• SLOVENSKÝ JAZYK PRE 5. ROČNÍK ZŠ KOMPLET

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 5. ROČNÍK ZŠ KOMPLET


VÝHODNÝ BALÍK: DVA DIELY PRACOVNEJ UČEBNICE slovenského jazyka pre 5. ročník základných škôl ZA SUPER CENU!

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    14,00 € 10,00 €

ks

Popis

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNEJ UČEBNICE SLOVENSKÝ JAZYK pre 5. ročník ZŠ MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO METODICKÚ PRÍRUČKU SLOVENSKÝ JAZYK pre 5. ročník ZŠ V PDF FORMÁTE*


 *AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.


Výhodný balík obsahuje oba diely pracovnej učebnice Slovenský jazyk pre piatakov.  

Pracovné učebnice Slovenský jazyk pre 5. ročník sú prvým dielom série učebníc slovenského jazyka pre žiakov 5. – 9. ročníka základnej školy. Svojím originálnym a inovatívnym spracovaním nahliadajú na učivo z pohľadu detí s rozličnými typmi tvorivosti, inteligencie, schopností a záujmov. Tie vystupujú v úlohe sprievodcov jednotlivými kapitolami prvého a druhého dielu učebnice, čím sa učenie materinského jazyka stáva pre žiakov atraktívnym, motivujúcim a zábavným.

Pracovné učebnice spracúvajú aktuálne témy zo života detí, prinášajú rôznorodé spoločenské otázky, témy týkajúce sa poznania Slovenska, ale aj otázky narúšajúce spoločenské a kultúrne stereotypy (rodové, vekové, etnické). Pracovné učebnice v sebe integruje rôznorodé úlohy, didaktické hry a motivačné texty, riešením ktorých sa žiaci učia požadované fakty, objavujú zákonitosti, nadobúdajú očakávané zručnosti smerujúce k vytváraniu vlastných textov a rozvoju kritického myslenia. Učebné texty majú aj výchovný rozmer, rozvíjajú empatiu, altruizmus, akceptáciu rozmanitosti ľudí, ich názorov a správania. Úlohy sú formulované na rôznych kognitívnych úrovniach, posilňujú žiakovu zodpovednosť za vlastné učenie sa a motiváciu.

„Autorkám sa podarilo skĺbiť požadovaný obsah stanovený v Štátnom vzdelávacom programe so spôsobmi učenia sa žiakov, ktoré vychádzajú z ich bežného života, zároveň využívajú záujem mladých ľudí o technológie s cieľom naučiť ich vyhľadať rôzne informácie, kriticky myslieť, vyjadriť svoj názor a prezentovať svoje stanovisko. Autorky sa nevyhýbajú ani tradičným zadaniam, napr. písanie diktátu, ale väčšina úloh smeruje u žiakov k metakognícii a autoregulácii vlastného učenia sa.“ (PaedDr. Jana Tomášková, PhD., lektorka publikácie) 

Koncepcia pracovných učebníc Slovenský jazyk pre 5. ročník:

  • podporujú autentické učenie sa, prepájú teoretické poznatky s reálnym životom,
  • nechávajú priestor na aktívne vyvodzovanie a systematizovanie poznatkov,
  • ponúkajú rôznorodé texty na rozvoj čitateľských zručností,
  • dávajú možnosť vyhľadávať informácie, pracovať so zdrojmi, kriticky myslieť,
  • obsahujú rôznorodé úlohy formulované na rôznych kognitívnych úrovniach,
  • integrujú prvky hry ako prostriedok motivácie a radosti z procesu učenia sa... 


Pracovné učebnice Slovenský jazyk pre 5. ročník integrujú prvky modernej a tradičnej didaktiky overené pedagogickou praxou autoriek. Spolu s metodickou príručkou tak predstavujú didaktický prostriedok, ktorý sa svojím jedinečným spracovaním môže stať významným „spoločníkom“ žiaka v procese učenia sa a zároveň môže byť pre učiteľa vítaným zdrojom žiakovej facilitácie. Z obsahového hľadiska pracovné učebnice úplne zodpovedajú požiadavkám Štátneho vzdelávacieho programu, a to vo výbere tém, ale aj v zdôrazňovaní komunikačno-poznávacieho modelu výučby materinského jazyka.

    

ODBORNÁ GARANCIA

Editorky:

prof. PaedDr. Jana Kesselová, CSc. – profesorka v odbore slovenský jazyk a literatúra, FF Prešovská univerzita, Prešov
PaedDr. Jana Tomášková, PhD. – metodička (občianska náuka, slovenský jazyk a literatúra), NIVaM, Žilina  


Autorky:
Mgr. Monika Andrejčáková, PhD. – učiteľka slovenského jazyka a literatúry na 2. stupni ZŠ, Súkromná ZŠ v Senci
Mgr. Iveta Barková – riaditeľka Súkromnej ZŠ v Senci, učiteľka SJL a DEJ na II. stupni ZŠ, víťazka súťaže Učiteľ Slovenska za rok 2020, nominovaná na Global Teacher Prize 2021 (nominácia 50 najlepších učiteľov sveta).
PhDr. Katarína Hincová, PhD. – vysokoškolská pedagogička, metodička v odbore slovenský jazyk a literatúra, FF UCM Trnava, autorka učebných materiálov na slovenský jazyk pre ZŠ a SŠ 

