Články

Učitelia sa radi vzdelávajú

Učitelia sa radi vzdelávajú
Okrem vydavateľskej činnosti je dôležitou a podstatnou oblasťou realizácie odborného vydavateľstva Dr. Josef RAABE Slovensko aj vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov. Poďme sa spoločne pozrieť na čísla, ktoré dokazujú, že naši učitelia sa skutočne radi učia.

RAABE Slovensko  poskytuje pre pedagógov aj nepedagogických zamestnancov vzdelávanie hneď v niekoľkých podobách – vo forme online webinárov, bezplatných školení, prostredníctvom RAABE AKADÉMIE a tiež v podobe odborných konferencií.


Online webináre

Bezplatné webináre sme začali pre učiteľov pripravovať krátko po vypuknutí koronakrízy v apríli 2020, kedy nebolo možné realizovať prakticky žiadne prezenhčné vzdelávania. „Odvtedy každý týždeň pripravujeme pre našich učiteľov nové a nové témy. Webináre sú určené nielen pedagógom, ale aj rodičom a vlastne všetkým, ktorých jednotlivé témy zo školskej praxe zaujímajú,“ povedala Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka RAABE Slovensko.


Webináre v číslach

Od apríla 2020 sme zrealizovali celkovo takmer 350 online webinárov, na ktoré sa registrovalo spolu neuveriteľných 86 099 účastníkov, z toho 66 651 unikátnych!

  

Zatiaľ čo priemerný počet registrovaných účastníkov na jeden webinár bol v roku 2020 „len“ 178, v roku 2022 to bolo až 310 učastníkov. Potešujúce je tiež pomer registrovaných účastníkov k tým, ktorí sa webináru skutočne zúčastnili. „Ak sa už totiž účastník na webinár zaregistruje, takmer 85 % sa ich aj webináru skutočne zúčastní,“ povedala Mira Bianchi Schrimpelová.

Najviac mali účastníci záujem o webináre s pracovnými zošitmi, brožúrami a tiež publikáciami RAABE. Tematicky najviac webinárov sme zorganizovali pre prvostupniarskych učiteľov na základnej škole, druhý najvyšší počet webinárov bol venovaný učiteľom na druhom stupni ZŠ, a na treťom mieste v počte zorganizovaných webinárov sú webináre pre materské školy.

  

„Webináre sú voľne dostupné na našich stránkach, keďže záznamy z webinárov pravidelne zverejňujeme. Najlepším dôkazom toho, že učitelia sa k webinárom radi vracajú, je fakt, že priemerný počet vzhliadnutí po skončení webinára, je 81 vzhliadnutí za jeden jediný deň,“ zhodnotila Mira Bianchi Schrimpelová.

Dodajme, že RAABE spolupracuje pri organizácii online webinárov s rozsiahlou skupinou erudovaných lektorov,  v roku 2020 to bolo 37 lektorov, v roku 62 lektorov a v roku 2022 rovnako 62 lektorov.


RAABE AKADÉMIA

RAABE AKADÉMIA je spoločným projektom odborného nakladateľstva RAABE Slovensko a učebnicového vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA, ktoré viac ako 26 rokov pôsobia v oblasti školstva, vzdelávania a poradenstva, so spoločným zámerom podporovať kvalitu vzdelávania na Slovensku. RAABE AKADÉMIA vznikla na jeseň 2021 ako prirodzené rozšírenie portfólia, s úmyslom ponúknuť pedagogickým a odborným zamestnancom ďalšie profesijné vzdelávanie – a to v podobe inovačných aj aktualizačných vzdelávacích programov, na základe oprávnení riadne udelených MŠVVaŠ.

