• PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MATERSKEJ ŠKOLE

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-498-6

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MATERSKEJ ŠKOLE

NOVINKA WEBINÁR
Postavenie, úlohy a financovanie pedagogického asistenta v materskej škole.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    22,00 €

ks

Popis

Čoraz častejšie stretávame v triedach materských škôl deti, ktoré sú tzv. náročnejšie vo vzťahu k výchove a vzdelávaniu a vyžadujú si vytvorenie špeciálnych výchovno-vzdelávacím podmienok. Jednou z možností personálnej podpory pre takéto deti je pedagogický asistent.

Pozícia pedagogického asistenta v materských školách nemá dlhú tradíciu, a preto na základe nedostatku skúseností s touto pozíciou v prostredí materskej školy stále vzniká množstvo otázok a nejasností, napr. kto môže byť pedagogickým asistentom, z akých zdrojov ho možno financovať alebo čo je jeho náplňou práce. Brožúra prinesie odpovede na všetky otázky, týkajúce sa pozície asistenta v materskej škole.

Odborná brožúra Pedagogický asistent v materskej škole oboznamuje čitateľa s legislatívnym rámcom pozície pedagogický asistent, jeho financovaním i náplňou práce. Autori ďalej na základe svojich praktických skúseností konkretizujú pracovné činnosti pedagogického asistenta vo vzťahu k deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale aj vo vzťahu k potrebám celej triedy. Obsah brožúry je určený pedagogickým asistentom, ktorým priblíži možnosti a realitu výchovno-vzdelávacieho prostredia, riaditeľkám materských škôl, ktorým poslúži ako efektívna pomôcka pri tvorbe náplne práce pedagogického asistenta, a nemenej prínosný bude pre učiteľky, ktoré sú zodpovedné za realizáciu a výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu v triedach a s pedagogickým asistentom úzko spolupracujú. 

Výhody brožúry:

  • priblíži pedagogickým asistentom možnosti a realitu výchovno-vzdelávacieho prostredia,
  • poradí im, ako pracovať s deťmi so ŠVVP a ich rodičmi i ako spolupracovať s učiteľmi v materskej škole,
  • pomôže riaditeľkám MŠ nájsť zdroje na financovanie mzdy pedagogického asistenta,
  • poradí, aké osobnostné a kvalifikačné predpoklady musí mať pedagogický asistent,
  • poslúži ako efektívna pomôcka pri tvorbe náplne práce pedagogického asistenta,
  • vysvetlí tiež učiteľkám v materskej škole, ako nastaviť ich spoluprácu s pedagogickým asistentom, aby bola prínosná pre učiteľa, asistenta i dieťa so ŠVVP.

Potrebné teoretické poznatky o postavení a náplni práce pedagogického asistenta sú v brožúre doplňované o príklady z praxe, vbďaka čomu vyťaží materská škola (deti, učitelia) z prítomnosti pedagogického asistenta maximum. 


ODBORNÁ GARANCIA

Editorka: PaedDr. Eva Sobinkovičová

Autori:

Ing. Jarmila Belešová
PaedDr. Eva Sobinkovičová
PhDr. Marek Havrila, PhD.
 Mgr. Petra Martinovská
 PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.  


OBSAH

Úvod
Kvalifikačné predpoklady, zaraďovanie do platových tried a ostatné pracovnoprávne nároky pedagogického asistenta v materskej škole
Profesijný rozvoj, vykonávanie atestácií a vykonávanie činnosti v kariérových pozíciách
Možnosti vytvorenia pracovného miesta a financovania mzdy pedagogického asistenta v materskej škole
Osobnostné predpoklady na výkon činnosti pedagogického asistenta v materskej škole
Náplň práce pedagogického asistenta v materskej škole
Práca pedagogického asistenta s dieťaťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Pedagogický asistent vo vzťahu k deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia
Spolupráca pedagogického asistenta s učiteľom materskej školy
Spolupráca pedagogického asistenta s rodičmi detí

  Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu brožúra
Počet strán 172
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Pozrite si webinár

Webinár

Ďalšie informácie

Typ produktu brožúra
Počet strán 172
Formát A5

Súvisiace produkty

INKLUZÍVNA ŠKOLA

INKLUZÍVNA ŠKOLA

Ak má byť inkluzívne vzdelávanie úspešným, je nevyhnutné pracovať na vytváraní profesionálneho prost..

72,00 €

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Pedagogická asistencia je moderný pedagogický nástroj zvyšovania kvality procesov a výsledkov edukác..

22,00 €

PREDŠKOLÁK

PREDŠKOLÁK

Publikácia Predškolák pomôže zmysluplne a cielene vzdelávať a vychovávať deti v predprimárnom vzdelá..

