Články

Školáci sa po reforme budú učiť aj to, ako sa chrániť pred pohlavnými chorobami

Školáci sa po reforme budú učiť aj to, ako sa chrániť pred pohlavnými chorobami
Ako si urobiť samo vyšetrenie prsníkov a semenníkov, vybrať si antikoncepciu či ako sa chrániť pred pohlavnými chorobami. Aj tieto témy sa po reforme budú deti učiť v školách. Vzťahová a sexuálna výchova síce nebude samostatný predmet, ale výrazne sa rozšíri.

O vzťahoch a sexe sa v súčasnosti žiaci učia na biológii, občianskej náuke a etickej výchove. Spolu s veľkou reformou školstva, ktorá odštartuje v roku 2026, pribudnú aj nové témy.

V rámci vzťahov a sexuality sa žiaci budú učiť ako vytvárať zdravé vzťahy či ako sa starať o svoje sexuálne a reprodukčné zdravie.

„Rozmanitosť rodín, rozoznávať zdravé a nezdravé znaky vo vzťahu, vzdelávanie k súhlasu, čo je vlastne prevencia sexuálneho násilia a obťažovania,“ hovorí Zuzana Bendíková, spoluautorka štátneho vzdelávacieho programu, výkonná riaditeľka organizácie inTYMYta a tiež spoluautorka pracovných učebníc Vzťahová a sexuálna výchova, ktoré vyšli vo vydavateľstve EXPOL PEDAGOGIKA.

„Sexualita, zdravie a krása, vylepšovanie ľudského tela, eutanázia, interrupcia, prenatálna medicína s rešpektom k rôznym názorom vzhľadom na kontroverziu niektorých tém,“ vysvetľuje projektový špecialista pre tvorbu štátneho vzdelávacieho programu Arnold Kiss.

Autorský tím vychádzal z vývinovej psychológie, štandardov Unesca a skúseností z Holandska, kde tieto témy začali učiť už dávno. Obsah prispôsobili slovenským podmienkam.

„Nie je to zdieľanie osobných skúseností, nie je to vymáhanie informácií, ktoré sú súkromné pre mládež. Zároveň to nie je forma zakazovania a nátlaku,“ konštatuje Zuzana Bendíková.


Aj citlivejšie témy

Ako vyjadriť nesúhlas sa začnú deti učiť v prvom až treťom ročníku. Ďalšie témy pribudnú od štvrtého ročníka. Rodičia sa tak musia stotožniť s tým, že súčasťou vzdelávania budú aj citlivejšie témy. „Je na mieste, aby učiteľ správnym spôsobom veku primerane formuloval jednotlivé témy tomu dieťaťu, komunikoval s tým dieťaťom, rozprával mu o tom, je na mieste, ak aj takéto témy s citlivejším obsahom sú súčasťou vzdelávacieho obsahu v školách,“ uvádza Erika Drgoňová riaditeľka ZŠ SNP Ostredková v Bratislave.


TIP PRE UČITEĽOV: NOVÉ PRACOVNÉ UČEBNICE Vzťahovej a sexuálnej výchovy pre školy

 

Moderná pracovná učebnica s názvom Vzťahová a sexuálna výchova 2 pre žiakov vo veku od 10 do 15 rokov. Pracovná učebnica je vekovo vhodná pre druhý stupeň základných škôl a má 10 tematických celkov. Tvorili ju lektorky s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti vzťahovej a sexuálnej výchovy na školách. Lektorsky jej obsah a vekové prispôsobenie odobrili odborníci z radov pedagogiky, psychológie aj pediatrie a gynekológie.

Obsahuje aktivity na zamyslenie, praktické príklady zo života tínedžerov, riešenia.

Učí danú vekovú skupinu zdravým, bezpečným, rešpektujúcim vzťahom.

Pomáha orientovať sa v prostredí internetu, nebezpečných hoaxov a nedôveryhodných zdrojov.

Obsahuje informácie podložené aktuálnym výskumom odborníkov a odborníčok z oblasti psychológie a medicíny.

Zdôrazňuje rovnosť bez ohľadu na vek, farbu kože, vieru, sexuálnu orientáciu, bydlisko.

Slúži ako sprievodca pri rozhovoroch medzi rodičmi a ich deťmi.

Radí danej vekovej skupine, kam sa obrátiť v oblasti vzťahov, sexuality, intimity.
Pracovná učebnica Vzťahová a sexuálna výchova 3 pre žiakov vo veku od 15 do 18 rokov.
Zaujala vás téma vzťahovej a sexuálnej výchovy v školách? Viete, že na Slovensku aktuálne prebieha projekt Sexuálne (ne)vzdelávanie a jeho nástrahy na webe, ktoré od roku 2022 realizuje OZ European Pedagogical Club v spolupráci so svojimi partnermi?


„Na začiatku projektu, v roku 2022, sme sa zaviazali, že v rámci projektu pripravíme pre učiteľov sériu učebných materiálov, zorganizujeme pre nich nielen online webináre, ale aj školenia naživo a vytvoríme podporné edukačné videá, ktoré takto budú predstavovať naozaj komplexný balík metodickej podpory pre učiteľov smerom k vzťahovej a sexuálnej výchove. S dostatočným zadosťučinením dnes môžeme skonštatovať, že naše záväzky sa nám úspešne darí plniť,“ povedala Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová za OZ European Pedagogical Club.VIDEO O PROJEKTE SI POZRITE TU


Okrem iného majú v rámci projektu Sexuálne (ne)vzdelávanie a jeho nástrahy na webe vzniknúť aj štyri edukačné videá pre učiteľov. „Vzdelávacie videá budú slúžiť pedagógom nielen na získanie informácii, ale budú využiteľné v škole priamo na vyučovaní so žiakmi, to isté sa týka aj rodičov. Chceme dosiahnuť, aby dospelí stratili zábrany, získali informácie a zručnosti, konkrétne postupy a aktivity, ako majú s deťmi pracovať, ako sa s nimi zhovárať aj na citlivé témy,“ upozornila Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová.

V apríli realizátori projektu predstavili prvé edukačné video s názvom Čo (ne)zdieľať a s kým?, ktoré sa týka najmä problematiky sextingu, t.j. (písania o sexe). Niekedy zahŕňa aj posielanie polonahých alebo nahých fotografií, či videí, ako aj návrhy na sexuálnu aktivitu. 


VIDEO si môžete pozrieť TU.


Prostredníctvom videa budú žiaci vedieť:

* Popísať príklady výhod a možných nebezpečenstiev internetu a sociálnych médií.

* Ilustrovať spôsoby, akými môžu byť sociálne siete, internet a telefóny zdrojmi nechcenej sexuálnej pozornosti.

* Identifikovať možnosti, ktorým mládež dôveruje, o sexuálne explicitných správach alebo o sextingu.

K videu lektori pripravili aj metodický materiál pre učiteľa, ktorý prináša pedagógom odporúčaný postup, resp. akési rámcovanie, ako je video možné využiť počas vyučovacej hodiny, ako viesť diskusiu so žiakmi. Metodický materiál takisto obsahuje aj Linky pomoci, na ktoré sa môžu žiaci v prípade potreby a pocitu ohrozenia bez obáv obrátiť.


Metodický materiál si môžu učitelia stiahnuť TU

Podporné materiály pre učiteľov sú voľne dostupné TU Projekt finančne podporil Fond SK-NIC.


Podpora z Fondu SK-NIC prostredníctvom tohto projektu pomôže šíreniu informácií o dôležitej tabuizovanej téme.

Zdroj: RAABE, tvnoviny.sk