• ZDRAVÉ TELO

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-729-1

ZDRAVÉ TELO

WEBINÁR
Cvičenia zamerané na posilnenie, natiahnutie a uvoľnenie celého tela u detí predškolského a mladšieho školského veku.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    22,00 €

ks

Popis

Pohyb je základom nášho každodenného života a najmä u detí predškolského a mladšieho školského veku zohráva nezastupiteľnú úlohu. V súčasnom, prevažne sedavom spôsobe života mu nedávame taký priestor, aký by si zaslúžil. Pohyb a pohybová aktivita by mali byť rovnako dôležité ako správne stravovanie alebo rozvoj rozumových funkcii, a v prípade raného veku sú to práve rodičia a učitelia materských a základných škôl, ktorí vedia ponúknuť dostatočne podnetne prostredie na optimálny pohybový rozvoj detí.

S týmto zámerom vznikla komplexná pomôcka, v ktorej sú popísané a zobrazené cviky zamerané na posilnenie, natiahnutie a uvoľnenie rôznych svalových skupín. Kniha je zameraná na stručné predstavenie dôležitosti pohybu pre deti, súčasný stav pohybového rozvoja vrátane telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Súčasne sa venuje niektorým základným anatomickým a fyziologických špecifikám, ktoré treba brať do úvahy pri realizácii pohybového programu v rôznych vekových kategóriách.

Dôležitá je druhá časť, ktorá sa venujeme praktickým návodom a ukážkam cvičení, ktoré možno realizovať v domácom, ako i školskom prostredí, bez nevyhnutnosti zabezpečenia náročného priestorového alebo materiálneho vybavenia.  


ODBORNÁ GARANCIA

Lektorka: doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD.

Autorky:

doc. Dana Masaryková, PhD. – absolventka FTVŠ UK, venuje sa v súčasnosti telesnej a športovej výchove od predprimárneho vzdelávania až po nižšie stredné vzdelávanie. Jej výskumná činnosť je zameraná najmä na pohybovú gramotnosť detí a pohybové kompetencie detí v predškolskom a mladšom školskom veku. Súčasne sa venuje možnostiam ďalšieho vzdelávania učiteľov v tejto oblasti.

Mgr. Dominika Rzavská 


OBSAH

Úvod
A. TEORETICKÁ ČASŤ
1. POHYB A VÝZNAM POHYBU PRE DETI
1.1 Prečo deti potrebujú pohyb?
1.2 Aký pohyb by sme mali deťom zabezpečiť?
1.3 Súčasný stav pohybovej aktivity a telesnej zdatnosti deti
1.4 Vplyv pandémie COVID-19 na pohybovú aktivitu deti
1.5 Dôsledky pohybovej inaktivity deti

2. ZÁKLADNÉ VÝVINOVÉ CHARAKTERISTIKY DETÍ A ODPORÚČANIA PRE POHYBOVÝ ROZVOJ
2.1 Vplyv pohybu na detský organizmus
2.2 Vhodné cvičenia pre deti
2.2.1 Predškolský vek
2.2.2 Mladší školský vek
2.3 Rizikové cvičenia, ktorým je vhodné sa vyhýbať
     2.3.1 Predškolský vek
     2.3.2 Mladší školský vek

B. PRAKTICKÁ ČASŤ
3. KOMPENZAČNÉ A PREVENTÍVNE CVIČENIA

3.1 Cvičenia zamerané na správne držanie tela
3.2 Horné končatiny
     3.2.1 Posilnenie horných končatín
     3.2.2 Naťahovanie a uvoľňovanie svalov horných končatín
3.3 Brušné svaly
     3.3.1 Posilnenie brušného svalstva
     3.3.2 Naťahovanie a uvoľňovanie brušného svalstva
3.4 Chrbát
     3.4.1 Posilnenie chrbtového svalstva
     3.4.2 Naťahovanie a uvoľňovanie chrbtového svalstva
3.5 Dolné končatiny
     3.5.1 Posilnenie dolných končatín
     3.5.2 Naťahovanie a uvoľňovanie dolných končatín
3.6 Rozcvičenie – vzorová ukážka
Použitá a odporúčaná literatúra  Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu brožúra
Počet strán 108
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Pozrite si webinár

Webinár

Ďalšie informácie

Typ produktu brožúra
Počet strán 108
Formát A5

Súvisiace produkty

JÓGA PRO DĚTI

JÓGA PRO DĚTI

Odbornú brožúru môžu využiť učitelia materských škôl a 1. stupňa ZŠ, asistenti pedagóga, vychovávate..

20,00 €

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Pedagogická asistencia je moderný pedagogický nástroj zvyšovania kvality procesov a výsledkov edukác..

22,00 €

PREDŠKOLÁK

PREDŠKOLÁK

Publikácia Predškolák pomôže zmysluplne a cielene vzdelávať a vychovávať deti v predprimárnom vzdelá..

83,00 €

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 2

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 2

Obsah USB je určený riaditeľom materských škôl, ako aj pedagogickým a odborným zamestnancom. Nosič o..

19,00 €

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE - ŠTARTOVACÍ BALÍK

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE - ŠTARTOVACÍ BALÍK

Prvýkrát sa na Slovensku zavádza povinné predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 5 rokov a jeho imp..

36,00 € 41,00 €

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 1

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 1

Brožúra má za cieľ byť praktickým teoretickým poradcom pre riaditeľov, pedagógov a odborných podporn..

22,00 €

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 2

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 2

Cieľom brožúry je priniesť metodické usmernenia, ako pristupovať k deťom vyžadujúcim si zvýšenú pozo..

22,00 €

INKLÚZIA – PESTRÉ AKTIVITY PRE DETI

INKLÚZIA – PESTRÉ AKTIVITY PRE DETI

INKLÚZIA – pestré aktivity pre deti obsahuje podrobne rozpracované aktivity a hry (vrátane výkonovýc..

22,00 €

RIADENIE A ROZVOJ MATERSKEJ ŠKOLY

RIADENIE A ROZVOJ MATERSKEJ ŠKOLY

Publikácia Riadenie a rozvoj materskej školy je poradcom riaditeľa MŠ pri riadení materskej školy vo..

76,00 €

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI

Prvýkrát sa na Slovensku zavádza povinné predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 5 rokov a jeho imp..

22,00 €

ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM

ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM

V materskej, základnej i strednej škole môžu okrem učiteľov pôsobiť aj zamestnanci, ktorí poskytuj..

83,00 €

ŠKÔLKAR

ŠKÔLKAR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo pod č. 2022/12170:9-A22..

10,00 €

ASISTENT PEDAGOGA V MATEŘSKÉ ŠKOLE

ASISTENT PEDAGOGA V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Brožúra prináša komplexný pohľad na činnosť asistenta pedagóga v materskej škole so všetkými jej špe..

20,00 €