Škola 2017/2018

Manažment školy a personálny rozvoj pedagogických zamestnancov

7. ročník odbornej konferencie pre riaditeľov MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ 

Články

Ako sa prihlásiť na Škola 2014/2015


| AKO SA PRIHLÁSIŤ

  • Pre prihlásenie vyplníte záväznú prihláškuktorú nájdete TU 
  • V záväznej prihláške si zvolíte miesto konania konferencie - Bratislava (27. 11. 2014) alebo Košice (2. 12. 2014).
  • Ďalej postupujeme v súlade s Obchodnými podmienkami . 

| ÚČASTNÍCKY POPLATOK

Poplatok za účasť na odbornej konferencii je 100 € s DPH.

Poplatok zahŕňa:

  • účasť na odbornom programe konferencie
  • všetky materiály a podklady ku konferencii
  • občerstvenie, vrátane obeda 


|
 OTÁZKY PRE LEKTOROV KONFERENCIE
 

Účastníci konferencie majú možnosť zadávať lektorom otázky, na ktoré by si želali odpovede. 
Formulár na odoslanie otázok pre lektorov nájdete  TU

| ARCHÍV Z PREDCHÁDZAJÚCEJ KONFERENCIE & PREČO SA PRIHLÁSIŤ 

VIDEO z konferencie Učiteľ nie je Google