• DEJEPIS – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 9. ROČNÍK ZŠ

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-282-1

DEJEPIS – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 9. ROČNÍK ZŠ

WEBINÁR
Pracovný zošit pre 9. ročník základnej školy. Prináša témy na diskusiu a námety na aktivity pre žiakov na hodinách dejepisu, ale aj etickej výchovy a občianskej náuky v základných školách aj na gymnáziách s osemročným a štvorročným štúdiom. Metodickú príručku k nemu môžete získať ZADARMO.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    7,00 €

ks

Popis

UŽ PRI OBJEDNÁVKE JEDNÉHO PRACOVNÉHO ZOŠITA ZÍSKATE 
METODICKÚ PRÍRUČKU ZADARMO *

* ku každej objednávke len 1 ks metodickej príručky


 

dolozka

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2018/3360:2-10K0


Pracovný zošit je pomôckou:

- pre učiteľa – prináša mu príklady na činnosti/aktivity/diskusiu, úlohy pre žiakov,
- pre žiaka pri praktických cvičeniach/aktivitách, na konkrétnej hodine, podporné texty, úlohy...,
- pri precvičovaní/upevňovaní učiva z dejepisu.

Pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ vznikol ako reakcia na zmenu rámcového učebného plánu pre ZŠ, kedy má byť od 1. septembra 2017 pridaná 1 hodina dejepisu v 9. ročníku v ZŠ, ktorá má byť zameraná na diskusiu (učiteľ - žiaci) najmä na témy: Demokracia, Tolerancia, Vlastenectvo, Sloboda, Anarchia, Dialóg, Riešenie konfliktov, Nacizmus, Komunizmus, Migrácia, Radikalizácia ...

Učiteľom aj žiakom sa tak do rúk dostáva typ pracovného zošita, ktorý na trhu už dlho absentoval.

Pracovný zošit je určený deviatakom ZŠ, ale využijú ho aj stredoškoláci ako doplnkové aktivity k predmetom občianska výchova a dejepis. Je vizuálne podnetný a obsahuje cvičenia, doplnkové čítanie, kvízy a slovníčky k problematike prevencie extrémizmu a porozumeniu fungovania demokratickej spoločnosti. Na základe početných príkladov z nedávnej minulosti a súčasnosti sa žiaci naučia, v čom sú podstatné rozdiely medzi demokraciou a autoritárskymi režimami, ako boli napríklad nacizmus a komunizmus, ako pestovať kultúrnu gramotnosť a úctu k všetkým ľuďom.

Praktické cvičenia so zapojením súčasných technológií (smartfóny) umožnia žiakom samostatne zbierať, analyzovať, a spracovávať informácie zo svojho okolia, osloviť rodinných príslušníkov a iných očitých svedkov udalostí, o ktorých sa učia.

Cvičenia umožnia porozumieť ako sa pozná skutočné vlastenectvo, ako byť hrdý na Slovensko, rozvíjať lokálpatriotizmus a zbaviť sa zakomplexovanosti, ktorá plodí agresivitu a nenávisť. Prostredníctvom hrania rolí a analýzy videí sa žiaci učia ako kultivovane riešiť konflikty, argumentovať v prípade sporov a vo verejnej diskusii, ako sa brániť voči manipulácii a konšpiratívnemu mysleniu rovnako v online priestore, ako aj v skutočnom živote. K týmto cvičeniam žiaci nájdu v publikácii pracovné listy s otázkami, úlohami a testami, ktoré spravidla riešia priamo na hodinách alebo v podobe domáceho čítania a doplnkových úloh k tomu, čo sa naučili v škole. V pracovnom zošite (podobne ako v príručke pre učiteľa) sú námety a učebný materiál k 30 školským hodinám. Medzi nimi aj aktuálne témy k problematike migrácie a radikalizmu. Vysoko inovatívna je aj kapitola o dobrovoľnej skromnosti a obrany voči konzumnému mysleniu, ktoré vedie k hodnotovej prázdnote a prehlbuje spoločenské konflikty. Text je jasne štruktúrovaný, atraktívny na čítanie a niektoré obrázky a fotografie možno použiť ako samostatné cvičenia.

