Články

Aktuality - Školstvo


Školstvo
Ako si urobiť samo vyšetrenie prsníkov a semenníkov, vybrať si antikoncepciu či ako sa chrániť pred pohlavnými chorobami. Aj tieto témy sa po reforme budú deti učiť v školách. Vzťa...
Školstvo
Nezabudnite skontrolovať nové témy bezplatných online webinárov a prihláste sa na tie, ktoré vás najviac zaujímajú. Vzdelávanie učiteľovInovačné vzdelávanie a aktualizačné vzd...
Školstvo
Okrem vydavateľskej činnosti je dôležitou a podstatnou oblasťou realizácie odborného vydavateľstva Dr. Josef RAABE Slovensko aj vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov. ...
Školstvo
Video s názvom Čo (ne)zdieľať a s kým? vzniklo v rámci projektu Sexuálne (ne)vzdelávanie a jeho nástrahy na webe, ktoré od roku 2022 realizuje OZ European Pedagogical Club v spolup...
Školstvo
Jediná slovenská ucelená husľová škola pre vyučovanie hry na husle pre základné školy bola slávnostne pokrstená v rámci Slávnostného otvorenia druhého dňa súťaže Schneiderova Trnav...
Školstvo
Nové webináre na koniec apríla a začiatok mája sú tu. Vyberte si ten, ktorý vás zaujíma pre vašu školskú prax. Opakujeme si s najmenšímiAktivizujúce metódy výučbyDátum: 25. ap...
Školstvo
Na Slovensku je  50 základných škôl, kde sa vzdeláva 20-tisíc detí, ktoré sa za 9-10 rokov nenaučia poriadne čítať, písať ani počítať. Napriek tomu, že absolvovali približne 1...
Školstvo
Široká ponuka jarných webinárov je tu. Od stredy 12. apríla sa opäť môžete vzdelávať v téme, ktorá vás zaujíma najviac. Tentokrát sú v ponuke témy nielen pre učiteľov ale aj pre ro...
Školstvo
Odborné nakladateľstvo Dr. Josef RAABE Slovensko získalo grant na medzinárodný projekt v rámci programu Erasmus+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy. Projekt s názvom LEADER...
Školstvo
Presne 333 kresieb z každého ročníka postúpilo do ďalšieho kola už deviateho ročníka čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok 9. Spolu 1 332 detských výtvorov sa teraz bude u...
Školstvo
S účinnosťou od 1. 5. 2023 sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov. Dotáciu n...
Školstvo
RAABE DIGITAL spúšťa kampaň výhod a zliav na nákup digitálnych učebníc a pracovných zošitov pre školy a učiteľov. Ktorú si zvolíte vy?DIGI učebnica pre učiteľa zadarmo? 50 % zľava ...
Zobrazenie 85 až 96 z 744 (62 stránok)