• DEJEPIS – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽOV DEJEPISU V 9. ROČNÍKU ZŠ

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-283-8

DEJEPIS – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽOV DEJEPISU V 9. ROČNÍKU ZŠ

WEBINÁR
JEDINÁ SVOJHO DRUHU NA TRHU! Metodická príručka pre učiteľov dejepisu v 9. ročníku základnej školy. Prináša témy na diskusiu a námety na aktivity na prácu so žiakmi pre učiteľov dejepisu, ale aj etickej východy a občianskej náuky v základných školách aj na gymnáziu.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    20,00 €

ks
NÁJDETE AJ V BALÍKOCH:
BALÍK PRE DEJEPISÁRA

Popis

 

Predstavuje jedinečnú pomôcku pre učiteľa:
– prináša mu podporné texty a témy na diskusiu so žiakmi, príklady na činnosti/aktivity, úlohy pre žiakov,
– pomáha pri precvičovaní/upevňovaní učiva z dejepisu.

Metodická príručka pre učiteľov vznikla ako reakcia na zmenu rámcového učebného plánu pre ZŠ, kedy má byť od 1. septembra 2017 pridaná 1 hodina dejepisu v 9. ročníku v ZŠ, ktorá má byť zameraná na diskusiu (učiteľ - žiaci) najmä na témy: Demokracia, Tolerancia, Vlastenectvo, Sloboda, Anarchia, Dialóg, Riešenie konfliktov, Nacizmus, Komunizmus, Migrácia, Radikalizácia ...

Učiteľom sa tak do rúk dostáva pomôcka, ktorá na trhu už dlho absentovala.

Celkový zámer metodickej príručky je prispieť aj k úvahám o citlivých témach, ktoré sa týkajú každého z nás. Ako udržať a rozvíjať demokratické hodnoty, ako zabezpečiť prevenciu extrémizmu a radikalizácie mládeže, ako posilňovať toleranciu, odolnosť voči mediálnej manipulácii, ako mládež viesť k slobode a zodpovednosti.

K 12 základným témam, ktoré možno využiť počas 30 vyučovacích hodín, je v príručke opísaných 35 väčších praktických cvičení, každé pre rozsah jednej vyučovacej hodiny. Učiteľ si teda vyberá, ktoré z nich najlepšie zodpovedajú výchovnému cieľu, technickým možnostiam a potrebám žiakov. Nie je nutné dodržať poradie tém či jednotlivých učebných hodín v rámci každej témy. Poradie či počet použitých cvičení z každej témy je na rozhodnutí učiteľa.

Pri každom cvičení je vysvetlený postup s možnými modifikáciami, referencia k témam z dejepisu, presné inštrukcie a pracovné listy, ktoré sa nachádzajú aj v pracovnom zošite pre žiaka, ktorý nadväzuje na túto metodickú príručku. Cvičenia predpokladajú aktívny, participatívny prístup. Sú doplnkom ku klasickému vyučovaniu v súlade s učebnými plánmi. Nie sú postavené na klasickej prednáške a diktovaní faktov. Od učiteľa a žiakov sa očakáva tvorivosť a zaujatie. Cvičenia sú zostavené tak, aby si žiaci osvojovali poznatky a zručnosti hravou formou, vďaka diskusiám a hraniu rolí v menších podskupinách. V učení sa výrazne využívajú videá (žiaci sú alebo diskutujúcimi divákmi, alebo ich tvorcami), práca s fotografiami, hudbou, analýzou mediálnych textov. Rola učiteľa je tu skôr facilitačná.

ODBORNÁ GARANCIA:

Editor: Mgr. Jana Bohunická

Autori:
  • PhDr. Dušan Ondrušek, PhD.
  • Mgr. Zuzana Fialová, PhD.
  • Mgr. Zdeněk Brom (spoluautor 9. kapitoly)

PhDr. Dušan Ondrušek, PhD.
Založil a vyše 20 rokov viedol organizáciu PDCS, o. z. (Partners for Democratic Change Slovakia). Pôvodným vzdelaním a praxou je psychológ. Trénersky, konzultačne a publikačne sa zameriava na oblasť alternatívnych spôsobov riešenia konfliktov a otázky spolupráce a dialógu, ako tréner a facilitátor doteraz pôsobil vo viac ako 40 krajinách. Je autorom a spoluautorom viacerých kníh a odborných článkov o participatívnom učení, hlavne pre učiteľov a študentov napr. publikácie „Tolerancia hrou", „Hodnotové strety hrou", „Čítanka pre neziskové organizácie", „Konflikt, zmierovanie, zmierovacie rady", „Tréning? Tréning".

