Články

Aktuality - Školstvo


Školstvo
Práve prebiehajú zápisy predškolákov do prvých ročníkov základných škôl. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty ...
Školstvo
Presne 333 kresieb z každého ročníka postúpilo do ďalšieho kola už ôsmeho ročníka čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok 8. Spolu 1 332 detských výtvorov sa teraz bude...
Školstvo
Vstup do prvého ročníka je pre každé dieťa významným medzníkom na jeho ceste za poznaním. V našich podmienkach sa spája so začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď die...
Školstvo
Po vynútenej dvojročnej prestávke spôsobenej koronakrízou sa 9. ročník medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov Učiteľ nie je Google 7  tento rok bude konať v dňoch 9....
Školstvo
Vyberte si z novej ponuky bezplatných RAABE a EXPOL webinárov. Na svoje si prídu učitelia v materských školách, ale aj v základných, pedagógovia na osemročných gymnáziách a dokonca...
Školstvo
Odborné nakladateľstvo Dr. Josef RAABE Slovensko získalo grant na medzinárodný projekt v rámci programu Erasmus+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy. Projekt s názvom LEADER...
Školstvo
Tohtoročným piatakom aj deviatakom nebudú odpustené žiadne Testovania 5 a 9, tieto skúšky prebehnú v bežnom režime, ako tomu bolo pred koronakrízou. V tejto súvislosti je dobré upo...
Školstvo
Prierezová téma Ochrana života a zdravia naberá v aktuálnej situácii na dôležitosti. Hoci by sme si všetci priali, aby deti a žiaci nikdy nepotrebovali informácie typu, ako si sprá...
Školstvo
Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko podporilo organizáciu prednášky s názvom Prečo chceme viac tituly než vedomosti, ktorú organizuje INESS – Inštitút ekonomických a spoločenský...
Školstvo
  Vyberte si z aktuálnej ponuky bezplatných webinárov (nielen) pre pedagógov. AKO NA DEZINFORMÁCIE (NIELEN) O VOJNE O tom, ako pracuje ľudská myseľ vo sve...
Školstvo
Prvé kreslenie, školský digitálny koordinátor, hudobná výchova, cudzinec v materskej škole, príprava škôlkarov na písanie a čítanie, prírodovedná gramotnosť, žiaci so ŠVVP, školské...
Školstvo
V polovici februára 2022 odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko predstavilo nový projekt – RAABE DIGITAL, ktorý bude v budúcnosti zastrešovať digitálne publikácie vydané odbornými ...
Zobrazenie 97 až 108 z 650 (55 stránok)