• DIDAKTIKA MATEMATIKY II.

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-200-5

DIDAKTIKA MATEMATIKY II.


Voľné pokračovanie publikácie Didaktika matematiky II. od britských autorov Anne a Len Frobisherovcov. Sprievodca učiteľa po svete matematiky a matematického premýšľania. Pomáha učiteľom využívať hľadanie riešení úloh vo svojom učení. Zámerom je, aby práve cez hľadanie riešení úloh učitelia matematiky u detí rozvíjali ich schopnosť samostatne myslieť, a súčasne aj argumentovať matematicky v skupinách.

 • Dostupnosť: Skladom
 • Cena s DPH
  33,00 € 16,00 €

ks

Popis

Didaktika je o skúmaní matematických problémov a o tom, ako tieto problémy zapojiť do prirodzeného procesu učenia sa žiakov.
Známi britskí autori Anne a Len Frobisherovci zdôrazňujú vo svojej tvorbe potrebu zmeny postojov žiakov k matematike a možno aj zmeny postoja k matematike u učiteľa. Vychádzajú z toho, že matematika nemá byť len o uvažovaní typu "buď - alebo". Sú presvedčení o tom, že učiteľ by mal hľadať prístup, ktorý mu vyhovuje najviac a v neposlednom rade, ktorý vyhovuje jeho žiakom.

Pozrite si video, v ktorom sa autori priamo z Leeds prihovorili účastníkom konferencie Učiteľ nie je Google 2 počas slávnostného galavečera.

Dielo je doplnené marginálnymi poznámkami, ktorými sú jednotlivé témy v Didaktike matematiky II. prepájané s obsahom nášho štátneho vzdelávacieho programu.


V knihe môžete nájsť:

 • Návody na to, ako cez hľadanie riešení úloh rozvinúť u svojich žiakoch schopnosť myslieť a argumentovať matematicky.
 • Povzbudenie k využívaniu rôznych spôsobov práce a k podpore spolupráce detí na hodinách matematiky.
 • Vysvetlenie, prečo nie je nebezpečné nepoznať odpovede a nevedieť nájsť riešenie.
 • Technológie, ktoré sú vhodné ako pomôcky na hľadanie riešení úloh.
 • Procesy, ktoré prebiehajú pri hľadaní riešenia úloh.

DIDAKTIKA MATEMATIKY II. prináša odpovede napríklad aj na tieto otázky:

 • Ako môžete vy aj žiaci formulovať hodnotné zadania úloh?
 • Ako u detí rozvíjať výpočtové zručnosti?
 • Pomôže mi vyhodnotenie vlastných matematických postojov pri osvojení nového prístupu zameraného na hľadanie riešení?
 • Kedy majú deti z hľadania riešení dobrý pocit?
 • Ako vhodne usporiadať triedu a štruktúrovať hodinu matematiky?

Čo si myslí Peter Bero, editor Didaktiky matematiky a uznávaný autor mnohých učebníc matematiky o novinke?

ODBORNÁ GARANCIA

Autori: Anne a Len Frobisherovci

Editor: RNDr. Peter Bero, PhD.

Prekladateľka: Mgr. Barbora Kamrlová, PhD., M.A.

Anne Frobisher
vyštudovala predškolskú pedagogiku a strávila celú profesionálnu kariéru pri predškolskej
výchove a na prvom stupni základnej školy. Po absolvovaní trojročného štúdia na Pedagogickej škole v Leedse získala diplom v odbore učiteľstvo s prácou na tému Výskum práce detí na hľadaní riešení matematických úloh. Bola súčasne koordinátorkou matematiky a elementárnej pedagogiky. Je spoluautorkou mnohých publikácií určených na vyučovanie a hodnotenie školskej matematiky. Venuje sa najmä príprave materiálov, ktoré motivujú deti na každej vedomostnej úrovni k hľadaniu riešení matematických úloh. Výsledkom jej práce je zbierka úloh pre prvý stupeň nazvaná Rozlúštenie matematiky pre írske základné školy. Táto zbierka obsahuje viac než 200 úloh z celého matematického kurikula.

