• ČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ PRE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV  1. STUPŇA ZŠ

ČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ PRE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 1. STUPŇA ZŠ


Program inovačného vzdelávania je zameraný na problematiku rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov 1. stupňa základnej školy.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    150,00 €

NEPREHLIADNITE MNOŽSTVOVÉ ZĽAVY:

Počet súborov Cena za súbor
3 alebo viac 135,00 €
5 alebo viac 125,00 €
ks

Popis

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na prihlásenie sa do zakúpeného vzdelávacieho programu


Problematika rozvoja čitateľskej gramotnosti sa stáva čím ďalej, tým aktuálnejšou. Vyplýva to nielen z požiadaviek MŠVVaŠ SR ale aj z výsledkov úrovne čitateľskej gramotnosti slovenských žiakov v medzinárodnej štúdii PIRLS, či z požiadaviek samotných pedagógov.

Program inovačného vzdelávania je pripravený pre pedagógov na 1. stupni základnej školy.

V úvode je obsah programu koncentrovaný na teoretické východiská k danej problematike – čitateľská gramotnosť, čítanie s porozumením, procesy porozumenia čítaného textu z pohľadu medzinárodnej štúdie PIRLS.

Ďalej program ponúka vybrané techniky a stratégie, ktoré prispejú k rozvoju čitateľskej gramotnosti žiakov 1. stupňa základnej školy – uvádza opisy jednotlivých techník a stratégií podporené konkrétnymi ukážkami.

Absolvent programu inovačného vzdelávania si rozšíri a aktualizuje kompetencie v oblasti:

  • identifikovania procesov porozumenia čítaného textu,
  • tvorby úloh v kontexte jednotlivých procesov porozumenia čítaného textu,
  • aplikovania vybraných techník a stratégií na podporu čitateľskej gramotnosti žiakov 1. stupňa základnej školy do výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 

ROZSAH INOVAČNÉHO VZDELÁVANIA

50 hodín


LEKTORKA

PaedDr. Monika Gregušová
Je absolventkou Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici v odbore Učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy, neskôr tiež v odbore Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 2. stupeň základných škôl v predmete matematika. Svoj profesijný rast obohatila Prípravou kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ (ANJ) a rigoróznou skúškou na Pedagogickej fakulte PU v Prešove. Počas svojej 23-ročnej pedagogickej praxe v základnej škole zúročila poznatky nadobudnuté z predchádzajúcich štúdií. Zamerala sa na problematiku rozvoja čitateľskej, matematickej a finančnej gramotnosti žiakov základnej školy, ktorej sa venuje 6 rokov v pozícii lektor programov vzdelávania v Metodicko-pedagogickom centre i v ďalších vzdelávacích inštitúciách. V týchto oblastiach sa tiež podieľa na tvorbe a recenzovaní učebných zdrojov. 


OBSAH VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Vzdelávací program obsahuje učebné texty a vzdelávacie videá, ktoré ich dopĺňajú. Na overenie zvládnutia programu sú pripravené 2 dištančné úlohy.

Čitateľská gramotnosť

Medzinárodné štúdie v súvislosti s čitateľskou gramotnosťou

Procesy porozumenia čítaného textu

Metódy a techniky na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov 


PRE KOHO INOVAČNÉ VZDELÁVANIE ODPORÚČAME

Pre pedagogických a odborných zamestnancov 1. stupňa základných škôl.


SÚČASŤOU CENY JE

Vzdelávací program prebieha dištančnou formou. Pre jeho úspešné ukončenie je potrebné vypracovať a odoslať na kontrolu dištančné úlohy a absolvovať záverečnú prezentáciu pred trojčlennou komisiou. Po jeho úspešnom ukončení máte možnosť priznania príplatku za profesijný rozvoj vo výške 3 % tarifného platu.


Za účelom vydania osvedčenia o inovačnom vzdelávaní a vyhotovovania protokolu o záverečnej prezentácii spracovávame o vzdelávanej osobe nasledujúce osobné údaje: titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, adresa trvalého alebo obdobného pobytu. Tieto údaje spracúvame za účelom riadneho splnenia zákonnej povinnosti, ktorá vyplýva zo zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 


Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ inštitúcie základná škola
Typ produktu inovačné vzdelávanie
Určené pre pedagogickí a odborní zamestnanci 1. stupňa ZŠ
Trvanie 50 hodín

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Pozrite si webinár

Webinár

Ďalšie informácie

Typ inštitúcie základná škola
Typ produktu inovačné vzdelávanie
Určené pre pedagogickí a odborní zamestnanci 1. stupňa ZŠ
Trvanie 50 hodín

Súvisiace produkty

LICENCIA RAABE AKADÉMIA NA INOVAČNÉ VZDELÁVANIE

LICENCIA RAABE AKADÉMIA NA INOVAČNÉ VZDELÁVANIE

 ČO ZNAMENÁ LICENCIA RAABE AKADÉMIA?• Kúpou 1 licencie získavate možnosť predplatiť si súbor ak..

1 250,00 € 1 500,00 €

KOMPAS MODERNÍHO UČITELE – LÍNÝ UČITEL

KOMPAS MODERNÍHO UČITELE – LÍNÝ UČITEL

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

CESTA PEDAGOGICKÉHO HRDINY – LÍNÝ UČITEL

CESTA PEDAGOGICKÉHO HRDINY – LÍNÝ UČITEL

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

ZÁSADNÉ ZMENY V ROZHODOVANÍ RIADITEĽOV MATERSKÝCH ŠKÔL PO 1. 1. 2021

ZÁSADNÉ ZMENY V ROZHODOVANÍ RIADITEĽOV MATERSKÝCH ŠKÔL PO 1. 1. 2021

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

JAK UČIT DOBŘE A EFEKTIVNĚ – LÍNÝ UČITEL

JAK UČIT DOBŘE A EFEKTIVNĚ – LÍNÝ UČITEL

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 2. STUPŇA ZŠ

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 2. STUPŇA ZŠ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV STREDNEJ ŠKOLY

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV STREDNEJ ŠKOLY

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

KRITICKÉ MYSLENIE V PRAXI A VO VZDELÁVANÍ

KRITICKÉ MYSLENIE V PRAXI A VO VZDELÁVANÍ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ PRE UČITEĽOV 2. STUPŇA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ PRE UČITEĽOV 2. STUPŇA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE ŽIAKOV 1. – 4. ROČNÍKA ZŠ

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE ŽIAKOV 1. – 4. ROČNÍKA ZŠ

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/11968:5-A2201Pracovný zošit pre prvý stupeň základnej šk..

4,50 € 5,00 €

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 1. STUPŇA ZŠ

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 1. STUPŇA ZŠ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – MATERIÁL PRE UČITEĽA

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – MATERIÁL PRE UČITEĽA

PRIPRAVUJEME Metodický materiál aktívne podporuje výučbu finančnej gramotnosti v základných ško..

11,25 € 15,00 €

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE ŽIAKOV 5. – 9. ROČNÍKA ZŠ

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE ŽIAKOV 5. – 9. ROČNÍKA ZŠ

Pracovný zošit pre druhý stupeň základnej školy s témami a námetmi na prácu a aktivity so žiakmi na..

5,00 €