Jazyk
Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

Psychohygienické minimum pedagógov | 12.12.2023

Starostlivosť o mentálne zdravie v edukačnej realite


Lektori:

PhDr. Peter Kusý, PhD.

PhDr. Peter Kusý, PhD.

Psychológ, terapeut, lektor

Psychológ, terapeut a lektor, ktorý aktuálne pôsobí na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, kde okrem psychologických disciplín vedie aj kurzy muzikoterapie a muzikofiletiky. Okrem toho má vlastnú terapeutickú prax kde pracuje od predškolákov, cez dospievajúcich, až po dospelých klientov. V praxi sa opiera o princípy integrovanej psychoterapie a využíva prvky expresívnych prístupov - najmä muzikoterapie. Výskumne a publikačne sa venuje témam z oblasti hudobnej psychológie a muzikoterapie, je autorom vysokoškolskej učebnice Pedagogicko-psychologická diagnostika v edukačnej realite. Lektoruje rôzne vzdelávania na témy týkajúce sa rozvoja sociálnych a komunikačných zručností, možností využitia hudby v terapeuticko-edukačnom kontexte, ako aj psychohygieny a stres manažmentu v pomáhajúcich profesiách a pod.