ODBORNÁ GARANCIA:

Editor: Mgr. Jana Bohunická

Autori:
  • PhDr. Dušan Ondrušek, PhD.
  • Mgr. Zuzana Fialová, PhD.

PhDr. Dušan Ondrušek, PhD.
Založil a vyše 20 rokov viedol organizáciu PDCS, o. z. (Partners for Democratic Change Slovakia). Pôvodným vzdelaním a praxou je psychológ. Trénersky, konzultačne a publikačne sa zameriava na oblasť alternatívnych spôsobov riešenia konfliktov a otázky spolupráce a dialógu, ako tréner a facilitátor doteraz pôsobil vo viac ako 40 krajinách. Je autorom a spoluautorom viacerých kníh a odborných článkov o participatívnom učení, hlavne pre učiteľov a študentov napr. publikácie „Tolerancia hrou", „Hodnotové strety hrou", „Čítanka pre neziskové organizácie", „Konflikt, zmierovanie, zmierovacie rady", „Tréning? Tréning".

Mgr. Zuzana Fialová, PhD.
Už 25 rokov sa venuje problematike menšín, ľudských práv, a konfliktov v kontexte medzinárodného rozvoja. Je spoluautorkou viacerých výskumov na tému extrémizmu a nacionalizmu, ako aj rozvoja občianskej spoločnosti. Učeniu a trénovaniu sa venuje od r. 1997, je autorkou vzdelávacích programov o ľudských právach a demokracii pre rôzne cieľové skupiny (úradníci, mimovládne organizácie, učitelia). Pracovala pre veľké medzinárodné organizácie (NATO, OBSE, UNDP), kde spoluvytvárala a konzultovala vzdelávacie programy. Na Slovensku pracovala pre viaceré mimovládne organizácie ako lektorka a trénerka, učila na Trnavskej univerzite a Univerzite Komenského. Je autorkou viac ako 40 publikácií na vyššie uvedené témy.

OBSAH:

ÚVOD

  1. Demokracia
  2. Tolerancia a otvorená spoločnosť
  3. Vlastenectvo
  4. Sloboda a zodpovednosť
  5. Dialóg a kultúrna diskusia,
  6. Riešenie konfliktov v spoločnosti
  7. Obrana voči manipulácii a konšpiratívnemu mysleniu
  8. Extrémizmus a radikalizácia mládeže
  9. Nacizmus a neonacizmus
10. Komunizmus
11. Dobrovoľná skromnosť
12. Migranti a utečenciObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Počet strán 60
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Prelistujte si ukážku

Ďalšie informácie

Počet strán 60
Formát A4

Súvisiace video


Súvisiace produkty

KRITICKÉ MYSLENIE PRE 6.–7. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

KRITICKÉ MYSLENIE PRE 6.–7. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

PRI OBJEDNÁVKE AKÉHOKOĽVEK POČTU PRACOVNÝCH ZOŠITOV KRITICKÉ MYSLENIE PRE 6.–7. ROČNÍK ZŠ A..

7,00 €

KRITICKÉ MYSLENIE PRE 8.–9. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

KRITICKÉ MYSLENIE PRE 8.–9. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

PRI OBJEDNÁVKE AKÉHOKOĽVEK POČTU PRACOVNÉHO ZOŠITA KRITICKÉ MYSLENIE PRE 8.–9. ROČNÍK ZŠ A ..

7,00 €

DEJEPIS INOVATÍVNE PRE 2. STUPEŇ ZŠ

DEJEPIS INOVATÍVNE PRE 2. STUPEŇ ZŠ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

PÁTRAME PO REČI INÉHO

PÁTRAME PO REČI INÉHO

„Školy by mali študentov vyzbrojiť na to, aby sa dokázali zúčastniť na politických a hodnotových deb..

