• ETICKÁ VÝCHOVA PRE 3. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8091-719-7

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 3. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF


PDF KNIHA: Metodické poznámky k pracovnému zošitu – Etická výchova pre 3. ročník ZŠ ako prehľadná pomôcka na celkovú organizáciu vyučovacích hodín etickej výchovy.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    15,00 €

ks

Popis

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA - ETICKÁ VÝCHOVA PRE 3.ROČNÍK ZŠ - MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO METODICKÉ POZNÁMKY K ETICKEJ VÝCHOVE - 3. ROČNÍK ZŠ V PDF FORMÁTE*


 *AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.

Metodické poznámky poskytujú výbornú teoretickú a praktickú podporu k pracovnému zošitu pre žiakov 3.ročníka: Etická výchova pre 3. ročník ZŠ.

Metodické poznámky poskytujú informácie pre vyučujúcich, ktoré im uľahčia organizovanie ich práce na jednotlivých hodinách etickej výchovy v 3. ročníku ZŠ pri zohľadňovaní špecifík žiakov danej triedy alebo skupiny. Uvádzané aktivity sú návrhom, ako naplniť jednotlivé témy, a sú inšpiráciou na konkrétne postupy. Súbor aktivít v predkladaných metodických poznámkach nadväzuje na učebné materiály predchádzajúcich dvoch ročníkov. Obsahovo vychádza z platných učebných osnov, tak ako sa uvádzajú v ministerstvom schválených dokumentoch (obsahové a výkonové štandardy predmetu etická výchova pre 3. ročník základnej školy).  

• Metodické poznámky sú oporou pre pedagógov pri príprave na vyučovaciu hodinu etickej výchovy v 3. ročníku.

• Prehľadné spracovanie umožní zvládnuť vyučovaciu hodinu aj pre tých pedagógov, ktorí nemajú skúsenosti s vyučovaním etickej výchovy.

• Metodické poznámky sú spracované moderne a pútavo, reflektujú súčasné trendy v grafickej a obrazovej rovine.  

ODBORNÁ GARANCIA

Autorky: 

PhDr. Eva Farkašová, CSc. –  vysoko erudovaná autorka, ktorá sa venuje vedecko-výskumnej práci v oblasti vývinovej, pedagogickej a kognitívnej psychológie nadania a psycholingvistiky. Jednou z oblastí jej odborného zamerania je tematika práce s deťmi zo SZP. Zvolení lektori sú garanciou vysokej obsahovej a didaktickej úrovne.

Mgr. Eva Mozolová – pedagogička a metodička s mnohoročnou praxou vo vyučovaní etickej výchovy na prvom stupni ZŠ.


OBSAH

Úvod
Charakteristika a ciele predmetu etická výchova v 3. ročníku ZŠ
Koncepcia a štruktúra pracovného zošita
Štruktúra vyučovacej hodiny
Návrh tematického výchovno-vzdelávacieho plánu (TVVP)
Medzipredmetové vzťahy a prepojenie tém s prierezovými témami
Metodické poznámky

Medziľudské vzťahy
1. Kto som, čo som
2. Ako poznám seba a teba?
3. Opatrnosť je namieste 1
4. Opatrnosť je namieste 2/Ako povedať NIE
5. Čo urobím, keď...
6. Čo viem o sebe a kamarátoch

Vcítenie sa do prežívania iných – empatia
1. Ako sa poznáme?
2. Čo ja na to
3. Keby som bol/bola...
4. Nie je nám vždy veselo
5. Vodiaci pes
6. Dôvod na radosť
7. Keď je prehra výhrou

Riešenie konfliktov – výchova k zmierlivosti
1. To je omyl
2. Konflikt v triede
3. Klebety
4. Ako to povedať
5. Moje meno je bremeno
6. Už viem, ako to povedať

Pomoc, darovanie, delenie sa
1. Pomáhame si - ja tebe, ty mne
2. Pomoc doma
3. Pomoc kamarátom
4. Materiálna pomoc
5. Darček v zlatom papieri
6. Projekt Dúha 1
7. Projekt Dúha 2

Naša škola
1. Moja škola
2. List kamarátovi
3. Naša trieda
4. Aby nám bolo v škole dobre
5. Idú prázdniny
Zoznam použitej literatúry a zdrojov   Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu Kniha v PDF formáte
Počet strán 76
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Pozrite si webinár

Webinár

Ďalšie informácie

Typ produktu Kniha v PDF formáte
Počet strán 76
Formát A4

Súvisiace produkty

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 3. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 3. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/17458:5-A2201PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO..

4,50 € 5,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5.–9. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5.–9. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/12679:5-A2201PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠI..

4,50 € 5,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR 2020/15239:8-A2201 PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA..

4,50 € 5,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 2. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 2. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

Odporúčacia doložka 2021/8449:6-A2201  PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA - ETIC..

4,50 € 5,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 2. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 2. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA - ETICKÁ VÝCHOVA PRE 2.ROČNÍK ZŠ - MÔŽETE ZÍSKAŤ ZA..

15,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5.-9. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5.-9. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA - ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5.-9. ROČNÍK ZŠ - MÔŽETE ZÍSKA..

15,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA - ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1.ROČNÍK ZŠ - MÔŽETE ZÍSKAŤ ZA..

15,00 €