• VÝVOJ DĚTSKÉ KRESBY A JEJÍ DIAGNOSTICKÉ VYUŽITÍ

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-7496-333-9

VÝVOJ DĚTSKÉ KRESBY A JEJÍ DIAGNOSTICKÉ VYUŽITÍ

NAJPREDÁVANEJŠIE
Rozumiete detskej kresbe? Odborná brožúra ponúka ucelený a zrozumiteľným jazykom podaný text o tom, ako môže analýza detskej kresby priniesť veľa diagnosticky významných informácií. Autorka v nej prezentuje české i medzinárodné psychologické poznatky týkajúce sa detskej kresby.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    20,00 €

ks

Popis

Detská kresba je dôležitou činnosťou najmä v predškolskom veku. Odráža sa v nej psychický vývoj detí, ich spôsob chápania okolitého sveta, ale aj schopnosť zobraziť ho. To znamená, že záleží i na jemnej motorike a koordinácii ruky a oka. Jej rozvoj je taktiež jedným zo signálov školskej zrelosti. Vývoj kresby má, rovnako ako ostatné detské prejavy, aj svoje zákonitosti. Zmeny v znázorňovaní niečoho sa prejavujú v určitom období a sú jedným zo signálov dosiahnutej vývojovej úrovne. Vzhľadom na to sa stávajú jedným z diagnostických kritérií. Kresbou dieťa svojmu okoliu tiež niečo komunikuje, napr. ako chápe vzťahy s rôznymi ľuďmi, čo je pre neho dôležité, ale aj to čoho sa bojí. V detskej kresbe sa môže odraziť aj emočný stav dieťaťa, jeho radosti i obavy, ktoré prežíva. Deti dokážu rôzne pocity graficky znázorniť, niekedy je to pre ne jednoduchšie, ako keby mali o nich rozprávať.

Kresba je vyjadrením, ktoré nemá obvyklú podobu a je potrebné sa ju naučiť správne posudzovať. To nie je také ľahké, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať, je potrebné rešpektovať určité pravidlá. Kniha ponúka možnosť, ako detskej kresbe lepšie porozumieť.

Brožúra svojím zameraním zapĺňa medzeru v príslušnej oblasti psychológie. Rozsiahla bibliografia, z ktorej text vychádza vypovedá o tom, že autorka využila prakticky všetky relevantné a bežne dostupné české a zahraničné publikácie, ktoré k danej téme vznikli. Je písaná pútavým a zrozumiteľným jazykom. Jej hlavnú cieľovú čitateľskú skupinu predstavujú klinickí a poradenskí psychológovia, psychoterapeuti, učitelia a ostatní pedagógovia, detskí lekári a študenti príslušných vedných odborov. Nepochybne však zaujme i širšiu čitateľskú obec, najmä detských vychovávateľov a rodičov detí sledovaných vekových skupín.

Veľmi dôležitou časťou brožúry je kapitola Vývoj kresby za neštandardných okolností, v ktorej sa autorka zameriava na vplyvy rôznych postihnutí (mentálne, ADHD, zrakové a pohybové) na vývoj kresby. Takéto spracovanie doposiaľ chýbalo a jednotlivé poznatky boli fragmentované.

Kapitola Diagnostické možnosti kresby zase obsahuje nielen prehľad vývoja najpoužívanejších kresliacich testov, ale prináša aj novú verziu testu kresby ľudskej postavy/psa, domu pre deti predškolského a školského veku. Nová verzia testu ľudskej postavy – skrátenie hodnotenia a nové normy, rovnako ako nový test domu a psa sú pre prax značným prínosom.

ODBORNÁ GARANCIA

Autor: Marie Vágnerová

OBSAH

1. Detská kresba a jej psychologický význam
2. Priebeh vývoja výtvarných schopností
3. Vzťah medzi porozumením kresby a vlastnou výtvarnou produkciou
4. Vývoj kresby ľudskej postavy
5. Kresba ako prostriedok vyjadrenia pocitov a postojov
6. Neuropsychológia kreslenia
7. Vývoj kresby za neštandardných okolností
8. Diagnostické možnosti kresby
9. Kresba ako prostriedok hodnotenia osobnosti a emočného stavu
10. Kresba rodiny
Záver
Zoznam použitej literatúry
Prílohy   Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Jazyk český
Typ produktu brožúra
Počet strán 218
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Jazyk český
Typ produktu brožúra
Počet strán 218
Formát A5

Súvisiace produkty

VÝVOJOVÁ NEUROPSYCHOLOGIE

VÝVOJOVÁ NEUROPSYCHOLOGIE

Prináša informácie o vývoji mozgu od raného veku do adolescencie, ktorý závisí od zrenia aj od stimu..

22,00 €

PORUCHY UČENIA U ŽIAKOV NA 1. A 2. STUPNI ZŠ

PORUCHY UČENIA U ŽIAKOV NA 1. A 2. STUPNI ZŠ

• Dôležité teoretické informácie o špecifických vývinových poruchách o poruchách pozornosti..

