Články

Aktuality - Školstvo


Školstvo
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže (NIVaM) spustilo verejnú konzultáciu vzdelávacích štandardov nového Štátne...
Školstvo
Už od najútlejšieho detstva deti ukazujú svoje vnímanie toho, čo je okolo nich, pomocou kresieb alebo pomocou maľby. Táto forma prejavu im umožňuje prejaviť obavy, pocity ako veľmi...
Školstvo
Prihláste sa na nové témy webinárov pre pedagógov. Pedagogický asistent v MŠ a v ZŠFormy a metódy práce pedagogických asistentovDátum: 31. január 2023 (utorok) o 17:00 hod.Lek...
Školstvo
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky poskytuje finančné prostriedky na rozvoj individuálnych profesijných zručností pedagogických a odborných zamestna...
Školstvo
Vstup do školy je významný medzník v živote dieťaťa, ktorým sa zásadne mení celkový spôsob života dieťaťa. Hrová činnosť ustupuje do pozadia, hlavnou činnosťou sa stáva učenie. Žia...
Školstvo
DECODE – taká je skratka medzinárodného projektu Erasmus+ s názvom Developing the COgnitivE Potential of Preschoolers from Disadvantaged Backgrounds, ktorého organizátorom, spolu s...
Školstvo
Školské osnovy sa venujú vzťahom a sexualite len okrajovo. Vzdelávacie štandardy k téme má priniesť pripravovaná kurikulárna reforma.Je to téma, ktorá sa týka každého človeka. Na S...
Školstvo
Ministerstvo školstva by podľa analytika malo vytvoriť systém, ktorý by umožnil, aby v školách pôsobili ukrajinsky hovoriaci pedagogickí asistenti, ako aj školskí psychológovia.Zab...
Školstvo
V dňoch 14. a 15. decembra 2022 sa v Bratislave konalo už druhé medzinárodné stretnutie siedmich partneroch z troch európskych krajín, ktorí spoločne realizujú projekt zameraný na ...
Školstvo
Koniec roka sa už tradične spája s bilancovaním. Inak tomu nebude ani v tomto článku. Sumarizujeme najnovšie tituly z produkcie učebnicového vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA. Nájdete...
Školstvo
Čitateľsko-výtvarná súťaž, ktorú už po deviatykrát do základných aj špeciálnych základných škôl prináša odborné nakladateľstvo Dr. Josef RAABE Slovensko, sa tak dostáva do svo...
Školstvo
Prihláste sa na bezplatné webináre pre učiteľov, témy aj tentokrát sľubujú množstvo podnetných námetov a inšpirácií pre prácu pedagógov. Profesijný rozvoj pedagogických a odbo...
Zobrazenie 61 až 72 z 694 (58 stránok)