• GRAMATICKY SPRÁVNE PO NEMECKY – PREHĽADNÁ GRAMATIKA PRE VŠETKÝCH

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-311-8

GRAMATICKY SPRÁVNE PO NEMECKY – PREHĽADNÁ GRAMATIKA PRE VŠETKÝCH


Chceli by ste si zlepšiť svoje gramatické vedomosti alebo si zopakovať, precvičiť a prehĺbiť to, čo už viete – či si len rýchlo niečo vyhľadať? Táto prehľadná gramatika pre všetkých vám pri tom pomôže: pomocou jednoduchých vysvetlení, prehľadnej štruktúry a mnohých cvičení.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    21,00 € 10,50 €

ks

Popis


Komplexný a prehľadný sprievodca nemeckou gramatikou. Učebnica Gramaticky správne po nemecky je určená pre študentov nemeckého jazyka na úrovni Grundstufe a Mittelstufe (základný a stredný stupeň), ktorí popri kurze nemeckého jazyka alebo k svojej učebnici potrebujú dodatočnú príručku gramatiky s jednoduchými vysvetleniami a prehľadnými tabuľkami. Táto kniha je vhodná na prípravu na všetky skúšky od úrovne A1 po úroveň C1, ktoré ponúkajú Goethe inštitút a Telc. Pokročilí študenti, ktorí si chcú zopakovať jednotlivé kapitoly základnej úrovne, v nej tiež nájdu rýchlu pomoc.

Jasné a ľahko pochopiteľné pravidlá, prehľadné tabuľky a podrobné tabuľky použitia čitateľom – jazykovým samoukom rýchlo sprostredkujú spoľahlivé vedomosti. Mnoho praktických, reálnych príkladov im ukáže, ako sa daný gramatický jav správne používa. Pomocou mnohých ďalších cvičení môžu sami používať naučené. Pritom je stupeň obťažnosti cvičenia označený hviezdičkou: * = jednoduché cvičenie; ** = stredne ťažké cvičenie; *** = ťažké cvičenie. Na okraji stránky nájdu čitatelia veľa užitočných tipov a informácií, ktoré sa týkajú správneho jazykového použitia: dodatočné vysvetlenia gramatických javov učebné tipy a doplňujúce odkazy dôležité výnimky a “kamene úrazu” pomoc pri slovnej zásobe a preklade.

Najdôležitejšie gramatické pojmy, ktoré sú použité v tejto knihe, nájde čitateľ usporiadané a vysvetlené v prehľade na strane 4. V prílohe nájde, okrem riešení, mnohé užitočné doplňujúce informácie týkajúce sa slovies, podstatných mien, prídavných mien a predložiek. Register na konci knihy ho rýchlo privedie k správnym miestam v gramatike


VÝHODY:
Pre všetkých – začiatočníkov, pokročilých aj profesionálov.
Precvičíte si rýchlo a spoľahlivo všetky gramatické témy v každodenných situáciách.
Upevníte si vedomosti prostredníctvom množstva príkladov a cvičení.
Objavíte veľa užitočných učebných tipov.
Overíte si svoje napredovanie v učení.
Osvojíte si všetky dôležité gramatické pravidlá aj výnimky.


PRÍLOHY:

Ku všetkým cvičeniam v knihe nájdete aj riešenia.
V slovníku si môžete rýchlo vyhľadať všetky nemecké slovíčka, pokiaľ už neboli preložené priamo v kapitole.
Všetky gramatické pojmy, ktoré boli použité v tejto knihe, nájdete usporiadané a vysvetlené v prehľade na konci knihy.
Vecný register a register hesiel na konci knihy vám umožnia sa rýchlo presunúť k danej gramatike.


JAZYK A ÚROVEŇ

Komplexný a prehľadný sprievodca nemeckou gramatikou je určený pre začiatočníkov až pokročilých (A1 – C1).

AUTORI

Autor pôvodného diela: Alke Hauschild 
Preklad: Martina Katuščáková

OBSAH

Slovesá
Prehľad
Tvary slovesného kmeňa
Gramatické časy
Základné slovesá
Slovesá so zmenou samohlásky
Slovesá s odlučiteľnou a neodlučiteľnou predponou
Rozkazovací spôsob
Modálne slovesá
Trpný rod
Konjuktív
Zvratné slovesá
Recipročné slovesá
Valencia slovies
Príčastie

Podstatné mená
Rod: mužský, ženský stredný
Číslo: jednotné a množné
Pád: nominatív, akuzatív, datív, genitív
Slabé skloňovanie s príponou -n
Spodstatňovanie

Členy a zámená
Určitý člen
Neurčitý člen
Nulový člen
Zápor
Ukazovacie zámená
Neurčité členy a zámená
Privlastňovacie zámená
Osobné zámená
Zámeno es
Opytovacie zámená
Vzťažné zámená

Predložky
Predložky miesta
Predložky času
Predložky príčiny
Predložky spôsobu
Predložky v pevných väzbách
Predložkové zámená a zámenné príslovky

Prídavné mená
Stupňovanie prídavných mien
Skloňovanie prídavných mien
Príčastie ako prídavné meno

Príslovky

Príslovky času
Príslovky miesta
Príslovky príčiny
Príslovky spôsobu

Veta
Úplná veta, hlavná a vedľajšia veta
Spojky v hlavnej a vedľajšej vete
Neurčitkové vety
Opytovacie vety s opytovacím a bez opytovacieho zámena, nepriame otázky

