Články

Tlačové správy


Podujatie pre učiteľov a riaditeľov škôl tento rok opäť organizuje odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko – člen vydavateľskej skupiny Klett, ktorá je lídrom v oblasti vz...
Testovanie 9, didaktika matematiky aj (ne)pripravenosť na učiteľovanie - aktuálne témy, o ktorých sa momentálne diskutuje na rôznych úrovniach, hoci v praxi ich riešenie často zlyh...
Spolu takmer 10 000 prihlásených žiakov, celkovo 274 základných škôl z celého Slovenska, šesť príbehov na prelúskanie, veľká dávka šikovnosti u detí a trpezlivosti na strane učiteľ...
Účasť viac ako 350 učiteľov a riaditeľov materských, základných, stredných škôl, bohatý odborný program, zahraniční prednášajúci z Nového Zélandu, Nemecka a Česka, viac ako 25 reno...
Celoslovenská čitateľsko-výtvarná súťaž pre žiakov základných škôl, do ktorého 1. ročníka sa prihlásilo neuveriteľných takmer 10 000 žiakov, pozná svojich finalistov! Spolu asi 1 2...
Spolu 111 krásnych detských kresieb, šikovné deti z 12 materských škôl z celého Slovenska, 219 „zdieľaní“ a celkovo 5 789 lajkov na Facebooku – to sú základné čísla o súťaži pre ma...
Komplexná príručka učiteľa o tom, ako zvládnuť komunikáciu so žiakom a jeho rodičmi uprostred rozvodu: Čo je pre učiteľov užitočné vedieť o rozvode? Ako sa prežívanie rozvodu môže ...
„Na internete píšu o našej škole nezmysly! Rodičia mojich žiakov sa mi verejne vysmievajú. V miestnych novinách ohovárajú našich učiteľov...“ Ak ste aj vy v poslednom období vyslov...
Boli hodení do kalnej, temnej vody predpisov, nariadení a povinností a nútení plávať v nej. No nie rekreačne, pomaly a pokojne, ale vrcholovo, na výkon a čas. Ich pozícia je nebezp...
Od polovice augusta do konca októbra sa do celoslovenskej súťaže nakladateľstva RAABE prihlásilo spolu 9 998 žiakov druhého, tretieho a štvrtého ročníka základnej školy. Spomedzi 2...
• A dokážu si zo školského INŠPEKTORA spraviť poradcu, nie nepriateľa?• Zamýšľajú sa nad pozíciou ASISTENTOV v škole, t.j. priamo v praxi? • Sú oboznámení s tým, že do konca kalend...
Uvedomujúc si význam predškolského vzdelávania, v ktorom si dieťa osvojuje rozhodujúce predpoklady na zvládnutie aj čitateľských a pisateľských schopností vo svojom budúcom živote,...
Zobrazenie 61 až 72 z 82 (7 stránok)