Články

RAABE bezplatné online školenia pre učiteľov

RAABE bezplatné online školenia pre učiteľov
Učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA a odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko pripravili pre učiteľov základných škôl a osemročných gymnázií na koniec augusta až tri série bezplatných online školení v predmetoch: slovenský jazyk, geografia a prírodoveda. Ktorú z troch sérií si vyberiete?


"Tentokrát nevyrážame do jednotlivých miest Slovenska, ale učiteľom prinášame bezplatné online školenia. Z pohodlia domova tak môžu získavať nové informácie, bez nutnosti cestovať. Online školenia sme toto leto zamerali na tri vyučovanie predmety – slovenský jazyk na 1. stupni ZŠ, geografiu v základných školách a na osemročných gymnáziách a prírodovedu v rámci primárneho vzdelávania. Každému predmetu však venujeme nie jedno, ale tri na seba nadväzujúce školenia, v rámci ktorých budú lektori postupne rozvíjať témy," priblížila novú formu online školenia na pokračovanie Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka RAABE Slovensko a EXPOL PEDAGOGIKA. Ako dodala, novinkou tiež je, že každý účastník školení dostane vzorku pracovnej učebnice, resp. učebnice zadarmo.


Séria 1 – slovenský jazyk – tri online školenia


Sériu online školení zo slovenčiny tvoria tri na seba nadväzujúce témy venované rozvoju jazykovej a komunikačnej gramotnosti žiakov pre 2. a 3. ročník ZŠ. Až po absolvovaní všetkých troch získa každý účastník certifikát o absolvovaní a vzorku pracovnej učebnice zadarmo.

Podrobnejšie informácie o sérii troch online školení nájdete tu 

Prihláste sa na školenia tu


Séria 2 – geografia – tri online školenia


Séria školení z geografie bude prebiehať interaktívne, súčasťou budú ankety a komunikácia, práca s učebnicami a pracovnými zošitmi geografie pre 7., 8. a 9. ročník. Účastníci školení sa naučia ako rozvíjať tvorivosť žiakov cez úlohy s nejednoznačným riešením, ktoré nútia žiakov hľadať odpovede, uvažovať o nich a korigovať ich. Naučia sa pracovať s aktuálnymi informáciami zo sveta: z oblasti ochrany životného prostredia, fast fashion, klimatických zmien a zoznámia sa tiež s divergentnými úlohami ako nástrojom na hľadanie viacero riešení, rozhodovanie o správnosti navrhnutých riešení. Aj v prípade geografie je pre získanie certifikátu potrebné absolvovať  všetky tri školenia. Všetci účastníci tiež získajú vzorku učebnice zadarmo.

Podrobnejšie informácie o sérii troch online školení nájdete tu 

Prihláste sa na online školenia tu 


Séria 3 – prírodoveda – tri online školenia


Tri online školenia z prírodovedy v 3. a 4. ročníku ZŠ budú venované prírodovednej gramotnosti a možnostiam rozvíjania spôsobilostí vedeckej práce aj bádateľských aktivít žiakov. Učiteľom prinesú konkrétne námety na vyučovanie prírodovedy, aj ukážky dobrej praxe. Pre získanie certifikátu je potrebné absolvovať všetky tri školenia. Každý účastník tiež dostane vzorku pracovnej učebnice zadarmo.

Podrobnejšie informácie o sérii troch online školení nájdete tu 

Prihláste sa na online školenia tu 


Poďte získať nový pohľad na možnosti vyučovania slovenčiny, geografie, prírodovedy v základnej škole!

Tešíme sa na vás!