• HODNOTENIE V MATERSKEJ ŠKOLE

ISBN / ISSN / KÓD: 978–80–8140-810-6

HODNOTENIE V MATERSKEJ ŠKOLE

NOVINKA WEBINÁR
Hodnotiace procesy materskej školy, učiteľov a detí v povinnom predprimárnom vzdelávaní.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    83,00 €

ks

Popis

• Prináša komplexné informácie o procese hodnotenia z troch pohľadov, a to z pohľadu školy, učiteľa a dieťaťa.

• Obsahuje podrobné informácie o internom a externom hodnotení kvality predprimárneho vzdelávania a taktiež hodnotenie riaditeľom a učiteľom.

• Ponúka praktické návody, ako jednoducho a efektívne hodnotiť výchovno-vzdelávací proces v rámci všetkých vzdelávacích oblastí a ako hodnotiť získané kompetencie detí.

• Približuje návody, ako systémovo, zmysluplne a efektívne založiť, využívať a vyhodnocovať portfólio dieťaťa, ale aj ako založiť portfólio učiteľa ako prostriedok profesijného rozvoja učiteľa.

• Poradí, ako dobre napísať hodnotiacu/evalvačnú správu a ako sa nedopúšťať chýb pri hodnotení.


Publikácia zdôrazňuje rozvíjajúcu funkciu hodnotenia, ktorá sa orientuje na sebarozvoj a sebahodnotenie subjektu. Spoločným menovateľom všetkých častí publikácie sú hodnotiace procesy, ktoré v materskej škole prebiehajú a to od samotného hodnotenia školského vzdelávacieho programu, cez hodnotenie klímy v materskej škole až po hodnotenie učiteľov a detí. Veľký priestor je v publikácii venovaný hodnoteniu, ktoré učiteľ vykonáva smerom k dieťaťu. Učiteľ hodnotí dieťa vo všetkých oblastiach. 

 

ODBORNÁ GARANCIA

Editori:

Mgr. Michaela Vargová, PhD., predsedníčka OZ Rada pre rozvoj materských škôl; riaditeľka Materskej školy profesora Sáru 3, Banská Bystrica

PaedDr. Eva Pupíková, PhD., učiteľka profesijného rozvoja pre predprimárne vzdelávanie, NIVAM


Autori:

JUDr. Danica Bedlovičová
PaedDr. Iveta Feketeová
doc. Mgr. MUDr. Jana Hamade, PhD., MPH, MHA
PaedDr. Karin Hambálková, PhD.
PaedDr. Monika Homolová
Mgr. Mária Hušlová Orságová
PhDr. Jana Koláčková, PhD.
PaedDr. Žaneta Kunštárová
PaedDr. Alena Mateašíková
PaedDr. Dáša Medveďová
PaedDr. Zuzana Moncmanová, PhD.
doc. PaedDr. Marianna Müller de Morais, PhD.
Mgr. Dana Štadlerová
Mgr. Michaela Vargová, PhD.
PaedDr. Klára Vranaiová, PhD.
PaedDr. Darina Výbohová, PhD. 


OBSAH

A ŠKOLA
A1 Interné hodnotenie kvality predprimárneho vzdelávania
A 1.1 Interná evaluácia materskej školy
A 1.2 Kontrolná činnosť v materskej škole
A 1.3 Klíma v materskej škole
A 1.4 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
A2 Externé hodnotenie kvality predprimárneho vzdelávania
A 2.1 Výkon inšpekcie práce v školách
A 2.2 Štátny zdravotný dozor v materských školách

B UČITEĽ
B1 Hodnotenie riaditeľom
B 1.1 Kontrolná a hodnotiaca činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca
B 1.2 Autoevaluácia pedagogických a odborných zamestnancov
B 1.3 Portfólio — prostriedok profesijného rozvoja učiteľa a jeho hodnotenie
B 1.4 Rozhodovacia činnosť riaditeľa školy a riaditeľa školského zariadenia
B2 Hodnotenie učiteľom
B 2.1 Sebareflexia učiteľa
B 2.2 Sebahodnotenie v práci učiteľa