22,00 €

MULTIPERSPEKTIVITA V 26 UČEBNÝCH FIGÚRACH

MULTIPERSPEKTIVITA V 26 UČEBNÝCH FIGÚRACH

„Školy by mali študentov vyzbrojiť na to, aby sa dokázali zúčastniť na politických a hodnotových deb..

28,00 €

DAJ SI ČAS I. – Z HISTÓRIE VEDY A KULTÚRY

DAJ SI ČAS I. – Z HISTÓRIE VEDY A KULTÚRY

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/14239:5-A2201 Populárno-náučný zábavník s historickou..

10,00 €

DAJ SI ČAS I. – Z HISTÓRIE VEDY A KULTÚRY***

DAJ SI ČAS I. – Z HISTÓRIE VEDY A KULTÚRY***

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/14239:5-A2201 Populárno-náučný zábavník s historickou..

10,00 €

DAJ SI ČAS II. – Z HISTÓRIE SPOLOČNOSTI

DAJ SI ČAS II. – Z HISTÓRIE SPOLOČNOSTI

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/14237:5-A2201Vychádza ako druhý diel v rámci série DAJ..

10,00 €

DAJ SI ČAS II. – Z HISTÓRIE SPOLOČNOSTI***

DAJ SI ČAS II. – Z HISTÓRIE SPOLOČNOSTI***

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/14237:5-A2201Vychádza ako druhý diel v rámci série DAJ..

10,00 €

DAJ SI ČAS IV. – Z HISTÓRIE KONTINENTOV (EURÓPA, SEVERNÁ AMERIKA, JUŽNÁ AMERIKA)

DAJ SI ČAS IV. – Z HISTÓRIE KONTINENTOV (EURÓPA, SEVERNÁ AMERIKA, JUŽNÁ AMERIKA)

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/14241:5-A2201Populárno-náučný zábavník s historickou t..

10,00 €

DAJ SI ČAS IV. – Z HISTÓRIE KONTINENTOV (EURÓPA, SEVERNÁ AMERIKA, JUŽNÁ AMERIKA)***

DAJ SI ČAS IV. – Z HISTÓRIE KONTINENTOV (EURÓPA, SEVERNÁ AMERIKA, JUŽNÁ AMERIKA)***

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/14241:5-A2201Populárno-náučný zábavník s historickou t..

10,00 €

DAJ SI ČAS III. – Z HISTÓRIE KONTINENTOV I. (AFRIKA, ÁZIA, ANTARKTÍDA)

DAJ SI ČAS III. – Z HISTÓRIE KONTINENTOV I. (AFRIKA, ÁZIA, ANTARKTÍDA)

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/14238:5-A2201Vychádza ako tretí diel v rámci série DAJ..

10,00 €

DAJ SI ČAS III. – Z HISTÓRIE KONTINENTOV I. (AFRIKA, ÁZIA, ANTARKTÍDA)***

DAJ SI ČAS III. – Z HISTÓRIE KONTINENTOV I. (AFRIKA, ÁZIA, ANTARKTÍDA)***

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/14238:5-A2201Vychádza ako tretí diel v rámci série DAJ..

10,00 €

METAFORA STROMU AKO MODEL DIDAKTIKY DEJEPISU

METAFORA STROMU AKO MODEL DIDAKTIKY DEJEPISU

Publikácia je výrazom dlhoročného autorovho hľadania spôsobov, ako efektívne a zrozumiteľne vyuč..

17,00 €

DEJEPIS – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽOV DEJEPISU V 9. ROČNÍKU ZŠ

DEJEPIS – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽOV DEJEPISU V 9. ROČNÍKU ZŠ

AKCIA METODIKA ZADARMO: Tento titul získate ZADARMO po zakúpení jedného kusu pracovného zošita Dejep..

20,00 €