• PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MATERSKEJ ŠKOLE

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-498-6

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MATERSKEJ ŠKOLE

WEBINÁR
Postavenie, úlohy a financovanie pedagogického asistenta v materskej škole.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    22,00 €

ks

Popis

Čoraz častejšie stretávame v triedach materských škôl deti, ktoré sú tzv. náročnejšie vo vzťahu k výchove a vzdelávaniu a vyžadujú si vytvorenie špeciálnych výchovno-vzdelávacím podmienok. Jednou z možností personálnej podpory pre takéto deti je pedagogický asistent.

Pozícia pedagogického asistenta v materských školách nemá dlhú tradíciu, a preto na základe nedostatku skúseností s touto pozíciou v prostredí materskej školy stále vzniká množstvo otázok a nejasností, napr. kto môže byť pedagogickým asistentom, z akých zdrojov ho možno financovať alebo čo je jeho náplňou práce. Brožúra prinesie odpovede na všetky otázky, týkajúce sa pozície asistenta v materskej škole.

Odborná brožúra Pedagogický asistent v materskej škole oboznamuje čitateľa s legislatívnym rámcom pozície pedagogický asistent, jeho financovaním i náplňou práce. Autori ďalej na základe svojich praktických skúseností konkretizujú pracovné činnosti pedagogického asistenta vo vzťahu k deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale aj vo vzťahu k potrebám celej triedy. Obsah brožúry je určený pedagogickým asistentom, ktorým priblíži možnosti a realitu výchovno-vzdelávacieho prostredia, riaditeľkám materských škôl, ktorým poslúži ako efektívna pomôcka pri tvorbe náplne práce pedagogického asistenta, a nemenej prínosný bude pre učiteľky, ktoré sú zodpovedné za realizáciu a výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu v triedach a s pedagogickým asistentom úzko spolupracujú. 

Výhody brožúry:

  • priblíži pedagogickým asistentom možnosti a realitu výchovno-vzdelávacieho prostredia,
  • poradí im, ako pracovať s deťmi so ŠVVP a ich rodičmi i ako spolupracovať s učiteľmi v materskej škole,
  • pomôže riaditeľkám MŠ nájsť zdroje na financovanie mzdy pedagogického asistenta,
  • poradí, aké osobnostné a kvalifikačné predpoklady musí mať pedagogický asistent,
  • poslúži ako efektívna pomôcka pri tvorbe náplne práce pedagogického asistenta,
  • vysvetlí tiež učiteľkám v materskej škole, ako nastaviť ich spoluprácu s pedagogickým asistentom, aby bola prínosná pre učiteľa, asistenta i dieťa so ŠVVP.

Potrebné teoretické poznatky o postavení a náplni práce pedagogického asistenta sú v brožúre doplňované o príklady z praxe, vbďaka čomu vyťaží materská škola (deti, učitelia) z prítomnosti pedagogického asistenta maximum. 


ODBORNÁ GARANCIA

Editorka: PaedDr. Eva Sobinkovičová

Autori:

Ing. Jarmila Belešová
PaedDr. Eva Sobinkovičová
PhDr. Marek Havrila, PhD.
 Mgr. Petra Martinovská
 PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.  


OBSAH

Úvod
Kvalifikačné predpoklady, zaraďovanie do platových tried a ostatné pracovnoprávne nároky pedagogického asistenta v materskej škole
Profesijný rozvoj, vykonávanie atestácií a vykonávanie činnosti v kariérových pozíciách
Možnosti vytvorenia pracovného miesta a financovania mzdy pedagogického asistenta v materskej škole
Osobnostné predpoklady na výkon činnosti pedagogického asistenta v materskej škole
Náplň práce pedagogického asistenta v materskej škole
Práca pedagogického asistenta s dieťaťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Pedagogický asistent vo vzťahu k deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia
Spolupráca pedagogického asistenta s učiteľom materskej školy
Spolupráca pedagogického asistenta s rodičmi detí

  Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu brožúra
Počet strán 172
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Pozrite si webinár

Webinár

Ďalšie informácie

Typ produktu brožúra
Počet strán 172
Formát A5

Súvisiace produkty

UVÁDZAJÚCI UČITEĽ V MATERSKEJ ŠKOLE

UVÁDZAJÚCI UČITEĽ V MATERSKEJ ŠKOLE

VYCHÁDZA NA JESEŇ 2023 Príprava uvádzajúceho pedagogického zamestnanca materskej školy je špecifi..

22,00 €

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 3

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 3

Brožúra Projekt INKLÚZIA v materskej škole 3 prináša cenné informácie nielen pre pedagógov materskýc..

