Články

Sexuálne ne-vzdelávanie a jeho nástrahy na webe

Sexuálne ne-vzdelávanie a jeho nástrahy na webe
Virtuálny priestor je v súčasnej dobe súčasťou života mnohých detí. Tento priestor je prínosom, ale má aj svoje nástrahy. Mnohé informácie poskytované deťom nie sú nimi častokrát správne vyhodnocované, a preto vznikajú nepochopenia či skreslená realita.

Medzi nástrahy internetu patrí aj možnosť sledovať porno, sexting, kyber-stalking alebo hrozba sexuálnych predátorov. Preto je dôležité vzdelávanie v oblasti vzťahov a sexuálnej výchovy, ktoré zahŕňa správne aj správanie sa vo virtuálnom priestore.

Táto oblasť vzdelávania je zanedbávaná nielen v školách, ale aj v rodinách. Cieľom projektu Sexuálne ne-vzdelávanie a jeho nástrahy na webe je rôznymi formami šíriť osvetu a vzdelávať deti, pedagógov a širokú verejnosť v jednej konkrétnej oblasti – porno na internete.

“Vzdelávacími aktivitami chceme vzbudiť záujem u učiteľov a ukázať im, že začlenenie tejto témy do vyučovania na ZŠ a stredných školách je veľmi dôležité vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov súčasnej generácie detí a mladých ľudí”, uviedla Jana Dandelová, projektová manažérka European Pedagogical Club, o. z.

Projekt zabezpečí edukačné aktivity (webináre a semináre) pre učiteľov, kde účastníci zistia ako hovoriť o tejto téme so žiakmi a hlavne, čo o tejto tabuizovanej téme hovoriť. Osvojenie si informácii z tejto oblasti pedagógmi a rodičmi veľmi prispeje k tomu, aby sa dôležité informácie dostali k cieľovej osobe – dieťaťu, resp. žiakovi.


VIDEO O PROJEKTE SI POZRITE TU


Bezplatné školenia v piatich mestách Slovenska

Séria bezplatných školení bude prebiehať „naživo“ od 17. do 21. apríla 2023 v mestách Košice, Banská Bystrica, Žilina, Trenčín a Bratislava. „Venovať sa budeme aj téme vzťahovej a sexuálnej výchovy v školách,“ priblížila zameranie oboch školení Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva Dr. Josef RAABE Slovensko. 


Vzťahová a sexuálna výchova v školách. Ako na to?

Vzťahová a sexuálna výchova je dôležitým prvkom moderného vzdelávania. Mladí ľudia, a dokonca už aj deti, sú dnes obklopení množstvom informácií o sexualite a sexuálnom správaní z rôznych zdrojov; nie však vždy vedia správne vyhodnotiť ich obsah. Sociálna, osobná a zdravotná výchova je pre deti a mladých ľudí rovnako dôležitá ako ktorákoľvek iná oblasť školského vzdelávania, a len spolupráca školy s rodinou môže poskytnúť mladým dostatočne bezpečný priestor. „Tematika sama osebe je kontroverznou a veľmi aktuálnou najmä v dnešnej dobe. Absencia a zároveň nutnosť sexuálnej a vzťahovej výchovy na školách je očividná. V čase, keď sa intenzívne hovorí o tom, že vzťahová a sexuálna výchova bude pre školákov povinná, sme sa rozhodli školenie pre učiteľov venovať práve tejto téme,“ povedala Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová.

  • V rámci školenia odznie, čo sú piliere vekovo primeranej komunikácie v témach vzťahovej a sexuálnej výchovy.
  • Predstavíme, čo sú mýty a fakty o vzťahovej a sexuálnej výchove v školách a čo s tým vieme vo vzdelávaní robiť.
  • Priblížime, ako sa s deťmi rozprávať o porne a rizikách internetu.
  • Prezradíme, kde hľadať dôveryhodné zdroje informácií a vzdelávacie materiály.
  • Poradíme, ako informácie, zručnosti a postoje v týchto témach odovzdať deťom.

„Domnievame sa, že práve pedagógovia vykonávajú dôležitú prácu vo výchove a vzdelávaní a sú jednou z najdôležitejších dospelých autorít v živote detí a mladých. Vedomosti, zručnosti a postoje o vzťahovej a sexuálnej výchove potrebujú na to, aby tieto témy do škôl mohli prinášať včas, vekovo vhodne, štandardizovane a kontinuálne. Školení sa však rovnako môžu zúčastniť aj rodičia, ktorí sa chcú dozvedieť viac o tejto problematike, aby vedeli jednak vhodne pôsobiť, ale aby boli pre svoje deti empatickým partnerom v komunikácii s deťmi na citlivé témy,“ povedali lektorky školení.

Dodajme, že školenia budú lektorovať MSc. Zuzana Bendíková, výkonná riaditeľka organizácie inTYMYta a MgA. Radka Mikšík, lektorka vzťahovej a sexuálnej výchovy v organizácii inTYMYta.


Viac o tomto školení sa dozviete tu.

Prihlásiť sa na školenie môžete ihneď tu.


Online webináre si môžete pozrieť už teraz tu:


PREHRAŤ WEBINÁR TU


  

PREHRAŤ WEBINÁR TU


 Projekt finančne podporil Fond SK-NIC.


Podpora z Fondu SK-NIC prostredníctvom tohto projektu pomôže šíreniu informácií o dôležitej tabuizovanej téme.