83,00 €

KULIFERDO – SAMOHLÁSKY A DVOJHLÁSKY

KULIFERDO – SAMOHLÁSKY A DVOJHLÁSKY

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16501:5-A2201V tomto pracovnom zošite má dieťa spoločn..

4,00 €

KULIFERDO – SLOVNÉ ÚLOHY

KULIFERDO – SLOVNÉ ÚLOHY

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/12707:5-A2201Súbor pracovných listov Kuliferdo – Slovné ú..

4,00 €

KULIFERDO – NÁSOBILKA

KULIFERDO – NÁSOBILKA

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/12704:5-A2201Súbor pracovných listov Kuliferdo – Násob..

4,00 €

KULIFERDO – PRECVIČUJEME ČÍSLA DO 20

KULIFERDO – PRECVIČUJEME ČÍSLA DO 20

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/12717:5-A2201Súbor pracovných listov Kuliferdo – Precviču..

4,00 €

KULIFERDO – PRECVIČUJEME ČÍSLA OD 1 DO 10

KULIFERDO – PRECVIČUJEME ČÍSLA OD 1 DO 10

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/12713:5-A2201Súbor pracovných listov Kuliferdo – Precv..

4,00 €

KULIFERDO – ČÍSLA od 0 do 9

KULIFERDO – ČÍSLA od 0 do 9

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/12714:5-A2201Súbor pracovných listov Kuliferdo – Čísla od..

4,00 €

KULIFERDO – SPOLUHLÁSKY 1

KULIFERDO – SPOLUHLÁSKY 1

V tomto pracovnom zošite má dieťa možnosť vytvoriť, poskladať a zahrať sa s každou spoluhláskou sa..

4,00 €

KULIFERDO – SPOLUHLÁSKY 2

KULIFERDO – SPOLUHLÁSKY 2

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/14606:5-A2201V tomto pracovnom zošite má dieťa možnosť vy..

4,00 €

KULIFERDO – PRÁCA S TEXTOM

KULIFERDO – PRÁCA S TEXTOM

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/14604:5-A2201Príbehy sú určené pre žiakov 1. stupňa, konk..

4,00 €

ŽIAK SO ŠVVP V 1. AŽ 4. ROČNÍKU ZÁKLADNEJ ŠKOLY

ŽIAK SO ŠVVP V 1. AŽ 4. ROČNÍKU ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Komplexná publikácia, v ktorej nájdete nielen teóriu v zrozumiteľnom jazyku, ale najmä širokú ponuku..

83,00 €

KULIFERDO – VÝVINOVÉ PORUCHY UČENIA – PÍSMENKÁ

KULIFERDO – VÝVINOVÉ PORUCHY UČENIA – PÍSMENKÁ

Tieto zošity pokrývajú oblasť čítania, písania a prácu s textom.Súbor pracovných listov je určen..

14,00 €

ŠLABIKÁR PRE 1. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

ŠLABIKÁR PRE 1. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

  Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/9087:3-A2201Pomocou obrázkov a príbehov si žiac..

28,00 €

ŠLABIKÁR PRE 2. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

ŠLABIKÁR PRE 2. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

  Schvaľovacia doložka 2021/9301:4-A2201Žiaci si postupne osvojujú ďalšie písmená abec..

28,00 €

ŠLABIKÁR PRE 3. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

ŠLABIKÁR PRE 3. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

  Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č.2021/9299:4-A2201Žiaci si upevnia svoje vedomosti z číta..

28,00 €

ŠLABIKÁR PRE 4. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

ŠLABIKÁR PRE 4. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

  Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/9297:4-A2201Prostredníctvom učebnice si žiaci u..

28,00 €

ŠLABIKÁR PRE 5. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

ŠLABIKÁR PRE 5. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

  Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/11766:3-A1001  Prostredníctvom učebnic..

28,00 €

ŠLABIKÁR PRE 6. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

ŠLABIKÁR PRE 6. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

  Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/11766:4-A1001Učebnica sa venuje opakovaniu, prec..

28,00 €

MOJE UČENIE – UČEBNÝ MATERIÁL PRE DETI S AUTIZMOM

MOJE UČENIE – UČEBNÝ MATERIÁL PRE DETI S AUTIZMOM

Schvaľovacia doložka 2021/9310:5-A2201 Učebný materiál pozostáva z piatich častí: Cesta ku globálne..

41,00 €

KULIFERDO – ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ (OVEROVANIE)

KULIFERDO – ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ (OVEROVANIE)

Modrý súbor pracovných zošitov KuliFerdo je výnimočnou pomôckou pri mapovaní rozsahu vedomostí,..

7,00 €

KULIFERDO – ŠPECIFICKÉ PORUCHY UČENIA

KULIFERDO – ŠPECIFICKÉ PORUCHY UČENIA

Pracovné zošity KuliFerdo sú výnimočnou pomôckou, lebo sú: systematické, praktické, motivačné, m..

16,00 €