22,00 €

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MŠ

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MŠ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

INKLUZÍVNA ŠKOLA

INKLUZÍVNA ŠKOLA

Ak má byť inkluzívne vzdelávanie úspešným, je nevyhnutné pracovať na vytváraní profesionálneho prost..

83,00 €

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Pedagogická asistencia je moderný pedagogický nástroj zvyšovania kvality procesov a výsledkov edukác..

22,00 €

PREDŠKOLÁK

PREDŠKOLÁK

Publikácia Predškolák pomôže zmysluplne a cielene vzdelávať a vychovávať deti v predprimárnom vzdelá..

83,00 €

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 2

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 2

Obsah USB je určený riaditeľom materských škôl, ako aj pedagogickým a odborným zamestnancom. Nosič o..

19,00 €

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE - ŠTARTOVACÍ BALÍK

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE - ŠTARTOVACÍ BALÍK

Prvýkrát sa na Slovensku zavádza povinné predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 5 rokov a jeho imp..

36,00 € 41,00 €

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 1

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 1

Brožúra má za cieľ byť praktickým teoretickým poradcom pre riaditeľov, pedagógov a odborných podporn..

22,00 €

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 2

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 2

Cieľom brožúry je priniesť metodické usmernenia, ako pristupovať k deťom vyžadujúcim si zvýšenú pozo..

22,00 €

INKLÚZIA – PESTRÉ AKTIVITY PRE DETI

INKLÚZIA – PESTRÉ AKTIVITY PRE DETI

INKLÚZIA – pestré aktivity pre deti obsahuje podrobne rozpracované aktivity a hry (vrátane výkonovýc..

22,00 €

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 1

VZORY DOKUMENTOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 1

Obsah USB kľúča je určený riaditeľkám materských škôl. Nosič obsahuje 16 textov formátu Word, pričom..

19,00 €

RIADENIE A ROZVOJ MATERSKEJ ŠKOLY

RIADENIE A ROZVOJ MATERSKEJ ŠKOLY

Publikácia Riadenie a rozvoj materskej školy je poradcom riaditeľa MŠ pri riadení materskej školy vo..

76,00 €

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI

Prvýkrát sa na Slovensku zavádza povinné predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 5 rokov a jeho imp..

22,00 €

DVOULETÉ DETI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – OD JARA DO LÉTA

DVOULETÉ DETI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – OD JARA DO LÉTA

V druhom pokračovaní brožúry Dvojročné deti v predškolskom vzdelávaní s podtitulom Od jari do l..

17,00 €

DVOULETÉ DETI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – OD PODZIMU DO ZIMY

DVOULETÉ DETI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – OD PODZIMU DO ZIMY

Brožúra Dvojročné deti v predškolskom vzdelávaní s podtitulom Od jesene do zimy je venovaná v prvom ..

17,00 €

STAROSTLIVOSŤ O DETI DO 3 ROKOV

STAROSTLIVOSŤ O DETI DO 3 ROKOV

Publikácia Starostlivosť o deti do 3 rokov sa predáva v špeciálnom predplatnom aktualizačnom modeli ..

150,00 €

ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM

ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM

V materskej, základnej i strednej škole môžu okrem učiteľov pôsobiť aj zamestnanci, ktorí poskytuj..

83,00 €

ŠKÔLKAR

ŠKÔLKAR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo pod č. 2022/12170:9-A22..

10,00 €

ASISTENT PEDAGOGA V MATEŘSKÉ ŠKOLE

ASISTENT PEDAGOGA V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Brožúra prináša komplexný pohľad na činnosť asistenta pedagóga v materskej škole so všetkými jej špe..

20,00 €

SVET ŠKÔLKARA – UMENIE A KULTÚRA / ZDRAVIE A POHYB

SVET ŠKÔLKARA – UMENIE A KULTÚRA / ZDRAVIE A POHYB

NEPREHLIADNITE ZĽAVY:Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:       ..

83,00 €

SVET ŠKÔLKARA – JAZYK A KOMUNIKÁCIA / MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

SVET ŠKÔLKARA – JAZYK A KOMUNIKÁCIA / MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

NEPREHLIADNITE ZĽAVY:Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:          &..

83,00 €

SVET ŠKÔLKARA – ČLOVEK A PRÍRODA / ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ / ČLOVEK A SVET PRÁCE

SVET ŠKÔLKARA – ČLOVEK A PRÍRODA / ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ / ČLOVEK A SVET PRÁCE

NEPREHLIADNITE ZĽAVY:Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:       ..

83,00 €