Články

Prírodovedné predmety majú v RAABE nové pracovné zošity

Prírodovedné predmety majú v RAABE nové pracovné zošity

Fyzika pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom a Prírodoveda pre 4. ročník ZŠ  – prvé dva pracovné zošity na prírodovedné predmety z RAABE, ktoré vychádzajú v novom prepracovanom vydaní.


V nových vydaniach plnofarebných pracovných zošitov Fyzika pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom a Prírodoveda pre 4. ročník ZŠ prináša RAABE obsah, ktorý je v súlade s inovovaným ŠVP pre základné školy.

„Vyhoveli sme pripomienkam učiteľov a upravili sme obsah. Učiteľom aj žiakom sa dostáva materiál v podobe jedného pracovného zošita na celý školský rok. Doteraz boli pracovné zošity koncipované ako dvojdielne – každý predmet obsahoval pracovné zošity pre 1. a 2. polrok pre každý ročník. Veríme, že takto prispôsobený obsah splní očakávania učiteľov a bude sa im na vyučovacích hodinách pracovať lepšie," povedala Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka RAABE. Ako dodala: „Žiak si pomocou pracovného zošita upevní nové vedomosti a zároveň prostredníctvom otázok za každým učivom aj zistí, či sa učivo naučil a pochopil správne. Pomocou týchto pracovných zošitov sa pre žiaka i domáca príprava na vyučovanie stáva zaujímavou."

Výhody nového vydania pracovných zošitov:
• Pracovné zošity umožňujú učiteľom učiť efektívnejšie a pútavejšie.
• Uľahčujú vyučovací proces.
• Obsahujú množstvo cvičení a úloh na precvičenie a fixáciu učiva.
• Prinášajú zhrnutie učiva.
• Učiteľovi ponúkajú na výber zadania domácich úloh alebo témy na vypracovanie projektov k preberanému učivu.

Nové pracovné zošity ponúka RAABE pri hromadných objednávkach za zvýhodnené ceny.

VYUŽITE MNOŽSTVOVÉ ZĽAVY

Počet pracovných zošitov Cena / kus Cena materiálov pre učiteľa*
1 - 19 5,90 € 90 €
20 - 49 5,30 € 25 €
50 a viac 4,70 € zdarma