Len Frobisher
učil najprv matematiku v sekundárnom vzdelávaní, neskôr prešiel na prvý stupeň.
Prednášal matematiku na dvoch večerných pedagogických školách a neskôr sa stal hlavným prednášajúcim učiteľstva matematiky na dnešnej Leedskej univerzite. Viedol skupinu, ktorá pripravila jeden z prvých bakalárskych študijných odborov učiteľstva matematiky. Pôsobil tiež ako poradca pre učebné materiály matematiky prvého stupňa pre nakladateľstvo E. J. Arnold. Na Pedagogickej fakulte Univerzity v Leedse pracoval na projekte Prime Project, ktorý sa zameriaval predovšetkým na úlohu riešenia matematických úloh na prvom stupni. Jeho záujmy sa neskôr posunuli k hodnoteniu v matematike, stal sa koordinátorom matematiky pre MAK2, projekt, ktorého úlohou bolo pripraviť prvý národný SAT pre prvý stupeň (štandardný vyhodnocovací test na ukončenie danej etapy vzdelávania), zameraný na žiakov vo veku 10 – 11 rokov. Uverejnil viac než 70 kníh pre deti a učiteľov, je editorom a spoluautorom veľmi úspešnej publikácie Učíme sa vyučovať čísla: Príručka pre študentov a učiteľov na prvom stupni a Učíme sa učiť o útvaroch a telesách: Príručka pre študentov a učiteľov na prvom stupni.

OBSAH

Kapitoly 1 – 6 nájdete v Didaktike matematiky I.
Ako používať túto knihu

Úvod


7. Deti sa učia riešiť úlohy

     7.1 Prostredie na učenie zamerané na hľadanie riešení
     7.2 Hľadanie riešení úloh v ranom veku
     7.3 Rámec na hľadanie riešení úloh
     7.4 Deti hľadajú riešenia úloh
     7.5 Deti a afektívna doména
     7.6 Kolaboratívne učenie
     7.7 Komunikácia v kolaboratívnych skupinách
     7.8 Deti rozvíjajú výpočtové zručnosti .
     7.9 Deti formulujú úlohy

8. Učitelia a kurikulum zamerané na hľadanie riešení úloh

     8.1 Vlastnosti učiteľa
     8.2 Organizácia triedy a manažment
     8.3 Odborný rozvoj učiteľov zameraný na vyučovanie hľadania riešení úloh
     8.4 Tvorba plánu na hľadanie riešení úloh pre žiakov
     8.5 Štruktúra hodiny
     8.6 Učiteľove otázky deťom
     8.7 Infomačno-komunikačné technológie (IKT) a hľadanie riešení úloh

9. Vytváranie hodnotných úloh – zdroje a kontexty

     9.1 Formulovanie a vytváranie hodnotných úloh
     9.2 Úlohy pochádzajúce od detí
     9.3 Výpočtové úlohy
     9.4 Ako využiť pri tvorbe bohatých úloh fyzické predmety
     9.5 Každodenný život ako zdroj bohatých úloh

Použitá literatúra
Literárne zdroje v českom a slovenskom jazyku
Kľúčové slová
Kto sú Anne a Len Frobisherovci?

Tagy: metodická príručka, metodika, metodické poznámky, príručka pre učiteľa, poznámky pre učiteľa, zošit pre učiteľa, pre učiteľa, príručka učiteľa, metodika výučby, didaktikaObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu publikácia
Počet strán 164
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Prelistujte si ukážku

Ďalšie informácie

Typ produktu publikácia
Počet strán 164
Formát A4

Súvisiace produkty

CESTOVATEĽSKÁ NÁSOBILKA

CESTOVATEĽSKÁ NÁSOBILKA

  Pracovný zošit, spracovaný v súlade s iŠVP, je určený najmä pre žiakov tretieho (čiastočne..

5,00 €

BALÍK PRE MATEMATIKÁRA

BALÍK PRE MATEMATIKÁRA

Známi britskí autori Anne a Len Frobisherovci zdôrazňujú vo svojej knihe potrebu zmeny postojov žiak..

28,00 € 82,00 €

DIDAKTIKA MATEMATIKY I.

DIDAKTIKA MATEMATIKY I.

Známi britskí autori Anne a Len Frobisherovci zdôrazňujú vo svojej knihe potrebu zmeny postojov žiak..

16,00 € 33,00 €