• BALÍK PRE MATEMATIKÁRA

BALÍK PRE MATEMATIKÁRA


Didaktika matematiky I. + Didaktika matematika II. + Matematikov žalospev v špeciálnej cene! Získajte užitočných sprievodcov učiteľa po svete matematiky a spôsobmi matematického premýšľania. Ak je vaším zámerom vytvárať u žiakov pozitívny vzťah k matematike, je to práve tento výhodný balík, ktorý vám pomôže.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    82,00 € 28,00 €

ks

Popis

Známi britskí autori Anne a Len Frobisherovci zdôrazňujú vo svojej knihe potrebu zmeny postojov žiakov k matematike a možno aj zmeny postoja k matematike u učiteľa. Vychádzajú z toho, že matematika nemá byť len o uvažovaní typu "buď - alebo". Sú presvedčení o tom, že učiteľ by mal hľadať prístup, ktorý mu vyhovuje najviac a v neposlednom rade, ktorý vyhovuje jeho žiakom. Dielo je doplnené marginálnymi poznámkami, ktorými sú jednotlivé témy v Didaktike matematiky I. prepájané s obsahom nášho štátneho vzdelávacieho programu. Obe časti Didaktiky matematiky sú členené do mierne previazaných, ale samostatných kapitol. Každú kapitolu je teda možné čítať samostatne, tam, kde to bolo potrebné, sa nachádzajú odkazy na súvisiace kapitoly, úlohy či aktivity. Znamená to, že vždy môžete nájsť kapitolu, ktorá vám vyhovuje v danom čase a pre danú tému či oblasť.

DIDAKTIKA MATEMATIKY I. obsahuje:
skúmanie problémov a hľadanie riešení, keď dieťa neustále okolo seba zažíva matematickú skúsenosť, matematické výzvy pre žiaka, ale aj pre učiteľa samotného, úlohy, ktoré provokujú naše myslenie, návody, ako žiakov inšpirovať k využívaniu vlastnej intuície pri riešení matematických problémov, návody, ako sa naučiť analyzovať svoje hodiny matematiky, odporúčania, ako pomôcť žiakom odhaliť tie správne stratégie a tiež rady, ako si nájsť svoj prístup k vyučovaniu matematiky.

DIDAKTIKA MATEMATIKY II. obsahuje:
Návody na to, ako cez hľadanie riešení úloh rozvinúť u svojich žiakoch schopnosť myslieť a argumentovať matematicky. Povzbudenie k využívaniu rôznych spôsobov práce a k podpore spolupráce detí na hodinách matematiky. Vysvetlenie, prečo nie je nebezpečné nepoznať odpovede a nevedieť nájsť riešenie. Technológie, ktoré sú vhodné ako pomôcky na hľadanie riešení úloh. Procesy, ktoré prebiehajú pri hľadaní riešenia úloh. 

Matematikov žalospev
O neutešenej situácii vo vyučovaní matematiky aj úrovni matematických znalostí žiakov sa popísalo veľa kníh. Písali matematici - tým chýba množstvo matematických tém, ktoré sa kedysi deti učili aj na obyčajných základných školách aj gymnáziách. Písali učitelia, ktorým v školách chýbajú učebnice, u detí sústredenie, záujem a schopnosť riešiť úlohy. Matematikov žalospev je však kniha, ktorú píše človek s bohatými skúsenosťami z oboch strán.


ODBORNÁ GARANCIA

Autor: Anne a Len Frobisherovci
Editor: RNDr. Peter Bero, PhD.
Prekladateľka: Mgr. Barbora Kamrlová, PhD., M.A.

Autor:
Paul Lockhart
Odborný preklad: Mgr. Barbora Kamrlová, PhD., M.A.
Odborná spolupráca: prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc. 

Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ inštitúcie základná škola
Typ produktu 2 x publikácia + 1 x brožúra
Určené pre učiteľ matematiky
Počet strán 150 + 164 + 106
Formát 2 x A4 + 1 x A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ inštitúcie základná škola
Typ produktu 2 x publikácia + 1 x brožúra
Určené pre učiteľ matematiky
Počet strán 150 + 164 + 106
Formát 2 x A4 + 1 x A5

Súvisiace produkty

ZBIERKA ÚLOH Z MATEMATIKY pre 6. ročník základnej školy pre sluchovo postihnutých

ZBIERKA ÚLOH Z MATEMATIKY pre 6. ročník základnej školy pre sluchovo postihnutých

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/15998:5-A2201Zbierka úloh obsahuje úlohy na opakovanie..

24,00 €

ZBIERKA ÚLOH Z MATEMATIKY pre 7. ročník základnej školy pre sluchovo postihnutých

ZBIERKA ÚLOH Z MATEMATIKY pre 7. ročník základnej školy pre sluchovo postihnutých

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2017/2496:96-640AZbierka úloh obsahuje úlohy na opakovanie a prehĺ..

24,00 €

CESTOVATEĽSKÁ NÁSOBILKA

CESTOVATEĽSKÁ NÁSOBILKA

  Pracovný zošit, spracovaný v súlade s iŠVP, je určený najmä pre žiakov tretieho (čiastočne..

5,00 €

DIDAKTIKA MATEMATIKY II.

DIDAKTIKA MATEMATIKY II.

Didaktika je o skúmaní matematických problémov a o tom, ako tieto problémy zapojiť do prirodzeného p..

16,00 € 33,00 €

MATEMATIKOV ŽALOSPEV

MATEMATIKOV ŽALOSPEV

Paul Lockhart, pôvodne aktívny vedec, matematik, pôsobiaci na najlepších amerických univerzitách, sa..

7,00 € 16,00 €

DIDAKTIKA MATEMATIKY I.

DIDAKTIKA MATEMATIKY I.

Známi britskí autori Anne a Len Frobisherovci zdôrazňujú vo svojej knihe potrebu zmeny postojov žiak..

16,00 € 33,00 €