Články

Super užitočný darček pre 5- až 8-ročné deti

Super užitočný darček pre 5- až 8-ročné deti
Aj vy máte radi rozumné darčeky pre deti, ktoré ich nielen zabavia, ale aj sa pri nich niečo naučia? Ak áno, máme pre vás jeden tip na vianočný darček.

Predstavte si, že existuje knižka, ktorá doslova rastie s dieťaťom. A predstavte si, že sa do nej môže (či dokonca musí) písať! A navyše: dieťa sa veľa naučí! A ešte aj zabaví! Že nemožné? Tak to ste ešte nemali v rukách pracovný zošit BYSTRÁ MAKOVIČKA, ktorý rozvíja myslenie 5- až 8-ročných detí cez zábavné aktivity.

So zámerom umožniť deťom plynulú prípravu na vstup do základnej školy a tiež možnosť precvičovať prvé úlohy aj v rámci základnej školy pripravilo odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko zbierku 300 úžasných aktivít, s ktorými si môžu deti rozvíjať svoje myslenie. Bystrá makovička – hravé a zábavné úlohy typu: dokresli, uhádni, doplň, vypočítaj – sú najlepšou zárukou na to, že udržia detskú pozornosť aj toho najmenej sústredeného malého výmyselníka.

„Aktivity, ktoré tvoria obsah pracovného zošita, sú rozdelené do štyroch častí, pričom každá z nich je prispôsobená konkrétnemu veku dieťaťa. Bystrá makovička pomôže dieťaťu najprv s jemnou motorikou, neskôr precvičuje jednoduché počítanie, potom pozorovanie rozdielov, až po dopĺňanie písmen a slov a tiež písanie samohlások a spoluhlások, sčítanie a odčítanie do 100, riešenie slovných úloh,“ povedala Mgr. Mira Schrimpelová Bianchi, konateľka RAABE Slovensko. 

Aktivity pre 5-ročné deti:

Rozvoj jemnej motoriky.

Precvičovanie pozornosti.

Jednoduché počítanie.

Prvé písmenká.


Aktivity pre 6-ročné deti:

Prvé pozorovania v prírode.

Rozvoj jemnej motoriky.

Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti.

Logické myslenie.

Hádanky.

Trénovanie pozornosti.


Aktivity pre 7-ročné deti:

Precvičovanie písmen.

Dopĺňanie viet.

Úlohy na precvičovanie čítania s porozumením.

Logické hádanky.

Doplňovačky.

Jednoduché slovné úlohy.

Sčítanie a odčítanie do 10.

Geometrické tvary.

Ročné obdobia.


Aktivity pre 8-ročné deti:

Radenie slov podľa abecedy.

Písanie samohlások a spoluhlások.

Doplňovačky.

Viacslabičné slová.

Slovné druhy.

Sčítanie a odčítanie do 100.

Slovné úlohy.

Malá násobilka.

Človek a svet – čas, premeny prírody, rodina, škola.


„Veríme, že pracovný zošit Bystrá makovička sa stane obľúbenou pomôckou nielen v materských školách, ale rovnako tak aj u rodičov malých škôlkarov a školákov. Tí ocenia, že všetky aktivity s rôznym obsahom nájdu na jednom mieste a deti vedia s pracovným zošitom pracovať aj samostatne, keďže prináša jednoduché zadania úloh,“ povedala Mira Schrimpelová Bianchi.


Prelistujte si ukážku aktivít v pracovnom zošite Bystrá makovička TU.

Viac o pracovnom zošite nájdete TU.