Jazyk
Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

AKO NA DVOJROČNÉ DETI? | 06.09.2021

O tom, prečo je adaptačný proces a pobyt v inštitúcii z pohľadu vývinovej psychológie pre dvojročné dieťa záťažou a pokiaľ sa takéto dieťa ocitne v zariadení pre deti, ako nastaviť pedagogické stratégie tak, aby sme mu adaptáciu a pobyt v ňom uľahčovali.


Lektori:

Mgr. Barbora Vodičková, PhD.

Mgr. Barbora Vodičková, PhD.

liečebná pedagogička, Centrum podpory vývinu dieťaťa WE WIN, Trenčianska 53/B, Bratislava