Mgr. Zuzana Fialová, PhD.
Už 25 rokov sa venuje problematike menšín, ľudských práv, a konfliktov v kontexte medzinárodného rozvoja. Je spoluautorkou viacerých výskumov na tému extrémizmu a nacionalizmu, ako aj rozvoja občianskej spoločnosti. Učeniu a trénovaniu sa venuje od r. 1997, je autorkou vzdelávacích programov o ľudských právach a demokracii pre rôzne cieľové skupiny (úradníci, mimovládne organizácie, učitelia). Pracovala pre veľké medzinárodné organizácie (NATO, OBSE, UNDP), kde spoluvytvárala a konzultovala vzdelávacie programy. Na Slovensku pracovala pre viaceré mimovládne organizácie ako lektorka a trénerka, učila na Trnavskej univerzite a Univerzite Komenského. Je autorkou viac ako 40 publikácií na vyššie uvedené témy.

OBSAH:

ÚVOD
1. Demokracia
1. Výhody a nevýhody demokracie
2. Kto môže zastávať funkciu
3. Demokratická škola

2. Tolerancia a otvorená spoločnosť
1. Iná kultúra – iné videnie sveta?
2.Tolerancia a netolerancia
3. Otvorená spoločnosť

3. Vlastenectvo
1. Na čo sme hrdí
2. Osobnosti Slovenska

4. Sloboda a zodpovednosť
1. Ľudská dôstojnosť ako zdroj práv
2. Sloboda jednotlivca a jej hranice
3. Väčšina a menšiny
4. Držitelia práv a nositelia povinností

5. Dialóg a kultúrna diskusia
1. Dialóg, konštruktívna a nekonštruktívna diskusia
2. Ako argumentovať?

6. Riešenie konfliktov v spoločnosti
1. Zdroje a možnosti riešenia konfliktov
2. Ako riešime konflikt v prípade iných hodnôt, iných potrieb?
3. Kedy je možné použiť násilie?

7. Obrana voči manipulácii a konšpiratívnemu mysleniu
1. Ako rozpoznať falošnú správu médiách
2. Hoaxy a manipulácia
3. Komunikačná obrana a sociálne siete

8. Extrémizmus a radikalizácia mládeže
1. Kde v spoločnosti vzniká napätie?
2. Čo je extrémizmus, čo nie?
3. Ako sa mladí ľudia stávajú extrémistami?

9. Nacizmus a neonacizmus
1. Príčiny úspechu nacizmu v Nemecku
2. Nacizmus ako náboženstvo
3. Dva paralelné svety
4. Aký (ne)bol Slovenský štát

10. Komunizmus
1. Zločiny komunizmu
2. Dve tváre komunistickej totality na Slovensku
3. Reálny socializmus s humorom

11. Dobrovoľná skromnosť
1. Ako nás pohlcujú veci?
2. Chlieb náš každodenný

12. Migranti a utečenci
1. Migrácia a utečenectvo vo svete a na Slovensku
2. Problémy, s ktorými sa stretávajú utečenci aj cieľové krajiny
3. Čo prežívajú utečenci?

Tagy: metodická príručka, metodika, metodické poznámky, príručka pre učiteľa, poznámky pre učiteľa, zošit pre učiteľa, pre učiteľa, príručka učiteľa, metodika výučby, didaktikaObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu brožúra
Počet strán 110
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Prelistujte si ukážku

Ďalšie informácie

Typ produktu brožúra
Počet strán 110
Formát A4

Súvisiace video


Súvisiace produkty

KRITICKÉ MYSLENIE PRE 6.–7. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

KRITICKÉ MYSLENIE PRE 6.–7. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

Pracovný zošit Kritické myslenie pre 6. a 7. ročník základných škôl a pre gymnáziá s osemročným štúd..

7,00 €

KRITICKÉ MYSLENIE PRE 8.–9. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

KRITICKÉ MYSLENIE PRE 8.–9. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA KRITICKÉ MYSLENIE PRE 8. – 9. ROČNÍK ZŠ A ..

