• VZTAHY A NÁSTRAHY VE ŠKOLNÍ TŘÍDĚ

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-7496-391-9

VZTAHY A NÁSTRAHY VE ŠKOLNÍ TŘÍDĚ


Kniha sa venuje triede ako sociálnej skupine s akcentom na začlenenie žiakov so ŠVP, žiakov so sociálnym či kultúrnym znevýhodnením as tým súvisiacim problémom prevencie rasizmu a xenofóbie.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    20,00 €

ks

Popis

Začlenenie a akceptácia žiakov so ŠVP v rámci školskej triedy so sebou môže prinášať rôzne, často ťažko predvídateľné úskalia. Úspešné začlenenie týchto žiakov je pravdepodobnejšie, pokiaľ učiteľ pri výchovno-vzdelávacom procese nepodceňuje prácu so skupinou, jej dynamikou a vzťahovou rovinou.


ODBORNÁ GARANCIA

Autori:  Mgr. Zdenka Ženatová
              

OBSAH

1. Vzťahy v triede s akcentom na deti so ŠVP
Predkladaný text sa zameriava na základné tézy tzv. spoločného vzdelávania v kontexte školskej triedy. Pokúša sa predstaviť zákonitosti triedy ako sociálnej skupiny. Obe tieto problematiky súvisia s vnímaním heterogenity, pokiaľ nedôjde k ich prepojeniu, stáva sa náročným aj začlenenie žiaka s potrebou podporných opatrení do školského kolektívu. Sociálnu klímu triedy netvorí iba žiak so špeciálne vzdelávacími potrebami, ale aj deti intaktné. Dôležitým spolutvorcom klímy je učiteľ v spolupráci s asistentom pedagóga, ktorých postoje a prístup môžu k začleneniu takého žiaka prispievať.

2. Žiak so sociálnym alebo kultúrnym znevýhodnením v školskej triede
Príspevok sa snaží nahliadnuť na problematiku žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami nezdravotného charakteru – tých, u ktorých do vzdelávania vstupuje sociálne alebo kultúrne znevýhodnenie, odlišné životné a iné kultúrne podmienky. Prináša základnú orientáciu v problematike aj typy pre vlastnú prácu.

3. Prevencia rasizmu a xenofóbie
Príspevok sa snaží uchopiť tému prevencie rasizmu a xenofóbie. Ide o potrebnú, ale citlivú problematiku, často súvisiacu s otváraním argumentačného a konfrontačného priestoru. Text hľadá oporu v kurikulárnych dokumentoch, zákonoch aj metodických pokynoch. Snaží sa odhaliť teoretickú základňu, ktorej znalosť je potrebná pre preventívnu prácu, a prináša aj tipy na techniky, ktoré túto tému ponímajú interaktívne. Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Jazyk český
Typ produktu brožúra
Počet strán 120
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Jazyk český
Typ produktu brožúra
Počet strán 120
Formát A4

Súvisiace produkty

UČITEL A PRÁCE SE TŘÍDOU

UČITEL A PRÁCE SE TŘÍDOU

Základom kvalitnej výučby je dobre zvládnuté riadenie triedy. Každý učiteľ teda musí byť aj schopným..

20,00 €

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Pedagogická asistencia je moderný pedagogický nástroj zvyšovania kvality procesov a výsledkov edukác..

22,00 €

ROZVOJ UČITELE A PÉČE O SEBE

ROZVOJ UČITELE A PÉČE O SEBE

Učiteľské povolanie patrí z viacerých dôvodov k jednému z najnáročnejších. Brožúra sa zameriava niel..

22,00 €

SEBEOBRANA UČITELE

SEBEOBRANA UČITELE

Dnešní pedagógovia musia čeliť celému radu výziev, ale aj prekážok. Jednou z nich môže byť aj tlak v..

22,00 €

ASISTENT PEDAGOGA A KLIMA TŘÍDY

ASISTENT PEDAGOGA A KLIMA TŘÍDY

Asistenti pedagóga sú personálnou posilou pre pedagogické zbory a je potrebné sa zaoberať funkčnosťo..

20,00 €

ASISTENT PEDAGOGA V MATEŘSKÉ ŠKOLE

ASISTENT PEDAGOGA V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Brožúra prináša komplexný pohľad na činnosť asistenta pedagóga v materskej škole so všetkými jej špe..

20,00 €