Články

Aktuality - Školstvo


Školstvo
Zvedavosť je pre dieťa predškolského veku typická. Treba ju uspokojiť všetkými možnými a atraktívnymi spôsobmi. Platí to pre každú oblasť rozvoja, zvlášť pre prírodovedne zameranú ...
Školstvo
Učitelia si musia uvedomiť, že slovenský jazyk je pre cudzinca veľmi náročný. Aj keď dieťa zvládne základy a dobre sa s ním dohovoria, je schopné s nimi komunikovať a v triede aktí...
Školstvo
Univerzálne metódy a odporúčania, ktoré by pomohli všetkým deťom s poruchami učenia, neexistujú, lebo každé dieťa má individuálne vzorce narušenia schopností. Prax však potvrdila, ...
Školstvo
Slovenská rocková skupina No name bude 9. júna 2022 v Hoteli SENEC hrať len pre učiteľov na RAABE konferencii.Odborné nakladateľstvo Dr. Josef RAABE Slovensko tu totiž organizuje u...
Školstvo
Každý zanietený pedagóg si kladie otázku, ako zaujať svojich žiakov, ako správne komunikovať, či ako zvýšiť záujem žiakov o svoj predmet a vzbudiť ich záujem o preberané učivo. Cha...
Školstvo
Kyberšikana alebo elektronické šikanovanie, e-šikana, online šikanovanie, cyberbullying, cybermobbing – ktorékoľvek z týchto pomenovaní znamená zámerné urážanie, vyhrážanie, posmie...
Školstvo
Poďte sa pozrieť na novú ponuku bezplatných webinárov pre učiteľov aj rodičov, ktorú sme pre vás pripravili na koniec apríla a začiatok mája. Opäť sa máte na čo tešiť.  ...
Školstvo
Testovanie, písomky, ústne skúšanie, preverovanie vedomostí. Na preukázanie vedomostí existuje mnoho ciest. Tomu však predchádza pochopenie učiva. Jedni ho pochopia ihneď v škole a...
Školstvo
...alebo koordinátor školského podporného tímu. Viete, čo všetko dokáže v škole?Regionálne školstvo v Slovenskej republike prechádza viacerými zmenami, ktoré reagujú na aktuálne pr...
Školstvo
O necelý mesiac čakajú piatakov, ktorí chcú študovať na osemročnom gymnáziu, prijímacie pohovory zo slovenského  jazyka a literatúry a z matematiky. Mnohí rodičia stavili na s...
Školstvo
Pokrytie všetkých výdavkov na nákup učebníc cudzieho jazyka. To je cieľom finančného príspevku z Plánu obnovy a odolnosti SR v objeme 7,6 milióna eur, ktorý je určený pre základné ...
Školstvo
Skontrolujte nové témy bezplatných webinárov pre pedagógov aj rodičov a poznačte si termíny do svojich kalendárov.   Finančné vzdelávanie. Ako na to? Ako sa v&n...
Zobrazenie 85 až 96 z 650 (55 stránok)