Články

RAABE vydáva metodiku pre učiteľov chémie. Je jediná svojho druhu na trhu

RAABE vydáva metodiku pre učiteľov chémie. Je jediná svojho druhu na trhu
ÉČKA V POTRAVINÁCH – tak znie názov novej metodickej príručky pre učiteľov chémie o éčkach v potravinách, ktorá aktuálne vychádza v odbornom nakladateľstve RAABE. Učiteľom ponúka nielen základné informácie o éčkach, ich pôvode a označení, ale aj metodický materiál pre učiteľov ako návod na to, ako pracovať so žiakmi na tému éčiek v potravinách vo vyučovacích predmetoch. Pomáha naplniť výkonový štandard štátneho vzdelávacieho programu a obsahuje aj pracovné listy pre žiakov, ktoré sú využiteľné priamo na vyučovaní.


„Aj napriek tomu, že Štátny vzdelávací program venuje pozornosť téme éčiek aj v predmete chémia biológia a dokonca aj fyzika, žiadny takýto vzdelávací materiál doteraz neexistoval. Sme preto veľmi radi, že sa nám podarilo spojiť uznávanú lektorku RNDr. Helenu Vicenovú, predsedníčku Združenia učiteľov chémie a autorku učebníc chémie s našimi autormi z rôznych sektorov, z potravinárskeho priemyslu a školského prostredia, a výsledkom je naozaj ojedinelá publikácia," povedala Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka RAABE Slovensko.

Podľa jej slov, metodická príručka vznikla s cieľom pomôcť učiteľom zorientovať sa v tejto neľahkej téme a napomôcť im v tom, aby vyučovanie (témy ako napr. vlastnosti a použitie prírodných látok, vplyv na chemické procesy v živých organizmoch, výživa a stravovacie návyky, energetická hodnota potravín) bolo pre žiakov zaujímavé.

PUBLIKÁCIA je rozdelená na tri časti:
o všeobecnú teóriu o éčkach,
o metodiku pre učiteľov,
o pracovné listy pre žiakov.

„Aktivity v pracovných listoch sú spracované tak, aby učiteľ pomocou nich dokázal naplniť výkonový a obsahový štandard Štátneho vzdelávacieho programu," povedala Mira Schrimpelová.

Viac informácií o knihe nájdete TU.