• BALÍK VZORY DOKUMENTOV TVVP ISCED 1 + ISCED 2

BALÍK VZORY DOKUMENTOV TVVP ISCED 1 + ISCED 2


ZÍSKAJTE tematické výchovno-vzdelávacie plány pre 1. – 4. aj 5. – 9. ročník základnej školy na USB kľúči TERAZ ZA SUPER CENU vo výhodnom balíku!

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    80,00 € 72,00 €

ks

Popis

Výhodný balík Vzory dokumentov TVVP ISCED 1 + ISCED 2 obsahuje:


Na dvoch USB kľúčoch sú uvedené vzory tematických výchovno-vzdelávacích plánov, ktoré sú vypracované v súlade s inovovanými štátnymi vzdelávacími programami na všetky predmety a pre všetky ročníky základnej školy. Je to spolu 38+85 súborov tematických výchovno-vzdelávacích plánov vo formáte Word, ktoré môžete čiastočne editovať, 6+6 teoretických textov a 38+85 súborov tematických výchovno-vzdelávacích plánov vo formáte pdf pripravených v súlade s ISCED 1 a s ISCED 2.

Tematické výchovno-vzdelávacie plány ISCED 1 a ISCED 2 prinášajú:
• základné dokumenty na plánovanie vyučovania,
• TVVP na vyučovacie predmety pre 1. – 9. ročník ZŠ,
• TVVP pripravené podľa iŠVP. 


ODBORNÁ GARANCIA

Editorka: PaedDr. Mária Kubovičová
Autori: PaedDr. Mária Kubovičová a kolektív 

OBSAH USB 1

1. Teoretické informácie
1.1 Plánovanie vyučovania v kontexte základných dokumentov
1.2 Žiak a učenie – činitele ovplyvňujúce učenie sa žiaka
1.3 Štýly učenia sa žiaka
1.4 Zvyšovanie úspešnosti žiakov
1.5 Interaktívne vyučovanie a učenie skúsenosťou
1.6 Vyučovacie metódy využiteľné v dištančnom aj prezenčnom vzdelávaní

2. Tematické výchovno-vzdelávacie plány podľa ISCED 1

1. ročník
Slovenský jazyk a literatúra
Matematika
Prvouka
Etická výchova
Hudobná výchova
Výtvarná výchova
Telesná výchova

2. ročník
Slovenský jazyk a literatúra
Matematika
Prvouka
Etická výchova
Hudobná výchova
Výtvarná výchova
Telesná výchova

3. ročník
Slovenský jazyk a literatúra (jazyková časť)
Slovenský jazyk a literatúra (časť literatúra)
Anglický jazyk
Matematika
Informatika
Prírodoveda
Vlastiveda
Etická výchova
Pracovné vyučovanie
Hudobná výchova
Výtvarná výchova
Telesná výchova

4. ročník
Slovenský jazyk a literatúra (jazyková časť)
Slovenský jazyk a literatúra (časť literatúra)
Anglický jazyk
Matematika
Informatika
Prírodoveda
Vlastiveda
Etická výchova
Pracovné vyučovanie
Hudobná výchova
Výtvarná výchova
Telesná výchova      


OBSAH USB 2

1. Teoretické informácie
1.1 Plánovanie vyučovania v kontexte základných dokumentov
1.2 Žiak a učenie – činitele ovplyvňujúce učenie sa žiaka
1.3 Štýly učenia sa žiaka
1.4 Zvyšovanie úspešnosti žiakov
1.5 Interaktívne vyučovanie a učenie skúsenosťou
1.6 Vyučovacie metódy využiteľné v dištančnom aj prezenčnom vzdelávaní

2. Tematické výchovno-vzdelávacie plány podľa ISCED 2

5. ročník
Slovenský jazyk a literatúra (jazyková časť)
Slovenský jazyk a literatúra (časť literatúra)
Anglický jazyk
Matematika Informatika
Biológia
Dejepis
Geografia
Etická výchova
Náboženská výchova
Technika
Hudobná výchova
Výtvarná výchova
Telesná a športová výchova

6. ročník
Slovenský jazyk a literatúra (jazyková časť)
Slovenský jazyk a literatúra (časť literatúra)
Anglický jazyk
Matematika
Informatika
Fyzika
Biológia
Dejepis
Geografia
Občianska náuka
Etická výchova
Náboženská výchova
Technika
Hudobná výchova
Výtvarná výchova
Telesná a športová výchova

7. ročník
Slovenský jazyk a literatúra (jazyková časť)
Slovenský jazyk a literatúra (časť literatúra)
Anglický jazyk
Matematika
Informatika
Fyzika
Chémia
Biológia
Dejepis
Geografia
Občianska náuka
Etická výchova
Náboženská výchova
Technika
Hudobná výchova
Výtvarná výchova
Telesná a športová výchova

8. ročník
Slovenský jazyk a literatúra (jazyková časť)
Slovenský jazyk a literatúra (časť literatúra)
Anglický jazyk
Matematika
Informatika
Fyzika
Chémia
Biológia
Dejepis
Geografia
Občianska náuka
Etická výchova
Náboženská výchova
Technika
Hudobná výchova
Výtvarná výchova
Telesná a športová výchova

9. ročník
Slovenský jazyk a literatúra (jazyková časť)
Slovenský jazyk a literatúra (časť literatúra)
Anglický jazyk
Matematika
Fyzika
Chémia
Biológia
Dejepis
Geografia
Občianska náuka
Etická výchova
Náboženská výchova
Technika
Výchova umením
Výtvarná výchova
Telesná a športová výchova     Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ inštitúcie základná škola
Typ produktu editovateľné dokumenty Word a PDF
Počet strán 1 505 + 3 654
Formát 2x USB nosič

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ inštitúcie základná škola
Typ produktu editovateľné dokumenty Word a PDF
Počet strán 1 505 + 3 654
Formát 2x USB nosič

Súvisiace produkty

VZORY DOKUMENTOV PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY – TVVP ISCED1

VZORY DOKUMENTOV PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY – TVVP ISCED1

Na USB kľúči sú uvedené vzory tematických výchovno-vzdelávacích plánov, ktoré sú vypracované v súlad..

40,00 €

VZORY DOKUMENTOV PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY – TVVP ISCED2

VZORY DOKUMENTOV PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY – TVVP ISCED2

Na USB kľúči sú uvedené vzory tematických výchovno-vzdelávacích plánov, ktoré sú vypracované v súlad..

40,00 €

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ OD A PO Z

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ OD A PO Z

Publikácia prináša vychovávateľom bohatý materiál na samovzdelávanie – rozširovanie a prehlbovanie ..

83,00 €

TEMATICKÉ VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE PLÁNY

TEMATICKÉ VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE PLÁNY

Dielo ponúka konkrétne vypracované tematické plány postupne pre všetky predmety a ročníky ZŠ. P..

83,00 €