• SEBAHODNOTENIE DIGITÁLNEJ PRIPRAVENOSTI ŠKÔL

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-516-7

SEBAHODNOTENIE DIGITÁLNEJ PRIPRAVENOSTI ŠKÔL


Interné hodnotenie ako cesta ku kvalite školy

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    22,00 €

ks

Popis

Novela školského zákona prináša novinku v monitorovaní kvality školy. Určuje, že účasť školy na monitorovaní kvality je povinná. Preto prinášame pomôcku pre školy na sebahodnotenie škôl, ktoré má vplyv na kvalitu školy.

Kvalita škôl je bezpochyby častou témou všetkých aktérov vo vzdelávaní. Táto brožúra ponúka bližší pohľad na jeden z indikátorov kvality, a tým je sebahodnotenie. Poukazuje na to, prečo je dobré vedieť, či je Vaša škola pripravená na digitálnu dobu.

Vysvetľuje pojmy ako je interná a externé evaluácia školy, kritériá internej evaluácie školy, využitie jej výsledkov a rozvoj.

Ponúka školám pohľad na rôzne možnosti využitia výsledkov sebahodnotenia zameraného na zistenie stavu používania technológií v škole a ako s nimi ďalej pracovať. Školy tu nájdu informácie o podporných opatreniach a prostriedkoch, ktoré sú pre interných hodnotiteľov dostupné.

Brožúra ponúka prehľad sebahodnotenia digitálnej pripravenosti škôl aj z pohľadu Európskej únie. Predstavuje i nový nástroj EU – SELFIE (nástroj na sebahodnotenie digitálnej pripravenosti škôl) a popisuje jeho využitie v EU i na Slovensku. 


ODBORNÁ GARANCIA

Autor:

Mgr. Slavomír Kachman – pôsobil ako štátny radca na MŠVVaŠ, v súčasnosti pracuje na Okresnom úrode v Košiciach, Odbor školstva

Venuje sa problematike digitalizácie vo vzdelávaní a sebahodnoteniu škôl. Bol členom pracovnej skupiny Európskej únie pre digitálne zručnosti a kompetencie. V rámci nej získaval informácie o inovatívnych prístupov k digitálnemu vzdelávaniu a využívaniu informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese z ostatných členských štátov Európskej únie. Autor bol členom pracovnej skupiny k Akčnému plánu Digitálnej transformácie Slovenska, spolupracoval tiež pri zabezpečení úloh vyplývajúcich zo zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci. 


OBSAH

Použité grafické symboly
1. Vysvetlenie pojmov – interná a externé evaluácia školy
2. Sebahodnotením ku kvalite vzdelávania
3. Využitie výsledkov interného hodnotenia
4. Stručný prehľad sebahodnotenia škôl v rámci Európy
     4.1 Podporné opatrenia a prostriedky dostupné interným hodnotiteľom
     4.2 Využitie výsledkov interného hodnotenia

5. Pohľad Európskej únie na tému digitálnych zručností vo vzdelávaní
     5.1 Začiatky výskumu a podpory sebahodnotenia škôl zo strany Európskej únie
     5.2 Stanovenie digitálnej kompetencie

6. Podporovanie rozvoja digitálnych zručností zo strany Európskej únie
     6.1 Čo sa zmenilo vo vzťahu k predchádzajúcemu rámcu kľúčových kompetencií z roku 2006?
     6.2 Kríza ako urýchľovač zmeny

7. SELFIE – nástroj na sebahodnotenie digitálnej pripravenosti školy
     7.1 SELFIE na Slovensku
     7.2 SELFIE pre učiteľov

8. Záver
Zdroje 
Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu brožúra
Počet strán 56
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu brožúra
Počet strán 56
Formát A5

Súvisiace produkty

ŠKOLSKÝ DIGITÁLNY KOORDINÁTOR

ŠKOLSKÝ DIGITÁLNY KOORDINÁTOR

MŠVVaŠ SR zaviedlo pozíciu školský digitálny koordinátor ako špecialistu vo výchove a vzdelávaní v s..

22,00 €

INOVATÍVNA ŠKOLA

INOVATÍVNA ŠKOLA

Publikácia Inovatívna škola sa predáva v špeciálnom predplatnom aktualizačnom modeli – zahŕňa základ..

150,00 €

SEBAHODNOTENIE KVALITY ŠKOLY – ÁNO ALEBO NIE?

SEBAHODNOTENIE KVALITY ŠKOLY – ÁNO ALEBO NIE?

Sebahodnotenie ako špecifické hodnotenie je v podmienkach našich škôl teoreticky známe. Otázkou je p..

6,00 €