• STAROSTLIVOSŤ O DETI DO 3 ROKOV

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-439-9

STAROSTLIVOSŤ O DETI DO 3 ROKOV

WEBINÁR
Odborná publikácia o tom, ako zabezpečiť výchovu a starostlivosť o najmenšie deti v súlade s právnymi predpismi a ich potrebami.

 • Dostupnosť: Skladom
 • Cena s DPH
  72,00 €

ks
NÁJDETE AJ V BALÍKOCH:
BALÍK – DETI DO 3 ROKOV

Popis

Na Slovensku až doteraz neexistovala publikácia, ktorá by materským školám, jasliam a iným zariadeniam pre deti sumarizovala informácie k všetkým aspektom starostlivosti o najmenšie deti, vrátane legislatívnej.

Publikácia obsahuje najnovšie legislatívne predpisy, teoretické poznatky a praktické skúsenosti týkajúce sa výchovy a starostlivosti o deti v ranom detstve (konkrétne o 2- až 3-ročné deti). Texty sú koncipované účelne, aby obsahovali dôležité informácie a vysvetlenia pedagogických, psychologických, sociálnych a zdravotných prístupov, aj inšpirácie užitočné v pedagogickej práci.

Zámerom autorského tímu bolo poskytnúť pedagógom odbornú pomoc, aby zvládali výchovu a starostlivosť o najmenšie deti v súlade s právnymi predpismi i ich potrebami. Deťom tak pomôžu osobnostne rásť a zároveň prežívať šťastné detstvo. Spokojní rodičia budú už len ako bonus. 

Výhody publikácie:
 • Je to komplexná príručka – obsahuje informácie k všetkým aspektom starostlivosti o dvoj- až trojročné deti v materských školách, jasliach a iných zariadeniach pre deti.
 • Venuje sa nielen výchove detí z pedagogickej a psychologickej stránky, ale vysvetľuje a upozorňuje aj na potrebnú legislatívu (napr. z oblasti personalistiky, prevádzky zariadenia, hygieny či financovania.)
 • Pomáha pedagógom rozvíjať ich kompetencie a zručnosti potrebné pre prácu s najmenšími deťmi.
 • Obsahuje množstvo hier, pri hraní ktorých sa deti zabavia a zároveň sa bude rozvíjať ich motorika či kognitívne procesy, napr. reč, myslenie, pamäť, pozornosť.
 • Poradí, ako nadviazať a rozvíjať spoluprácu s rodičmi, aby bola užitočná pre deti, pedagógov i rodičov.
 • Prináša príklady z praxe, ktoré pomôžu pochopiť problematiku a hlavne poznatky využiť v praxi.
 • Poradí, ako vychovávať najmenšie deti, aby sa im v materskej škole či v inom zariadení pre deti páčilo a zároveň sa pri tom rozvíjala ich osobnosť.  


ODBORNÁ GARANCIA

Editorka:
 • doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD., vysokoškolská učiteľka Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky,  PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI
Autori:
 • doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD.
 • Mgr. Mária Tóthová Šimčáková
 • PaedDr. Eva Sobinkovičová 
 • Mgr. Mariana Cabanová, PhD.
 • Mgr. Barbora Vodičková
 • RNDr. Agneša Rončáková
 • PhDr. Eva Smiková, PhD.
 • PhD. PhDr. Jana Koláčková, PhD.
 • Ing. Jarmila Belešová 

OBSAH

A Infoservis
A 1 Aktuality
A 1.1 Opatrenia a činnosť škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 pre potreby dodržiavania protiepidemiologických opatrení a odporúčaní
A 2 Otázky a odpovede
A 2.1 Učiteľ pre dvojročné deti v materskej škole

B Podmienky výchovy a starostlivosti v zariadeniach pre deti
B 1 Legislatívne podmienky
B 1.1 Inštitucionálna starostlivosť a výchova dieťaťa do troch rokov veku

B 2 Hygienické, materiálno-technické a priestorové podmienky
B 2.1 Hygienické požiadavky na zariadenia pre deti do troch rokov veku dieťaťa a materské školy

B 3 Organizačné podmienky
B 3.1 Poriadok denných činností v zariadeniach pre deti
B 3.2 Ranné zisťovanie zdravia dieťaťa a riešenie zmeny zdravotného stavu dieťaťa počas dňa

C Rozvoj osobnosti dieťaťa raného veku
C 1 Vývin dieťaťa
C 1.1 Faktory, procesy a znaky vývinu dieťaťa

C 2 Špecifiká vývinu dieťaťa
C 2.1 Podpora sebauvedomovania dieťaťa a zvládanie detského vzdoru

C 3 Výchova a starostlivosť
C 3.1 Adaptačný proces dvojročných detí v zariadeniach pre deti.

C 4 Obsah a metódy výchovy
C 4.1 Hra a učenie sa detí hrou

C 5 Možnosti pedagogického diagnostikovania
C 5.1 Pedagogické diagnostikovanie rozvoja osobnosti malého dieťaťa

D Spôsobilosti a činnosti pedagógov
D 1 Kvalifikačné predpoklady
D 1.1 Kvalifikačné predpoklady na výkon činnosti vybraných kategórií a podkategórií pedagogických zamestnancov so zameraním na učiteľov materských škôl a pedagogických asistentov
D 1.2 Kvalifikačné predpoklady a zameranie činností opatrovateľov v zariadeniach pre deti

D 2 Spolupráca pedagógov so zákonnými zástupcami detí
D 2.1 Spolupráca zariadení pre deti s rodinami mladších i starších detí

E Hry a hrové činnosti
E 1 Jazykové a literárne hry
E 1.1 Ako psíček a mačička piekli tortu
E 1.2 Na zvuky a ticho
E 1.3 Haló, kto volá?
E 1.4 Na hostinu