Vetná stavba
Postavenie podmetu a prísudku
Stredné vetné pole: postavenie predmetu
Stredné vetné pole: postavenie príslovkového určenia
Stredné vetné pole: postavenie predložkového predmetu
Stredné vetné pole: postavenie predmetov a príslovkových určení
Posledná pozícia: Sloveso a jeho doplňujúce časti a doplnky
Pole za vetným rámcom

Číslovky
Základné číslovky
Radové číslovky
Zlomky
Ostatné číslovky
Časové údaje
Miery a váhy

Častice
Modálne častice
Dialógové častice

Tvorenie slov
Odvodzovanie
Zložené slová

Riešenia
Najdôležitejšie nepravidelné slovesá
Pevné väzby: slovesá s predložkami
Pevné väzby: podstatné mená s predložkami
Pevné väzby: prídavné mená s predložkami
Slovesá s predmetom v datíve a v akuzatíve
Predložky s datívom a s akuzatívom
Zvratné slovesá

Register




Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Počet strán 336
Formát 16,2 x 22,8 cm
Typ väzby mäkká
Rok vydania 2018

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Prelistujte si ukážku

Ďalšie informácie

Počet strán 336
Formát 16,2 x 22,8 cm
Typ väzby mäkká
Rok vydania 2018

Súvisiace produkty

VEĽKÁ KNIHA NEMECKÝCH SLOVIES

VEĽKÁ KNIHA NEMECKÝCH SLOVIES

555 najpoužívanejších nemeckých slovies v abecednom poradí V prehľadných tabuľkách vo všetkých časo..

14,50 € 29,00 €

PLYNULO ZA 4 TÝŽDNE PO NEMECKY / JAZYKOVÝ KURZ + 2 CD

PLYNULO ZA 4 TÝŽDNE PO NEMECKY / JAZYKOVÝ KURZ + 2 CD

Jazykový kurz "Plynulo za 4 týždne po nemecky" vám prostredníctvom progresívnej metódy ponúka spoľah..

16,50 € 33,00 €

NAOČTE SA GRAMATIKU PO NEMECKY / NOVÁ VIZUÁLNA METÓDA

NAOČTE SA GRAMATIKU PO NEMECKY / NOVÁ VIZUÁLNA METÓDA

Aké sú rozdiely medzi písaním a výslovnosťou hlások a písmen? Aké členy existujú v nemčine? Ako u..

14,00 € 28,00 €

POČÚVAJ A ROZPRÁVAJ PO NEMECKY – AUDIOKURZ NEMECKÉHO JAZYKA – CD

POČÚVAJ A ROZPRÁVAJ PO NEMECKY – AUDIOKURZ NEMECKÉHO JAZYKA – CD

CD prináša základy nemeckého jazyka, ktoré sa môže ktokoľvek učiť v domácich podmienkach, v aut..

11,00 € 22,00 €

PREŽITE PO NEMECKY

PREŽITE PO NEMECKY

Aby ste v každej situácii našli tie správne slová a frázy. Aby ste lepšie porozumeli krajine a je..

7,50 € 15,00 €

LETOM SVETOM PO NEMECKY – MINI JAZYKOVÝ KURZ

LETOM SVETOM PO NEMECKY – MINI JAZYKOVÝ KURZ

Mini jazykový kurz – rýchle uvedie do jazyka a sprostredkuje živý obraz Nemecka, jeho obyvateľov a k..

5,00 € 10,00 €

TYPICKY PO NEMECKY – REÁLIE NEMECKY HOVORIACICH KRAJÍN

TYPICKY PO NEMECKY – REÁLIE NEMECKY HOVORIACICH KRAJÍN

Prehĺbte si svoje vedomosti o Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku a rozšírte si svoje znalosti nemčiny po..

6,50 € 13,00 €

NAOČTE SA SLOVÍČKA PO NEMECKY / KRABIČKA NA SLOVÍČKA – JEDLO A NÁPOJE

NAOČTE SA SLOVÍČKA PO NEMECKY / KRABIČKA NA SLOVÍČKA – JEDLO A NÁPOJE

Krabička na slovíčka – JEDLO A NÁPOJE obsahuje 100 farebných kartičiek s tematicky zoradenou slovn..

3,50 € 7,00 €

NAOČTE SA SLOVÍČKA PO NEMECKY / KRABIČKA NA SLOVÍČKA – DOM A ĽUDIA

NAOČTE SA SLOVÍČKA PO NEMECKY / KRABIČKA NA SLOVÍČKA – DOM A ĽUDIA

Krabička na slovíčka – DOM a ĽUDIA obsahuje 100 farebných kartičiek s tematicky zoradenou slovno..

3,50 € 7,00 €

NAOČTE SA SLOVÍČKA PO NEMECKY / KRABIČKA NA SLOVÍČKA – NA CESTE A V MESTE

NAOČTE SA SLOVÍČKA PO NEMECKY / KRABIČKA NA SLOVÍČKA – NA CESTE A V MESTE

Krabička na slovíčka – NA CESTE a V MESTE obsahuje 100 farebných kartičiek s tematicky zoradenou..

3,50 € 7,00 €

NAOČTE SA SLOVÍČKA PO NEMECKY / OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK

NAOČTE SA SLOVÍČKA PO NEMECKY / OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK

Slovník obsahuje až 1 500 najpoužívanejších slovíčok, ktoré sú prehľadne usporiadané do deviatic..

4,00 € 8,00 €