Jazyk
Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

Jak zvládat stres za pomoci toho, co už dávno umíte | 20.11.2023

Lektori:

MUDr. Karel Nešpor, CSc.

MUDr. Karel Nešpor, CSc.

známý český psychiatr specializovaný na léčbu návykových nemocí, publicista a pedagog

V roce 1976 absolvoval studia medicíny na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. Roku 1981 vykonal atestaci z psychiatrie, v roce 1984 pak specializační atestaci pro obor léčení návykových nemocí a roku 1987 završil dlouhodobý výcvik v psychoterapii. V roce 1992 získal vědeckou hodnost kandidáta věd (CSc.). V témže roce absolvoval měsíční studijní pobyt v USA. Od roku 1991 do roku 2017 vedl primariát mužského oddělení závislostí Psychiatrické nemocnice Bohnice, dnes je emeritním primářem. Do roku 2006 zastával funkci vědeckého sekretáře Společnosti návykových nemocí České lékařské společnosti, zároveň působil jako koordinátor Evropského akčního plánu o alkoholu SZO pro Českou republiku. Přednáší pro zdravotníky v rámci jejich vzdělávání. Je autorem několika desítek odborných a populárně naučných knih a řady odborných článků o léčení návykových nemocí, józe, relaxaci, zvládání stresu, sebeovládání, zdravých emocích atd. Mnohé z nich jsou volně přístupné na jeho osobním webu, kam pravidelně přispívá. Jeho knihy se těší čtenářskému zájmu díky jejich srozumitelnosti a humornému nadhledu. V nakladatelství Raabe byly publikovány tyto knihy: Adiktologie pro všeobecné lékaře, Přirozené způsoby zvládání stresu a Úsměv a smích pomáhajíc profesí. Ve volném čase se zabývá jógou, čchi-kungem, relaxačními technikami, studiem smíchu a literární tvorbou.