Jazyk
Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

Pracovná činnosť pedagogického asistenta v materskej škole | 15.06.2023

Čo, ako a s kým pracuje pedagogický asistent v materskej škole


Lektori:

PaedDr. Eva Sobinkovičová

PaedDr. Eva Sobinkovičová

riaditeľka materskej školy a učiteľka profesijného rozvoja NIVaM

Ukončila štúdium predškolskej a elementárnej pedagogiky, ktoré si rozšírili o špeciálnu pedagogiku. Viac ako 30 rokov sa venuje predprimárnemu vzdelávaniu. Okrem učiteľky a riaditeľky materskej školy pracovala ako garantka, koordinátorka, metodička a lektorka vo viacerých národných a iných projektoch. Je autorkou a spoluautorkou viacerých publikácií a odborných článkov. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľka materskej školy a učiteľka profesijného rozvoja. Má bohaté skúsenosti s inkluzívnym vzdelávaním a s integráciou detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do prostredia materskej školy.