E 2 Výtvarné hry
E 2.1 Veci ako pečiatky
E 2.2 Bublinková fólia ako pečiatka
E 2.3 Kreslenie do piesku alebo múky
E 2.4 Kreslenie kriedami na papier

E 3 Hudobné hry
E 3.1 Prvá hra na hudobných nástrojoch
E 3.2 Čo počuješ?
E 3.3 Čudná zvonkohra

E 4 Sociálne hry
E 4.1 Na rybky a kačku
E 4.2 Skrýša na upokojenie emócií a zmyslov I
E 4.3 Skrýša na upokojenie emócií a zmyslov II

E 5 Pohybové a hudobno-pohybové hry
E 5.1 Na chytačku
E 5.2 Chytanie balóna
E 5.3 Chyť bublinu!
E 5.4 Na medový súd

E 6 Športové hry 
E 6.1 Zbieranie papierových gulí
E 6.2 Let rakety vo vesmíre
E 6.3 Kŕmenie žabky

E 7 Matematicko-logické hry
E 7.1 Na škrečka
E 7.2 Roztrhané korále
E 7.3 Tvary predmetov
E 7.4 Triedenie rukavíc

E 8 Prírodovedné hry
E 8.1 Hra so svetlom
E 8.2 Mokrá špongia
E 8.3 Vietor a balón
E 8.4 Prší, prší

E 9 Spoločenskovedné hry
E 9.1 Evička ráno vstala
E 9.2 Čo je v balíčku

E 10 Hry s prírodným a technickým materiálom
E 10.1 Lodičky
E 10.2 Navliekanie
E 10.3 Kompót
E 10.4 Ozdobovanie šišiek
  Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 312
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Pozrite si webinár

Webinár

Ďalšie informácie

Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 312
Formát A4

Súvisiace produkty

LOGOPÉDIA VČAS – OTÁZKY A ODPOVEDE

LOGOPÉDIA VČAS – OTÁZKY A ODPOVEDE

„Rodič, ktorý vie nielen to, ČO má doma trénovať, ale porozumie aj tomu, AKO a PREČO, sa odrazu stáv..

22,00 €

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MATERSKEJ ŠKOLE

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MATERSKEJ ŠKOLE

Čoraz častejšie stretávame v triedach materských škôl deti, ktoré sú tzv. náročnejšie vo vzťahu k vý..

22,00 €

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 1

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 1

Brožúra má za cieľ byť praktickým teoretickým poradcom pre riaditeľov, pedagógov a odborných podporn..

22,00 €

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 2

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 2

Cieľom brožúry je priniesť metodické usmernenia, ako pristupovať k deťom vyžadujúcim si zvýšenú pozo..

22,00 €

INKLÚZIA – PESTRÉ AKTIVITY PRE DETI

INKLÚZIA – PESTRÉ AKTIVITY PRE DETI

INKLÚZIA – pestré aktivity pre deti obsahuje podrobne rozpracované aktivity a hry (vrátane výkonovýc..

22,00 €

RIADENIE A ROZVOJ MATERSKEJ ŠKOLY

RIADENIE A ROZVOJ MATERSKEJ ŠKOLY

Publikácia Riadenie a rozvoj materskej školy je poradcom riaditeľa MŠ pri riadení materskej školy vo..

66,00 €

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI

Prvýkrát sa na Slovensku zavádza povinné predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 5 rokov a jeho imp..

22,00 €

BALÍK – DETI DO 3 ROKOV

BALÍK – DETI DO 3 ROKOV

LIMITOVANÁ PONUKA! ZÍSKAJTE DVOJICU pomôcok za výhodnú cenu!Balík DETI DO 3 ROKOV OBSAHUJE: STA..

72,00 € 83,00 €

DVOULETÉ DETI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – OD JARA DO LÉTA

DVOULETÉ DETI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – OD JARA DO LÉTA

V druhom pokračovaní brožúry Dvojročné deti v predškolskom vzdelávaní s podtitulom Od jari do l..

17,00 €

DVOULETÉ DETI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – OD PODZIMU DO ZIMY

DVOULETÉ DETI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – OD PODZIMU DO ZIMY

Brožúra Dvojročné deti v predškolskom vzdelávaní s podtitulom Od jesene do zimy je venovaná v prvom ..

17,00 €

KÝM SA STANEM ŠKÔLKAROM

KÝM SA STANEM ŠKÔLKAROM

Brožúra vypĺňa prázdne miesto v pedagogike raného detstva. Prináša oporné body ukazujúce, ktorými sm..

11,00 €

DVOULETÉ DETI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – AKTIVITY A ČINNOSTI

DVOULETÉ DETI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – AKTIVITY A ČINNOSTI

Súbor samostatných aktivít aj tematických celkov, ktoré spracovali skúsené učiteľky z materských škô..

17,00 €

HRY V MATERSKEJ ŠKOLE PRE DETI OD DVOCH ROKOV (PDF)

HRY V MATERSKEJ ŠKOLE PRE DETI OD DVOCH ROKOV (PDF)

Brožúru v elektronickej verzii zasielame po uhradení platby priamo do vašej emailovej schránky Br..

17,00 €

HRY V MATERSKEJ ŠKOLE PRE DETI OD DVOCH ROKOV

HRY V MATERSKEJ ŠKOLE PRE DETI OD DVOCH ROKOV

Brožúra prináša obsah v podobe, v akej ešte táto téma nebola spracovaná. Je rozdelená na hry s rieka..

17,00 €

EVALUÁCIA V MATERSKEJ ŠKOLE

EVALUÁCIA V MATERSKEJ ŠKOLE

Publikácia s podtitulom Sprievodca evaluačnými procesmi predškolského vzdelávania prináša odpovede n..

72,00 €