Škola 2017/2018

Manažment školy a personálny rozvoj pedagogických zamestnancov

7. ročník odbornej konferencie pre riaditeľov MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ 

Články

Program konferencie Škola 2014/2015

Odborná konferencia ŠKOLA 2014/2015 je určená riaditeľom a zástupcom riaditeľov materských, základných, stredných škôl a ZUŠ. Prednášky sú zamerané na témy z oblasti Manažment školy a personálny rozvoj pedagogických zamestnancov

Riaditeľ školy je bývalý učiteľ, ktorý sa funkčným vzdelávaním "kvalifikoval" na riaditeľa školy, manažéra. Je viac ako vzdelaným manažérom, je manažérom - samoukom. Škola je inštitúcia a potrebuje kvalifikované vedenie, je živým organizmom, ktorý potrebuje dohľad a je vzdelávacou inštitúciou, ktorá musí mať pedagogický koncept. Akú úlohu v týchto procesoch zohráva riaditeľ? Ako si má vybudovať, postaviť tím spoluhráčov tak, aby výsledkom bola funkčná škola?

Tematické oblasti konferencie (kľúčové funkcie vedenia školy):
 • Manažérska a exekutívna funkcia vedenia školy
 • Personálna funkcia vedenia školy
 • Pedagogická funkcia vedenia školy 

  MANAŽÉRSKA a EXEKUTÍVNA funkcia vedenia školy:
 • Tak toto musíte vedieť! Alebo čo musíte vedieť odhaliť včas vo Vašich zamestnancoch?
  hlavný referát: doc. RNDr. Peter Bero, PhD. 
 • Pracovná zdravotná služba: naplniť literu zákona bez stresu 
  prednáška: MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH, MUDr. Katarína Strmenská, MPH
 • Tajomstvo: stres nie je len na škodu. Ako s ním pracovať na úžitok?
  prednáška: prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD., PhDr. Anna Janovská, PhD. 
 • Plávanie vo vodách manažmentu - pýtajte sa už teraz 
  riadená diskusia (otázky a odpovede): doc. RNDr. Peter Bero, PhD. 

  PERSONÁLNA funkcia vedenia školy
 • Koho a ako odmeniť? Nárokovateľné a nenárokovateľné zložky platu
  hlavný referát: Ing. Jarmila Belešová 
 • Asistent učiteľa: jeho úlohy a vaše úlohy
  prednáška: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.
 • Plávanie vo vodách personálneho riadenia - pýtajte sa už teraz 
  riadená diskusia (otázky a odpovede): Ing. Jarmila Belešová 

  PEDAGOGICKÁ funkcia vedenia školy 
 • Kvalitný pedagogický program školy = priama úloha riaditeľa
  hlavný referát: PhDr. Václav Trojan, Ph.D 
 • Školský inšpektor: nepriateľ či poradca?
  prednáška: Mgr. Jarmila Braunová 
 • Plávanie vo vodách pedagogického riadenia -  pýtajte sa už teraz 
  riadená diskusia (otázky a odpovede): PhDr. Václav Trojan, Ph.D

PROGRAM KONFERENCIE: 
                                                                  

08:00 - 09:00    
Registrácia účastníkov
 šálka dobrej rannej kávy                                                                                                                             
  
09:00 - 09:15Otvorenie konferencie
 Ing. Vladimír Hudák
 moderátor konferencie
  
 Mgr. Miroslava Schrimpelová
 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., konateľka
  
 PhDr. Ján Papuga, PhD.
 Predseda Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny
  
09:15 - 10:45BLOK I: Personálna funkcia vedenia školy
  
 Koho a ako odmeniť? Nárokovateľné a nenárokovateľné zložky platu
 Ing. Jarmila Belešová
  
 Asistent učiteľa: jeho úlohy a vaše úlohy
 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.
 ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava
  
 Plávanie vo vodách personálneho riadenia
riadená diskusia - otázky a odpovede
Ing. Jarmila Belešová
 
 
  
10:45 - 11:15Prestávka
 občerstvenie
 tlačová beseda
  
11:15 - 13:00BLOK II: Pedagogická funkcia vedenia školy
  
 Kvalitný pedagogický program školy = priama úloha riaditeľa
 PhDr. Václav Trojan, Ph.D
 Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova Praha
  
 Školský inšpektor: nepriateľ či poradca?
 Mgr. Jarmila Braunová
 Štátna školská inšpekcia
  
 Plávanie vo vodách pedagogického riadenia
riadená diskusia - otázky a odpovede
PhDr. Václav Trojan, Ph.D
 
 
  
13:00 - 14:30Obedná prestávka
 obed, občerstvenie
  
14:30 - 16:15BLOK III: Manažérska a exekutívna funkcia vedenia školy
  
 Tak toto musíte vedieť! Alebo čo musíte vedieť odhaliť vo vašich zamestnancoch (a kedy?)
 doc. RNDr. Peter Bero, PhD.
 PZ Consult, s.r.o.
  
 Pracovná zdravotná služba: naplniť literu zákona bez stresu
 MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH (prednáša v Bratislave)
 MUDr. Katarína Strmenská, MPH (prednáša v Košiciach)
  
 Tajomstvo: stres nie je len na škodu. Ako s ním pracovať na úžitok?
 prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. (prednáša v Bratislave)
 Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola Bratislava
 PhDr. Anna Janovská, PhD. (prednáša v Košiciach)
 Filozofická fakulta Univerzita P. J. Šafárika Košice
  
 Plávanie vo vodách manažmentu
riadená diskusia - otázky a odpovede
doc. RNDr. Peter Bero, PhD.
 
 
  
16:15 - 16.30Ukončenie
 vyhodnotenie konferencie
 tombola