• ZVYŠOVANIE KOMPETENCIÍ PEDAGÓGOV PRE PRÁCU SO ŽIAKMI SO ŠVVP POTREBAMI

ZVYŠOVANIE KOMPETENCIÍ PEDAGÓGOV PRE PRÁCU SO ŽIAKMI SO ŠVVP POTREBAMI


Program inovačného vzdelávania je zameraný na zvyšovanie zručností pedagógov v poznávaní žiakov a ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. Priblíži mnohé možnosti podpory žiakov, ale aj možnosti pedagogickej diagnostiky a hodnotenia svojej práce.

 • Dostupnosť: Skladom
 • Cena s DPH
  150,00 €

NEPREHLIADNITE MNOŽSTVOVÉ ZĽAVY:

Počet súborov Cena za súbor
3 alebo viac 135,00 €
5 alebo viac 125,00 €
ks

Popis

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na prihlásenie sa do zakúpeného vzdelávacieho programu


Aktuálna novela zákonov v oblasti školstva zavádza princíp inkluzívneho vzdelávania. Škola má prostredníctvom školského podporného tímu plniť úlohy v systéme poradenstva a prevencie, ako je napr. koordinovať rozvoj inkluzívneho vzdelávania, zabezpečiť uplatňovanie používania prístupov a stratégií, ktoré vyplývajú z jednotlivých odborov vedy a techniky, spolupracovať so zariadením poradenstva a prevencie a ďalšími subjektmi pri podpore detí a žiakov.

Na to je potrebné inovovanie kompetencií pedagógov v tejto oblasti.

Program inovačného vzdelávania prináša postupy, ako identifikovať a spoznať špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka a poskytnúť mu adekvátnu formu podpory na úrovni učiteľ/žiak.  

Absolvent programu inovačného vzdelávania:

 • pozná základné pojmy a definície z oblasti špeciálnej pedagogiky,
 • vie identifikovať včasné signály a aktuálne signály oslabených funkcií žiaka ovplyvňujúcich učenie,
 • pozná možnosti pedagogickej diagnostiky ako prvého stupňa podpory žiaka,
 • rozumie záverom v odbornej správe a na základe nej vie vypracovať v spolupráci so školským podporným tímom individuálny vzdelávací program,
 • pozná a aplikuje ďalšie stupne podpory žiaka so ŠVVP,
 • pozná možnosti a zmysel evalvácie svojej práce a práce tímu. 

Cieľom inovačného vzdelávania je napomôcť vytvoreniu takého školského prostredia, ktoré by poskytovalo všetkým žiakom rovnaké šance na dosiahnutie zodpovedajúceho stupňa vzdelania a zabezpečilo tak podmienky pre naplnenie ich základného práva na vzdelanie.

 

ROZSAH INOVAČNÉHO VZDELÁVANIA

50 hodín


LEKTORKA

PhDr. Monika Novotná, PhD.
Autorka pôsobí ako špeciálna pedagogička v poradenskom zariadení a v súkromnej praxi. Má za sebou 17 rokov štúdia špeciálnej pedagogiky a približne toľko rokov odbornej a pedagogickej praxe. Fascinuje ju práca s deťmi na rôznych úrovniach. Preferuje dynamickú diagnostiku, v ktorej sa aktuálny stav dieťaťa nevníma ako definitívny, práve naopak, je štartovacou čiarou, od ktorej sa možno odraziť, aby sme sa mohli priblížiť potenciálu jeho učenia. 


OBSAH VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Kurz je štruktúrovaný do desiatich lekcií, každá obsahuje komentovanú prezentáciu a učebné texty. Obsahuje dve dištančné úlohy pre účastníkov. Na overenie zvládnutia teoretických vedomostí sú zostavené dva testy.

Základné pojmy

Kompetencie učiteľa, pedagogická diagnostika

Závery z odborného vyšetrenia a tvorba individuálneho vzdelávacieho programu

Možnosti podpory v škole, školský podporný tím

Možnosti podpory žiaka s vývinovými poruchami učenia

Možnosti podpory žiaka s ťažkosťami v správaní

Možnosti podpory žiaka s nadaním

Možnosti podpory žiaka s poruchou autistického spektra

Možnosti spolupráce školy s rodinou

Možnosti hodnotenia práce učiteľa, autoevalvácia 


PRE KOHO INOVAČNÉ VZDELÁVANIE ODPORÚČAME

Pre pedagogických a odborných zamestnancov 1. stupňa základných škôl, 2. stupňa základných škôl a stredných škôl

 

SÚČASŤOU CENY JE

Vzdelávací program prebieha dištančnou formou. Pre jeho úspešné ukončenie je potrebné absolvovať 2 testy s úspešnosťou minimálne 80% , vypracovať a odoslať na kontrolu 2 dištančné úlohy a absolvovať záverečnú prezentáciu pred trojčlennou komisiou. Po jeho úspešnom ukončení máte možnosť priznania príplatku za profesijný rozvoj.