OBSAH 1. diel

PROFILY PROTAGONISTOV
CHCE TO LEN SYSTÉM A PORIADOK
NINA
SLOVNÁ ZÁSOBA/JEDNOVÝZNAMOVÉ/VIACVÝZNAMOVÉ SLOVÁ
USTÁLENÉ SLOVNÉ SPOJENIA/PRIROVNANIA/POREKADLÁ/PRÍSLOVIA/PRANOSTIKY
SPISOVNÝ JAZYK A NÁREČIA

TOTO UŽ VLASTNE POZNÁME !
FILIP
OHYBNÉ A NEOHYBNÉ SLOVNÉ DRUHY
GRAMATICKÉ KATEGÓRIE – ROD, ČÍSLO, PÁD

ŽIVOT V POHYBE
JAKUB
ŽIVOTNOSŤ A NEŽIVOTNOSŤ PODSTATNÝCH MIEN MUŽSKÉHO RODU
SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN MUŽSKÉHO RODU PODĽA VZOROV CHLAP A HRDINA
SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN MUŽSKÉHO RODU PODĽA VZOROV DUB A STROJ
SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN MUŽSKÉHO RODU – ZHRNUTIE

NA VLNE TRADÍCIÍ
ELA
SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN ŽENSKÉHO RODU PODĽA VZOROV ŽENA A ULICA
SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN ŽENSKÉHO RODU PODĽA VZOROV DLAŇ A KOSŤ
SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN ŽENSKÉHO RODU – ZHRNUTIE

ČARO UČENIA VONKU
KLÁRA
SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN STREDNÉHO RODU PODĽA VZORU MESTO
OPIS PRACOVNÉHO POSTUPU
SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN STREDNÉHO RODU PODĽA VZORU SRDCE
SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN STREDNÉHO RODU PODĽA VZORU VYSVEDČENIE
SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN STREDNÉHO RODU PODĽA VZORU DIEVČA
SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN STREDNÉHO RODU – ZHRNUTIE

OBSAH 2. diel

PROFILY PROTAGONISTOV
POĎME SA ROZPRÁVAŤ
ALEX
ZVUKOVÉ VLASTNOSTI REČI SLOVO/SLABIKA/HLÁSKA/ZNELOSŤ/NEZNELOSŤ
SPLÝVAVÁ/VIAZANÁ VÝSLOVNOSŤ/SPODOBOVANIE
TEMPO REČI/PAUZA/PRESTÁVKA
INTERVIEW/CIELENÝ ROZHOVOR
SILA HLASU/SLOVOSLED/DÔRAZ
DEBATA
SLOVNÝ PRÍZVUK
DISKUSIA
ZVUKOVÉ VLASTNOSTI REČI – ZHRNUTIE

VIEME ČÍTAŤ ?
DÁVID
PÍSANÝ A HOVORENÝ TEXT
VECNÝ TEXT/KĽÚČOVÉ SLOVÁ
POZNÁMKY A KONSPEKT
UMELECKÝ TEXT/ TÉMA/HLAVNÁ MYŠLIENKA
ČO VIEME O TEXTOCH, KTORÉ ČÍTAME – ZHRNUTIE

MÔJ PESTROFAREBNÝ SVET
ERIKA
PRÍDAVNÉ MENÁ
ROZPRÁVANIE
ROZDELENIE PRÍDAVNÝCH MIEN/AKOSTNÉ A VZŤAHOVÉ
SKLOŇOVANIE AKOSTNÝCH A VZŤAHOVÝCH PRÍDAVNÝCH MIEN
ROZPRÁVANIE S PRVKAMI OPISU
STUPŇOVANIE AKOSTNÝCH PRÍDAVNÝCH MIEN
PRÍDAVNÉ MENÁ – ZHRNUTIE    Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu 2 x pracovná učebnica
Počet strán 136 + 106
Formát 2 x A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Prelistujte si ukážku

Ďalšie informácie

Typ produktu 2 x pracovná učebnica
Počet strán 136 + 106
Formát 2 x A4

Súvisiace produkty

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 5. ROČNÍK – METODICKÁ PRÍRUČKA 1. DIEL – PDF

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 5. ROČNÍK – METODICKÁ PRÍRUČKA 1. DIEL – PDF

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNEJ UČEBNICE SLOVENSKÝ JAZYK pre 5. ročník ZŠ MÔŽETE ZÍSKA..

17,00 €

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 5. ROČNÍK – METODICKÁ PRÍRUČKA 2. DIEL – PDF

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 5. ROČNÍK – METODICKÁ PRÍRUČKA 2. DIEL – PDF

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNEJ UČEBNICE SLOVENSKÝ JAZYK pre 5. ročník ZŠ MÔŽETE ZÍSKA..

17,00 €

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 5. ROČNÍK – 1. DIEL

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 5. ROČNÍK – 1. DIEL

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNEJ UČEBNICE SLOVENSKÝ JAZYK pre 5. ročník ZŠ MÔŽETE ZÍS..

7,00 €

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 5. ROČNÍK – 2. DIEL

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 5. ROČNÍK – 2. DIEL

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNEJ UČEBNICE SLOVENSKÝ JAZYK pre 5. ročník ZŠ MÔŽETE ZÍS..

7,00 €

KULIFERDO – SLOVENSKÝ JAZYK PRE 5. ROČNÍK ZŠ

KULIFERDO – SLOVENSKÝ JAZYK PRE 5. ROČNÍK ZŠ

Pracovný zošit je doplnkovým materiálom k učebnici slovenského jazyka pre žiakov 5. ročníka ZŠ. ..

7,00 €