Jazyk
Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

Hodnotenie v materskej škole | 25.05.2023

Hodnotenie – potrebná činnosť učiteľa materskej školy


Lektori:

PaedDr. Eva Pupíková, PhD.

PaedDr. Eva Pupíková, PhD.

učiteľ profesijného rozvoja pre predprimárne vzdelávanie NIVaM

Má vyštudovanú strednú pedagogickú školu a vysokú školu v odbore predškolská pedagogika. Tretí stupeň vysokoškolského štúdia bol zameraný na odbor Pedagogické vedy. Trinásť rokov pracovala  ako učiteľka a riaditeľka materskej školy. Od roku 2009 pracuje ako učiteľ profesijného rozvoja so zameraním na predprimárne vzdelávanie. Podporuje učiteľov materských škôl v ich profesijnom rozvoji. Je lektorkou ďalšieho vzdelávania. Vykonáva konzultačnú činnosť, pomáha pedagogickým zamestnancom materských škôl pri tvorbe atestačných portfólií. Je garantkou a autorkou niekoľkých programov inovačného vzdelávania so zameraním na predprimárnu pedagogiku.