 „Počas koronakrízy sme si ešte viac uvedomili, ako záleží na odbornom vzdelávaní. Vieme, že prispôsobiť sa novým požiadavkám v čase pandémie, nebolo pre učiteľov vôbec jednoduché. Naša nová platforma – RAABE AKADÉMIA – nadväzuje na iniciatívu pomáhať pedagógom v ich vzdelávaní a prináša inovované vzdelávacie programy, ktoré umožňujú odborný rast pedagogických i nepedagogických zamestnancov,“ dodala Mira Bianchi Schrimpelová.


RAABE AKADÉMIA v číslach

RAABE AKADÉMIA aktuálne ponúka až 80 rôznych vzdelávaní, pričom 39 programov je inovačné vzdelávanie a 41 programov predstavuje aktualizačné vzdelávanie. „Po tom, ako sa na Slovensku novelou zákona č. 138/2019 opäť pre pedagógov zaviedla povinnosť absolvovať v školskom roku 2022/2023 až 20 hodín aktualizačného vzdelávania, sme ponuku našich vzdelávaní upravili a dnes ponúkame až 28 rôznych vzdelávacích programov aktualizačného vzdelávania s možnosťou využitia ministerského príspevku,“ povedala Mira Bianchi Schrimpelová.

Vzdelávanie prostredníctvom RAABE AKADÉMIE najčastejšie vyhľadávajú práve učitelia, menej zástupcovia riaditeľov a samotní riaditelia škôl, či asistenti. Najčastejšie sú to učitelia na prvom stupni ZŠ, potom druhosrtupniarski učitelia a pedagógovia v materských školách. „K dnešnému dňu evidujeme takmer 1 100 registrovaných používateľov na stránke www.raabeakademia.sk, pričom počet používateľov je takmer 35 000 a priemerný počet zobrazenia stránky za deň je 525,“ zhodnotila Mira Bianchi Schrimpelová.

  

  

Ako ďalej prezradila, po skončení vzdelávania, každý absolvent vypĺňa dotazník spokojnosti. Z nich vypláva, že viac ako 95 % absolventov je spokojných s obsahom vzdelávania a informácie získané počas vzdelávania dokáže využiť vo svojej praxi. Absolventi pritom pozitívne hodnotia najmä voľbu lektorov, ale aj príklady z praxe použité v rámci vzdelávaní, dištančné úlohy či videá a praktické návody aj materiály, poskytnuté organizátorom vzdelávania.   


A ešte konferencie

RAABE konferencie – to sú predovšetkým aktuálne témy z oblasti školstva na Slovensku, trendy vo vzdelávaní zo zahraničia, bohatý odborný aj sprievodný program s množstvom rôznych aktivít. Pre pedagógov z celého Slovenska je to však aj príležitosť na diskusiu a výmenu názorov s kolegami. 

Aktuálne prebieha prihlasovanie na jubilejný 10. ročník RAABE konferencie s mierne pozmeneným názvom Učiteľ nie je ChatGPT, ktorý má tento rok podtitul Inkluzívne kurikulum v digitálnej spoločnosti.

 „Podtitul konferencie vystihuje zameranie tohto ročníka a plne reflektuje aktuálne požiadavky na vzdelávanie pedagógov. Kurikulum, inklúzia a digitalizácia sú totiž práve tie oblasti v rámci ktorých môžu, či dokonca majú, pedagógovia na Slovensku v školskom roku 2022/2023 povinne absolvovať 20 hodín aktualizačného vzdelávania, a to najneskôr do 30. júna 2023. Účasťou na našej RAABE konferencii si túto svoju povinnosť môžu splniť,“ povedala Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva RAABE Slovensko.  

Ako dodala, na účastníkov čaká 8 hodín prezenčného vzdelávania v rámci odborného programu konferencie, ďalších 12 hodín vzdelávania absolvujú vďaka materiálom, ktoré im organizátor konferencie poskytne na samoštúdium. Každý účastník konferencie pritom získa certifikát o účasti na vzdelávacej aktivite, na základe ktorého mu riaditeľ školy vie vystaviť potvrdenie o absolvovaní aktualizačného vzdelávania.

Viac informácií o konferencii nájdete tu.