72,00 €

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 2

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 2

ZAČIATOK DISTRIBÚCIE 15. OKTÓBRA 2021Obsah USB je určený riaditeľom materských škôl, ako aj pedagogi..

19,00 €

ZÁSADNÉ ZMENY V ROZHODOVANÍ RIADITEĽOV MŠ PO 1. 1. 2021

ZÁSADNÉ ZMENY V ROZHODOVANÍ RIADITEĽOV MŠ PO 1. 1. 2021

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE - ŠTARTOVACÍ BALÍK

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE - ŠTARTOVACÍ BALÍK

Prvýkrát sa na Slovensku zavádza povinné predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 5 rokov a jeho imp..

36,00 € 41,00 €

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 1

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 1

Brožúra má za cieľ byť praktickým teoretickým poradcom pre riaditeľov, pedagógov a odborných podporn..

22,00 €

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 2

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 2

Cieľom brožúry je priniesť metodické usmernenia, ako pristupovať k deťom vyžadujúcim si zvýšenú pozo..

22,00 €

INKLÚZIA – PESTRÉ AKTIVITY PRE DETI

INKLÚZIA – PESTRÉ AKTIVITY PRE DETI

INKLÚZIA – pestré aktivity pre deti obsahuje podrobne rozpracované aktivity a hry (vrátane výkonovýc..

22,00 €

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 1

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 1

Obsah USB kľúča je určený riaditeľkám materských škôl. Nosič obsahuje 16 textov formátu Word, pričom..

19,00 €

RIADENIE A ROZVOJ MATERSKEJ ŠKOLY

RIADENIE A ROZVOJ MATERSKEJ ŠKOLY

Publikácia Riadenie a rozvoj materskej školy je poradcom riaditeľa MŠ pri riadení materskej školy vo..

66,00 €

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI

Prvýkrát sa na Slovensku zavádza povinné predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 5 rokov a jeho imp..

22,00 €

BALÍK – DETI DO 3 ROKOV

BALÍK – DETI DO 3 ROKOV

LIMITOVANÁ PONUKA! ZÍSKAJTE DVOJICU pomôcok za výhodnú cenu!Balík DETI DO 3 ROKOV OBSAHUJE: STA..

72,00 € 83,00 €

DVOULETÉ DETI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – OD JARA DO LÉTA

DVOULETÉ DETI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – OD JARA DO LÉTA

V druhom pokračovaní brožúry Dvojročné deti v predškolskom vzdelávaní s podtitulom Od jari do l..

17,00 €

DVOULETÉ DETI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – OD PODZIMU DO ZIMY

DVOULETÉ DETI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – OD PODZIMU DO ZIMY

Brožúra Dvojročné deti v predškolskom vzdelávaní s podtitulom Od jesene do zimy je venovaná v prvom ..

17,00 €

STAROSTLIVOSŤ O DETI DO 3 ROKOV

STAROSTLIVOSŤ O DETI DO 3 ROKOV

Na Slovensku až doteraz neexistovala publikácia, ktorá by materským školám, jasliam a iným zariadeni..

72,00 €

ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM

ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM

V materskej, základnej i strednej škole môžu okrem učiteľov pôsobiť aj zamestnanci, ktorí poskytuj..

72,00 €

ŠKÔLKAR

ŠKÔLKAR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo pod č. 2022/12170:9-A22..

10,00 €

SVET ŠKÔLKARA KOMPLETNÉ DIELO - 1.+2.+3.

SVET ŠKÔLKARA KOMPLETNÉ DIELO - 1.+2.+3.

NEPREHLIADNITE ZĽAVY:Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:       ..

150,00 € 215,00 €

SVET ŠKÔLKARA – UMENIE A KULTÚRA / ZDRAVIE A POHYB

SVET ŠKÔLKARA – UMENIE A KULTÚRA / ZDRAVIE A POHYB

NEPREHLIADNITE ZĽAVY:Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:       ..

72,00 €

SVET ŠKÔLKARA – JAZYK A KOMUNIKÁCIA / MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

SVET ŠKÔLKARA – JAZYK A KOMUNIKÁCIA / MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

NEPREHLIADNITE ZĽAVY:Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:          &..

72,00 €

SVET ŠKÔLKARA – ČLOVEK A PRÍRODA / ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ / ČLOVEK A SVET PRÁCE

SVET ŠKÔLKARA – ČLOVEK A PRÍRODA / ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ / ČLOVEK A SVET PRÁCE

NEPREHLIADNITE ZĽAVY:Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:       ..

72,00 €