Články

Tlačové správy


Ako integrovať žiakov so ŠVVP do bežnej triedy? Potrebujú sociálne znevýhodnení iný prístup pri výchove a vzdelávaní? A ako nájsť ten správny? Máme sa čo učiť od cudzincov v našej ...
Poznáme finalistov celoslovenskej súťaže Čitateľský oriešok 2. Druhý ročník celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže, ktorá rozvíja u žiakov nižších ročníkov na základnej škole č...
Učitelia v tomto čase bojujú o zlepšenie svojich podmienok a školáci o dobré známky na polročnom vysvedčení. Aký má význam hodnotiť žiaka po prvých piatich mesiacoch? Ako ho treba ...
Školopovinným deťom sa o pár dní začnú prázdniny, prvé dlhšie trvajúce od začiatku školského roka. Okrem očakávaných Vianoc sa deti tešia na to, že nebudú musieť ráno vstávať a bud...
Netradičný  prístup vo výučbe technicky orientovaných predmetov, kde žiaci už na základnej škole využívajú 3D tlačiareň, ale aj využitie mnohých iných netradičných materiálov....
Nakladateľstvo RAABE vydáva pomôcku, ktorá učiteľom prináša návod ako predchádzať šikanovaniu, ako tento závažný problém odhaliť, správne identifikovať a riešiť. Výsledky poslednýc...
V Bratislave sa dnes koná už 8. ročník odbornej konferencie pre vedúcich pracovníkov škôl – ŠKOLA 2015/2016 s názvom Manažment školy utopený v legislatíve – Hodíme vám záchranné ko...
Čitateľská gramotnosť a fantázia majú pre život človeka veľký význam. Sú východiskom vzdelávania, získavania informácií, ich pochopenia a s tým súvisiacich ďalších kompetencií. Roz...
V mnohých európskych krajinách je značná „priepasť“ medzi tým, čo sa učí v triede, a skutočným svetom, v ktorom žiaci žijú. Časť problému tkvie v tom, že učitelia majú obmedzený pr...
Od polovice augusta do konca októbra sa do celoslovenskej súťaže, ktorú vyhlásilo odborné nakladateľstvo RAABE, prihlásilo spolu 12 867 žiakov druhého, tretieho a štvrtého ročníka ...
26. novembra v Bratislave a 1. decembra 2015 v Košiciach sa bude konať už 8. ročník odbornej konferencie pre vedúcich pracovníkov škôl – ŠKOLA 2015/2016.• Potrebujete poradiť ako z...
Viete, ako získať finančné príspevky na školy v prírode a športové výcviky a neutopiť sa v mori papierovania? Ako posilniť výučbu v oblasti Človek a svet práce, keď škole chýba vyb...
Zobrazenie 49 až 60 z 85 (8 stránok)