Jazyk
Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

Načo je deťom pohyb? | 22.11.2022

Tipy cvičení pre deti, odporúčania pre učiteľky, učiteľov a rodičov


Lektori:

doc. Dana Masaryková, PhD.

doc. Dana Masaryková, PhD.

docentka na Pedagogickej fakulte Trnavskej Univerzite v Trnave

Lektorka je absolventkou FTVŠ UK, venuje sa v súčasnosti telesnej a športovej výchove od predprimárneho vzdelávania až po nižšie stredné vzdelávanie. Jej výskumná činnosť je zameraná najmä na pohybovú gramotnosť detí a pohybové kompetencie detí v predškolskom a mladšom školskom veku. Súčasne sa venuje možnostiam ďalšieho vzdelávania učiteľov v tejto oblasti. Pôsobí na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, na Katedre školskej pedagogiky .