7,00 €

DEJEPIS INOVATÍVNE PRE 2. STUPEŇ ZŠ

DEJEPIS INOVATÍVNE PRE 2. STUPEŇ ZŠ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

PÁTRAME PO REČI INÉHO

PÁTRAME PO REČI INÉHO

„Školy by mali študentov vyzbrojiť na to, aby sa dokázali zúčastniť na politických a hodnotových deb..

22,00 €

MULTIPERSPEKTIVITA V 26 UČEBNÝCH FIGÚRACH

MULTIPERSPEKTIVITA V 26 UČEBNÝCH FIGÚRACH

„Školy by mali študentov vyzbrojiť na to, aby sa dokázali zúčastniť na politických a hodnotových deb..

28,00 €

DAJ SI ČAS I. – Z HISTÓRIE VEDY A KULTÚRY

DAJ SI ČAS I. – Z HISTÓRIE VEDY A KULTÚRY

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/14239:5-A2201 Populárno-náučný zábavník s historickou..

10,00 €

DAJ SI ČAS I. – Z HISTÓRIE VEDY A KULTÚRY***

DAJ SI ČAS I. – Z HISTÓRIE VEDY A KULTÚRY***

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/14239:5-A2201 Populárno-náučný zábavník s historickou..

10,00 €

DAJ SI ČAS II. – Z HISTÓRIE SPOLOČNOSTI

DAJ SI ČAS II. – Z HISTÓRIE SPOLOČNOSTI

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/14237:5-A2201Vychádza ako druhý diel v rámci série DAJ..

10,00 €

DAJ SI ČAS II. – Z HISTÓRIE SPOLOČNOSTI***

DAJ SI ČAS II. – Z HISTÓRIE SPOLOČNOSTI***

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/14237:5-A2201Vychádza ako druhý diel v rámci série DAJ..

10,00 €

DAJ SI ČAS IV. – Z HISTÓRIE KONTINENTOV (EURÓPA, SEVERNÁ AMERIKA, JUŽNÁ AMERIKA)

DAJ SI ČAS IV. – Z HISTÓRIE KONTINENTOV (EURÓPA, SEVERNÁ AMERIKA, JUŽNÁ AMERIKA)

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/14241:5-A2201Populárno-náučný zábavník s historickou t..

10,00 €

DAJ SI ČAS IV. – Z HISTÓRIE KONTINENTOV (EURÓPA, SEVERNÁ AMERIKA, JUŽNÁ AMERIKA)***

DAJ SI ČAS IV. – Z HISTÓRIE KONTINENTOV (EURÓPA, SEVERNÁ AMERIKA, JUŽNÁ AMERIKA)***

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/14241:5-A2201Populárno-náučný zábavník s historickou t..

10,00 €

DAJ SI ČAS III. – Z HISTÓRIE KONTINENTOV I. (AFRIKA, ÁZIA, ANTARKTÍDA)

DAJ SI ČAS III. – Z HISTÓRIE KONTINENTOV I. (AFRIKA, ÁZIA, ANTARKTÍDA)

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/14238:5-A2201Vychádza ako tretí diel v rámci série DAJ..

10,00 €

DAJ SI ČAS III. – Z HISTÓRIE KONTINENTOV I. (AFRIKA, ÁZIA, ANTARKTÍDA)***

DAJ SI ČAS III. – Z HISTÓRIE KONTINENTOV I. (AFRIKA, ÁZIA, ANTARKTÍDA)***

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/14238:5-A2201Vychádza ako tretí diel v rámci série DAJ..

10,00 €

BALÍK PRE DEJEPISÁRA

BALÍK PRE DEJEPISÁRA

V balíku pre dejepisára za zvýhodnenú cenu nájdete tieto tituly:DEJEPIS – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 9. RO..

26,00 € 39,00 €

METAFORA STROMU AKO MODEL DIDAKTIKY DEJEPISU

METAFORA STROMU AKO MODEL DIDAKTIKY DEJEPISU

Publikácia je výrazom dlhoročného autorovho hľadania spôsobov, ako efektívne a zrozumiteľne vyuč..

17,00 €

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA

  Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa spravidla prelínajú cez vz..

20,00 €

DEJEPIS – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 9. ROČNÍK ZŠ

DEJEPIS – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 9. ROČNÍK ZŠ

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2018/3360:2-10K0Pracovný zošit je pomôckou:- pre u..

7,00 €