Za účelom vydania osvedčenia o inovačnom vzdelávaní a vyhotovovania protokolu o záverečnej prezentácii spracovávame o vzdelávanej osobe nasledujúce osobné údaje: titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, adresa trvalého alebo obdobného pobytu. Tieto údaje spracúvame za účelom riadneho splnenia zákonnej povinnosti, ktorá vyplýva zo zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 


Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ inštitúcie základná škola
Typ produktu inovačné vzdelávanie
Určené pre pedagogickí a odborní zamestnanci 1. stupňa ZŠ, 2. stupňa ZŠ a stredných škôl
Trvanie 50 hodín

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Pozrite si webinár

Webinár

Ďalšie informácie

Typ inštitúcie základná škola
Typ produktu inovačné vzdelávanie
Určené pre pedagogickí a odborní zamestnanci 1. stupňa ZŠ, 2. stupňa ZŠ a stredných škôl
Trvanie 50 hodín

Súvisiace produkty

ČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ PRE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 2. STUPŇA ZŠ

ČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ PRE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 2. STUPŇA ZŠ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

LICENCIA RAABE AKADÉMIA NA INOVAČNÉ VZDELÁVANIE

LICENCIA RAABE AKADÉMIA NA INOVAČNÉ VZDELÁVANIE

 ČO ZNAMENÁ LICENCIA RAABE AKADÉMIA?• Kúpou 1 licencie získavate možnosť predplatiť si súbor ak..

1 250,00 € 1 500,00 €

ČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ PRE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 1. STUPŇA ZŠ

ČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ PRE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 1. STUPŇA ZŠ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

KOMPAS MODERNÍHO UČITELE – LÍNÝ UČITEL

KOMPAS MODERNÍHO UČITELE – LÍNÝ UČITEL

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

CESTA PEDAGOGICKÉHO HRDINY – LÍNÝ UČITEL

CESTA PEDAGOGICKÉHO HRDINY – LÍNÝ UČITEL

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

ZÁSADNÉ ZMENY V ROZHODOVANÍ RIADITEĽOV MATERSKÝCH ŠKÔL PO 1. 1. 2021

ZÁSADNÉ ZMENY V ROZHODOVANÍ RIADITEĽOV MATERSKÝCH ŠKÔL PO 1. 1. 2021

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

JAK UČIT DOBŘE A EFEKTIVNĚ – LÍNÝ UČITEL

JAK UČIT DOBŘE A EFEKTIVNĚ – LÍNÝ UČITEL

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 2. STUPŇA ZŠ

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 2. STUPŇA ZŠ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV STREDNEJ ŠKOLY

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV STREDNEJ ŠKOLY

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

KRITICKÉ MYSLENIE V PRAXI A VO VZDELÁVANÍ

KRITICKÉ MYSLENIE V PRAXI A VO VZDELÁVANÍ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ PRE UČITEĽOV 2. STUPŇA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ PRE UČITEĽOV 2. STUPŇA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE ŽIAKOV 1. – 4. ROČNÍKA ZŠ

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE ŽIAKOV 1. – 4. ROČNÍKA ZŠ

  Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/11968:5-A2201Pracovný zošit pre prvý stupeň zá..

6,00 €

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 1. STUPŇA ZŠ

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 1. STUPŇA ZŠ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – MATERIÁL PRE UČITEĽA

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – MATERIÁL PRE UČITEĽA

  PRIPRAVUJEME Metodický materiál aktívne podporuje výučbu finančnej gramotnosti v zákl..

17,00 €

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE ŽIAKOV 5. – 9. ROČNÍKA ZŠ

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE ŽIAKOV 5. – 9. ROČNÍKA ZŠ

  Pracovný zošit pre druhý stupeň základnej školy s témami a námetmi na prácu a aktivity so ..

6,00 €