Články

Tretiakov čaká nová ministerská etická výchova

Tretiakov čaká nová ministerská etická výchova
Nový pracovný zošit Etická výchova pre 3. ročník základných škôl vychádza vo vydavateľstve EXPOL PEDAGOGIKA pre žiakov i učiteľov v nadväznosti na Etické výchovy pre prvákov a druhákov. Je koncipovaný v súlade s iŠVP. Žiaci v ňom nájdu aktuálne, veku primerané témy z etickej výchovy podľa požiadaviek základných pedagogických dokumentov vymedzujúcich podmienky realizácie etickej výchovy v školskej praxi.

Nová Etická výchova pre 3. ročník ZŠ pomáha deťom osvojovať si sociálne zručnosti, postoje a normy zážitkovo a interaktívne – prostredníctvom hrania scénok, čítaním príbehov, citátov a ich rozborov, doplňovačkami, kreslením, strihaním, prácou v tímoch alebo vo dvojiciach. Pracovný zošit obsahuje mnoho aktivít, ktoré ďalej rozvíjajú, obohacujú a spestrujú tematické celky stanovené iŠVP.

Obsah je tematicky rozdelený do piatich tém:

Medziľudské vzťahy

Vcítenie sa do prežívania iných – empatia

Riešenie konfliktov – výchova k zmierlivosti

Pomoc, darovanie, delenie sa

Naša škola


Titul získal odporúčaciu doložku MŠVVaŠ, takže ho školy môžu objednať s využitím ministerského príspevku. Začiatok distribúcie je naplánovaný na 15. októbra 2021 a pri objednaní viac ako 10 kusov pracovného zošita Etická výchova pre 3. ročník základných škôl, môžu učitelia získať zadarmo Metodické poznámky k pracovnému zošitu vo formáte PDF.

Etickú výchovu pre 3. ročník ZŠ si už teraz môžete objednať aj v RAABE e-shope TU