Články

Aktuality - Školstvo


Školstvo
Učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA a odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko pripravili pre učiteľov základných škôl a osemročných gymnázií na koniec augusta až tri série bez...
Školstvo
Učitelia pozor! Podľa metodického usmernenia č. 2 k čerpaniu prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, poskytnutých na individuálny profesijný rozvoj...
Školstvo
Nie je to tak dávno, čo sa najväčší vydavatelia edukačných publikácií na Slovensku spojili a formou otvoreného listu oslovili prezidentku, premiéra aj ministra školstva v reakcii n...
Školstvo
Tri pozitívne posudky a jeden negatívny. Také je skóre učebnice Vzťahovej a sexuálnej výchovy 2 od združenia Intymyta, ktorá vyšla vo vydavateľstve Raabe. Traja odborníci učebnicu...
Školstvo
Rezort školstva konečne zverejnil aktualizované metodické usmernenie, ako postupovať pri výbere a nákupe učebníc v tzv. druhej etape, t.j. po navýšení rozpočtu na edukačné publikác...
Školstvo
V súvislosti s pôvodne nízkym rozpočtom na nákup učebníc na budúci školský rok, ktorý napokon minister školstva Daniel Bútora navýšil o 10 mil. eur, sa rozpútala diskusia o učebnic...
Školstvo
Dva mesiace prázdnin pred nástupom do prvého ročníka sú tu čo nevidieť. Dovolenkové obdobie môžete využiť na vylepšenie grafomotoriky, či zdokonalenie výslovnosti budúcich prvákov....
Školstvo
Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko a učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA pripravujú pre učiteľov základných škôl celkom nový typ vzdelávania. Bezplatné školenia pre ...
Školstvo
Predstavte si situáciu. Ste učiteľ na strednej škole a učíte vzťahovú a sexuálnu výchovu. Viete, ako by ste zodpovedali žiakom otázku z názvu tohto článku? Nebojte sa, máme pre vás...
Školstvo
Chcem chodiť len na takú školu, akú si vyberiem. Chcem študovať predmety, ktoré chcem. Chcem, aby ma skúšali, ako si určím ja. Moderné a ústretové? Absurdné a nepripravujúce na živ...
Školstvo
Aj napriek rastúcemu trendu navštevuje predprimárne vzdelávanie na Slovensku v porovnaní s priemerom krajín OECD menší podiel detí. MŠVVaŠ SR zverejnilo analýzu, v ktorej odborníci...
Školstvo
Financie na učebnice na nasledujúci rok budú podľa ministra školstva zapracované do návrhu štátneho rozpočtu.Na učebnice sa v tomto roku pridelí dodatočne desať miliónov eur. Po po...
Zobrazenie 61 až 72 z 744 (62 stránok)