové čítanie tvorí neoddeliteľnú súčasť vyučovania čítania na 1. stupni základnej školy a z..

6,00 €

AKO ZISTÍM, ŽE MÁM V TRIEDE DIEŤA S DYSORTOGRAFIOU?

AKO ZISTÍM, ŽE MÁM V TRIEDE DIEŤA S DYSORTOGRAFIOU?


Prostredníctvom pozorovacieho hárku získa učteľ informácie o tom, či sa v jeho triede nachádza dieťa..

4,00 €

AKO ZISTÍM, ŽE MÁM V TRIEDE DIEŤA S DYSLEXIOU?

AKO ZISTÍM, ŽE MÁM V TRIEDE DIEŤA S DYSLEXIOU?


Súčasťou tohto článku je orientačný dotazník, ktorý hodnotí oblasti charakteristické pre dieťa s dys..

4,00 €

Zobrazenie 91 až 105 z 143 (10 stránok)