• DIEŤA S ADHD – TREST ALEBO ODMENA

DIEŤA S ADHD – TREST ALEBO ODMENA


Vzdelávací program inovačného vzdelávania pomôže zorientovať v problematike Attention deficit hyperactivity disorder – ADHD.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    150,00 €

NEPREHLIADNITE MNOŽSTVOVÉ ZĽAVY:

Počet súborov Cena za súbor
3 alebo viac 135,00 €
5 alebo viac 125,00 €
ks

Popis

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na prihlásenie sa do zakúpeného vzdelávacieho programu

Cieľom vzdelávania je naučiť pedagógov efektívne učiť a pracovať s deťmi s ADHD, okrem teoretických vedomostí prináša cenné praktické návody a inšpirácie na vhodné stratégie učenia a praktické tipy ako sprevádzať žiaka s ADHD. Zároveň poslúži ako prevencia problémového správania v triede. Vzdelávací program pomôže pedagógom systematicky využívať teoretické a praktické odborné vedomosti pri práci so žiakom s ADHD (avšak nielen s ním, ale aj s ostatnými žiakmi). Po jeho absolvovaní budú schopní zvoliť a aplikovať správnu stratégiu učenia, ktorá pomôže žiakovi s ADHD, ako aj samotnému pedagógovi. Vzdelávanie poskytne konkrétne zručnosti na zvládanie a riešenie ťažkostí a problémových situácií v triede.

 

ROZSAH INOVAČNÉHO VZDELÁVANIA

50 hodín


TERMÍN KONANIA VZDELÁVANIA

Keďže RAABE AKADÉMIA ponúka tzv. asynchrónne vzdelávanie, t. j. môžete ho absolvovať online a to kedykoľvek podľa vašich časových možností. Nie ste viazaní na lektora, ani iných účastníkov školenia. Vy sami si určujete termín aj tempo štúdia. Jediným možným časovým obmedzením je termín konania záverečných prezentácii. Obhájiť záverečnú prezentáciu je potrebné pred trojčlennou odbornou komisiou, ktorá zasadá len v stanovených termínoch, spravidla štyrikrát ročne. Nie je však nutné vzdelávanie ukončiť do najbližšieho termínu záverečných prezentácií. V súčasnosti žiadny časový limit na ukončenie vzdelávania nastavený nie je. 


LEKTORKA

PaedDr. Katarína Winterová
Lektorka je sociálnou pedagogičkou, pôsobí aj ako rodičovská poradkyňa a koučka v súkromnej praxi. Je absolventkou Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Má bohatú dlhoročnú prax s prácou s deťmi a rodičovským poradenstvom, je autorkou článkov o výchove.


OBSAH VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Je rozdelený do 10 lekcií. Obsahuje učebné texty, ktoré sú doplnené komentovanými prezentáciami. Účastníka čaká test s výberom jednej správnej odpovede na overenie naštudovaných vedomostí.

1. Čo je ADHD – Attention deficit hyperactivity disorder
2. Možné príčiny ADHD
3. ADHD a mozog
4. Len takto to bude fungovať: učiteľ – dieťa – rodič
5. Ako efektívne učiť dieťa s ADHD alebo stratégie učenia
6. Praktické tipy pre učiteľov
7. Relaxačné techniky
8. Potrebujú deti pochvalu?
9. Mať ADHD je jeden veľký problém… Alebo?
10. Dieťa s ADHD – trest alebo odmena? 


PRE KOHO INOVAČNÉ VZDELÁVANIE ODPORÚČAME

Pre učiteľov primárneho vzdelávania, učiteľov nižšieho sekundárneho vzdelávania, pedagogických asistentov a vychovávateľov.


SÚČASŤOU CENY JE

Vzdelávací program prebieha dištančnou formou. Pre jeho úspešné ukončenie je potrebné absolvovať test s úspešnosťou minimálne 80 % a potom úspešne obhájiť záverečnú prezentáciu pred trojčlennou komisiou. Po úspešnom ukončení vzdelávacieho programu má absolvent možnosť priznania príplatku za profesijný rozvoj vo výške 3 % tarifného platu.

Za účelom vydania osvedčenia o inovačnom vzdelávaní a vyhotovovania protokolu o záverečnej prezentácii spracovávame o vzdelávanej osobe nasledujúce osobné údaje: titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, adresa trvalého alebo obdobného pobytu. Tieto údaje spracúvame za účelom riadneho splnenia zákonnej povinnosti, ktorá vyplýva zo zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ inštitúcie materská škola, základná škola, špeciálna škola
Typ produktu inovačné vzdelávanie
Určené pre učiteľov primárneho vzdelávania, učiteľov nižšieho sekundárneho vzdelávania, pedagogických asistentov a vychovávateľov
Trvanie 50 hodín

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ inštitúcie materská škola, základná škola, špeciálna škola
Typ produktu inovačné vzdelávanie
Určené pre učiteľov primárneho vzdelávania, učiteľov nižšieho sekundárneho vzdelávania, pedagogických asistentov a vychovávateľov
Trvanie 50 hodín

Súvisiace produkty

PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

HODNOTENIE ZAMESTNANCOV ŠKOLY

HODNOTENIE ZAMESTNANCOV ŠKOLY

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

KYBERŠIKANA NA 1. STUPNI ZŠ

KYBERŠIKANA NA 1. STUPNI ZŠ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

SPOLUPRÁCA UČITEĽOV ZŠ S PEDAGOGICKÝM ASISTENTOM

SPOLUPRÁCA UČITEĽOV ZŠ S PEDAGOGICKÝM ASISTENTOM

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

ZVYŠOVANIE KOMPETENCIÍ PEDAGÓGOV PRE PRÁCU SO ŽIAKMI SO ŠVVP

ZVYŠOVANIE KOMPETENCIÍ PEDAGÓGOV PRE PRÁCU SO ŽIAKMI SO ŠVVP

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

LICENCIA RAABE AKADÉMIA NA INOVAČNÉ VZDELÁVANIE

LICENCIA RAABE AKADÉMIA NA INOVAČNÉ VZDELÁVANIE

 ČO ZNAMENÁ LICENCIA RAABE AKADÉMIA?• Kúpou 1 licencie získavate možnosť predplatiť si súbor ak..

1 250,00 € 1 500,00 €

KOMPAS MODERNÍHO UČITELE – LÍNÝ UČITEL

KOMPAS MODERNÍHO UČITELE – LÍNÝ UČITEL

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

CESTA PEDAGOGICKÉHO HRDINY – LÍNÝ UČITEL

CESTA PEDAGOGICKÉHO HRDINY – LÍNÝ UČITEL

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

ZÁSADNÉ ZMENY V ROZHODOVANÍ RIADITEĽOV MŠ PO 1. 1. 2021

ZÁSADNÉ ZMENY V ROZHODOVANÍ RIADITEĽOV MŠ PO 1. 1. 2021

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

JAK UČIT DOBŘE A EFEKTIVNĚ – LÍNÝ UČITEL

JAK UČIT DOBŘE A EFEKTIVNĚ – LÍNÝ UČITEL

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

KRITICKÉ MYSLENIE V PRAXI A VO VZDELÁVANÍ

KRITICKÉ MYSLENIE V PRAXI A VO VZDELÁVANÍ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE 1. STUPEŇ ZŠ

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE 1. STUPEŇ ZŠ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM

ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM

V materskej, základnej i strednej škole môžu okrem učiteľov pôsobiť aj zamestnanci, ktorí poskytuj..

72,00 €