• VÝVOJOVÁ NEUROPSYCHOLOGIE

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-7496-520-3

VÝVOJOVÁ NEUROPSYCHOLOGIE

NOVINKA
Kniha je zameraná na prepojenie vývoja mozgu s rôznymi psychickými funkciami.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    22,00 €

ks

Popis

Prináša informácie o vývoji mozgu od raného veku do adolescencie, ktorý závisí od zrenia aj od stimulácie. Text neobsahuje iba informácie o obvyklom priebehu vývoja, ale aj o neurovývojových poruchách, ako sú porucha autistického spektra, ADHD, poruchy jazyka a reči i rozumových schopností, a o príčinách ich vzniku, ktoré často ovplyvňuje už priebeh prenatálnej fázy. Informácie o prepojení mozgu a psychiky, vrátane možných odchýlok, sú dôležité pre porozumenie priebehu štandardného i neštandardného vývoja a pre adekvátnu výchovu a výučbu, ktoré ho musia rešpektovať, ak chcú dosiahnuť žiaduce výsledky.

Mozog, respektíve jeho jednotlivé časti as nimi spojené psychické funkcie, prechádzajú v priebehu detstva a dospievania niekoľkými kritickými fázami, v ktorých má vonkajšie prostredie značný vplyv. Takým obdobím je napríklad raný vek, kedy rozvoj psychických funkcií závisí od správania matky. Významný je aj priebeh predškolského a školského veku, ktorý ovplyvňuje rozvoj rozumových schopností i sebaregulácie. Ide o to, aby výchovné a výukové pôsobenie využilo možnosti dané zrením mozgu. Vonkajšie podnety, ktoré na dieťa pôsobia v školskom veku, môžu ovplyvniť vývoj niektorých oblastí mozgu a psychických funkcií s nimi spojených. V dospievaní závisí vývoj mozgu na hormonálnych zmenách ovplyvňujúcich štruktúru a fungovanie jednotlivých oblastí mozgu rozdielne, čo sa môže prejavovať nápadnosťami správania a prežívania adolescentov.

Publikácia je primárne určená študentom a absolventom odborov, ako je psychológia, pedagogika, špeciálna pedagogika, medicína a iné, ale môže poslúžiť ako stručný prehľad aj ďalším záujemcom z radov odbornej i laickej verejnosti.


ODBORNÁ GARANCIA

Autorka:  prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc. – česká psychologička, popredná odborníčka v oblasti pedopsychológie, vývojovej psychológie a psychológie handicapu. V rokoch 1970–1990 bola zamestnaná ako klinický psychológ v Ofthalmopedickom ústave FN v Motole. Nasledujúcich päť rokov (1990–1995) vyučovala psychológiu na Pedagogickej fakulte UK ako externý učiteľ. Od roku 1995 až doteraz pôsobí na Husitskej teologickej fakulte UK, kde vyučuje psychológiu (psychopatológiu, vývojovú psychológiu a psychológiu chorých a zdravotne postihnutých) pre poslucháčov odborov učiteľstva. Je autorkou mnohých monografií, vysokoškolských učebníc a metodických príručiek. Je tiež garantkou vzdelávacieho programu APLA, členkou správnej rady organizácie Tyfloservis, o. p. s., členkou správnej rady Nadačného fondu profesora Matějčka a roku 2008 bola ocenená Cenou rektora UK. Je čestnou členkou Českomoravskej psychologickej spoločnosti. 6.5 Poruchy správania 68

 

OBSAH

Predslov
1. Štruktúra a fungovanie mozgu
2. Vývoj mozgu
3. Prehľad funkcií jednotlivých oblastí mozgu
4. Vývoj zrakových funkcií
5. Sociálny základ raného vývoja
6. Socializácia: vývoj sociálneho poznávania a správania
7. Emočný vývoj
8. Vývoj pozornosti
9. Vývoj exekutívnych funkcií
10. Vývoj jazyka a reči
11. Vývoj pamäte
12. Vývoj inteligencie, myslenia a riešenia problémov
Záver
Zoznam literatúry Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Jazyk český
Typ produktu brožúra
Určené pre pedagóg, špeciálny pedagóg, psychológ, školský psychológ, študent psychológie, pedagogiky, špeciálnej pedagogiky aj medicíny
Počet strán 214
Formát B5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Jazyk český
Typ produktu brožúra
Určené pre pedagóg, špeciálny pedagóg, psychológ, školský psychológ, študent psychológie, pedagogiky, špeciálnej pedagogiky aj medicíny
Počet strán 214
Formát B5

Súvisiace produkty

VÝVOJ POZORNOSTI A EXEKUTIVNÍCH FUNKCÍ

VÝVOJ POZORNOSTI A EXEKUTIVNÍCH FUNKCÍ

Kniha je venovaná vývoju pozornosti a exekutívnych funkcií od raného veku do dospelosti. Exekutívne ..

22,00 €

VÝVOJ DĚTSKÉ KRESBY A JEJÍ DIAGNOSTICKÉ VYUŽITÍ

VÝVOJ DĚTSKÉ KRESBY A JEJÍ DIAGNOSTICKÉ VYUŽITÍ

Detská kresba je dôležitou činnosťou najmä v predškolskom veku. Odráža sa v nej psychický vývoj detí..

20,00 €