• BIOLÓGIA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A 3. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM – UČEBNICA

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8280-386-3

BIOLÓGIA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A 3. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM – UČEBNICA

NOVINKA
Nová učebnica biológie vychádza z požiadaviek aktuálneho aj nového ŠVP.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    18,00 €

ks

Popis


Nová učebnica prináša učivo biológie so zameraním na rozvoj bádateľských zručností žiakov, hlavné učivo je doplnené rozširujúcimi informáciami a zaujímavosťami v sprievode bohatých obrazových materiálov, množstva úloh a aktivít (problémové úlohy s možnosťou vyhľadania, spracovania a prezentovania informácií, diskusiou, argumentáciou; skúmanie pomocou pozorovania alebo experimentu, úlohy na opakovanie a reflexiu). Súčasťou učebnice sú elektronické pracovné materiály určené na vypracovanie úloh a aktivít, ktoré sa nachádzajú v učebnici. Žiaci sa k nim dostanú prostredníctvom QR kódov, ktoré sú umiestnené pri každej kapitole. 


ODBORNÁ GARANCIA

Autorky:

doc. PaedDr. Jana Fančovičová, PhD.

doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD.

PhDr. Michael Fuchs

PaedDr. Mariana Páleníková


OBSAH


Úvod

Základné životné procesy organizmov
1. Bunka
2. Výživa organizmov
3. Dýchanie organizmov
4. Transport látok v tele organizmov
5. Vylučovanie organizmov
6. Dráždivosť, citlivosť a pohyb organizmov
7. Regulačné mechanizmy organizmov
8. Rozmnožovanie a vývin organizmov

Dedičnosť a premenlivosť organizmov
9. Podstata dedičnosti
10. Zákonitosti prenosu dedičných znakov
11. Význam dedičnosti a premenlivosti

Životné prostredie organizmov a človeka
12. Faktory ovplyvňujúce životné prostredie organizmov
13. Starostlivosť o životné prostredie
Register pojmovObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Počet strán 154
Formát A4
Rok vydania 2024

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Počet strán 154
Formát A4
Rok vydania 2024

Súvisiace produkty

DIGI BIOLÓGIA 7 UČEBNICA

DIGI BIOLÓGIA 7 UČEBNICA

DIGITÁLNA UČEBNICA Biológia pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúd..

18,00 €

DIGI A PRINT BIOLÓGIA 7 UČEBNICA

DIGI A PRINT BIOLÓGIA 7 UČEBNICA

Balík obsahuje:Ročný prístup do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Biológia pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymná..

27,00 €

BIOLÓGIA PRE 5. ROČNÍK ZŠ

BIOLÓGIA PRE 5. ROČNÍK ZŠ

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2017/13905:4-640AŽiak si s pomocou pracovného zošita upevní..

3,50 € 7,00 €

BIOLÓGIA PRE 5. ROČNÍK ZŠ – UČEBNICA

BIOLÓGIA PRE 5. ROČNÍK ZŠ – UČEBNICA

UŽ PRI OBJEDNÁVKE JEDNÉHO PRACOVNÉHO ZOŠITA ZÍSKATE METODICKÚ PRÍRUČKU ZADARMO ** ku ..

18,00 €

BIOLÓGIA PRE 5. ROČNÍK ZŠ S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – UČEBNICA

BIOLÓGIA PRE 5. ROČNÍK ZŠ S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – UČEBNICA

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2019/11766:2-A1001ODBORNÁ GARANCIA Autori: Uhereková Már..

24,00 €

BIOLÓGIA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A 4. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

BIOLÓGIA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A 4. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

  Žiak si pomocou pracovného zošita Biológia pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnáz..

3,50 € 7,00 €

BIOLÓGIA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A 3. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

BIOLÓGIA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A 3. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

  Žiak si pomocou pracovného zošita Biológia pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymná..

3,50 € 7,00 €

BIOLÓGIA PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

BIOLÓGIA PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2017/13906:4-640AŽiak si pomocou pracovného zošita Biológia..

3,50 € 7,00 €

BIOLÓGIA PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM – UČEBNICA

BIOLÓGIA PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM – UČEBNICA

UŽ PRI OBJEDNÁVKE JEDNEJ UČEBNICE ZÍSKATE METODICKÚ PRÍRUČKU ZADARMO ** ku každej obj..

18,00 €

BIOLÓGIA PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – UČEBNICA
BIOLÓGIA PRE 5. ROČNÍK ZŠ  PRE ŽIAKOV SO ZRAKOVÝM POSTIHNUTÍM (PREPIS DO BRAILLOVHO PÍSMA)

BIOLÓGIA PRE 5. ROČNÍK ZŠ PRE ŽIAKOV SO ZRAKOVÝM POSTIHNUTÍM (PREPIS DO BRAILLOVHO PÍSMA)

Doložka MŠVVaŠ č. 2016-9691/22368:9-100CUčebnica je orientovaná na poznávanie jednotlivých organizmo..

268,00 €

BIOLÓGIA PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM PRE ŽIAKOV SO ZRAKOVÝM POSTIHNUTÍM (PREPIS DO BRAILLOVHO PÍSMA)

BIOLÓGIA PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM PRE ŽIAKOV SO ZRAKOVÝM POSTIHNUTÍM (PREPIS DO BRAILLOVHO PÍSMA)

Doložka MŠVVaŠ SR č. 2014-872/36724:84-100CUčebnica nadväzuje svojím obsahom na učivo 5. ročníka tem..

268,00 €