C DIEŤA
C1 Hodnotenie procesov
C 1.1 Portfólio — dokumentovanie procesov učenia sa dieťaťa
C 1.2 Efektívnosť využívania portfóliového hodnotenia v predprimárnom vzdelávaní
C 1.3 Komplexná vzorová zbierka záznamových hárkov diagnostického portfólia
C 1.4 Hodnotenie grafomotorických zručností
C2 Hodnotenie dieťaťa v rámci výchovno-vzdelávacích oblastí (aktivity)
C 2.1 Život jablka
C 2.2 Poďme na výlet
C 2.3 Ja a moja rodina
C 2.4 Stratená zlatá rybka a smutný rybár

D INŠPIRÁCIE PRE PRAX Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 580
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Pozrite si webinár

Webinár

Ďalšie informácie

Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 580
Formát A4

Súvisiace produkty

UVÁDZAJÚCI UČITEĽ V MATERSKEJ ŠKOLE

UVÁDZAJÚCI UČITEĽ V MATERSKEJ ŠKOLE

VYCHÁDZA NA JESEŇ 2023 Príprava uvádzajúceho pedagogického zamestnanca materskej školy je špecifi..

22,00 €

SVET ŠKÔLKARA KOMPLETNÉ DIELO - 1.+2.+3.

SVET ŠKÔLKARA KOMPLETNÉ DIELO - 1.+2.+3.

NEPREHLIADNITE ZĽAVY: Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:         ..

175,00 € 249,00 €

INKLUZÍVNA ŠKOLA

INKLUZÍVNA ŠKOLA

Ak má byť inkluzívne vzdelávanie úspešným, je nevyhnutné pracovať na vytváraní profesionálneho prost..

83,00 €

PREDŠKOLÁK

PREDŠKOLÁK

Publikácia Predškolák pomôže zmysluplne a cielene vzdelávať a vychovávať deti v predprimárnom vzdelá..

83,00 €

STAROSTLIVOSŤ O DETI DO 3 ROKOV

STAROSTLIVOSŤ O DETI DO 3 ROKOV

Publikácia Starostlivosť o deti do 3 rokov sa predáva v špeciálnom predplatnom aktualizačnom modeli ..

150,00 €

ŠKÔLKAR

ŠKÔLKAR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo pod č. 2022/12170:9-A22..

10,00 €

RIEŠENIE KONFLIKTOV V PROSTREDÍ MATERSKEJ ŠKOLY

RIEŠENIE KONFLIKTOV V PROSTREDÍ MATERSKEJ ŠKOLY

Nedorozumenia, spory a konflikty sú prirodzenou súčasťou života každého človeka. Môžeme ich vnímať a..

10,00 €

NOVÉ PARAGRAFY V MATERSKEJ ŠKOLE

NOVÉ PARAGRAFY V MATERSKEJ ŠKOLE

Publikácia Nové paragrafy v materskej škole je sprievodcom riaditeľa MŠ právnymi predpismi z oblasti..

76,00 €

SVET ŠKÔLKARA – UMENIE A KULTÚRA / ZDRAVIE A POHYB

SVET ŠKÔLKARA – UMENIE A KULTÚRA / ZDRAVIE A POHYB

NEPREHLIADNITE ZĽAVY:Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:       ..

83,00 €

SVET ŠKÔLKARA – JAZYK A KOMUNIKÁCIA / MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

SVET ŠKÔLKARA – JAZYK A KOMUNIKÁCIA / MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

NEPREHLIADNITE ZĽAVY:Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:          &..

83,00 €

SVET ŠKÔLKARA – ČLOVEK A PRÍRODA / ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ / ČLOVEK A SVET PRÁCE

SVET ŠKÔLKARA – ČLOVEK A PRÍRODA / ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ / ČLOVEK A SVET PRÁCE

NEPREHLIADNITE ZĽAVY:Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:       ..

83,00 €