Články

Aktuality - Školstvo


Školstvo
Desiaty ročník medzinárodnej konferencie pre pedagógov Učiteľ nie je Google sa stal miestom, kde RAABE slovenským učiteľom vôbec po prvýkrát predstavilo novinku, ktorá má ambíciu p...
Školstvo
Ako nastúpiť na dynamickú cestu k dosiahnutiu rovnosti a diverzity v spoločnosti? Nemali by sme vnímať inklúziu predovšetkým ako príležitosť na zmenu myslenia a vzájomné učenie sa?...
Školstvo
Rodičia by mali prijať svoje deti také, aké sú, a hodnotenie by nemalo byť vnímané ako trest alebo odmena, ale skôr ako odraz snahy a pokroku.Koncoročné vysvedčenie je pre mnohé de...
Školstvo
10. ročník celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok, ktorú organizuje odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko spoločne s partnermi, pozná svojich víťazov. Odbor...
Školstvo
Vyberte si z aktuálnych tém bezplatných webinárov na koniec školského roka.Inklúzia v materskej školeAko podporiť inkluzívne prostredie a edukáciu v materskej školeDátum: 28. máj 2...
Školstvo
Najväčšie stretnutie učiteľov na Slovensku sa koná tento rok v termíne od 13. do 14. júna 2024 v bratislavskom Hoteli City Bratislava. Odborným garantom je Pedagogická fakulta Trna...
Školstvo
Štát podcenil situáciu so začlenením ukrajinských detí do vzdelávacieho systému, tvrdí Únia miest Slovenska. Výsledkom je, že deti doteraz neovládajú slovenský jazyk, nedostávajú p...
Školstvo
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) poskytlo zo štátneho rozpočtu (ďalej len „ŠR“) v roku 2024 základným školám, špeciálnym zákl...
Školstvo
Aj vy sa radi vzdelávate a hľadáte inšpirácie pre svoju pedagogickú prax? Učíte biológiu? Etiku? Pracujete v materskej škole? Máte diabetes? Zbystrite! Máme online bezplatný webiná...
Školstvo
Zápis do prvého ročníka je za vami a s ním aj správa, s ktorou ste možno nepočítali: Odklad školskej dochádzky. Namiesto očakávaného septembra v lavici nastane pre vaše dieťa ďalší...
Školstvo
Bezplatné online webináre sme tentokrát zamerali na inovačné vzdelávanie, aktivizujúce metódy výučby, zverejňovanie dokumentov v školských jedálňach, procesu prijímania detí do mat...
Školstvo
Presne 333 kresieb z každého ročníka postúpilo do ďalšieho kola jubilejného desiateho ročníka celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok 10. Spolu 1 332 detských...
Zobrazenie 1 až 12 z 739 (62 stránok)